محمد جنیفر

0 views
0%

سلام لدفن خودتونو گه نکنین فحش ندین چون راست میگم اسمم آرش متولد 72 قدیما خر خون و بچه باز بودم اما الان کون گشاد شدم و پشت کنکوریم این خاطره برای وقتیه که اول دبیرستان بودم کلاسا تشکیل شد با اونایی که دوست داشتم افتادم تو کلاس گرمه صحبت با شایان بودم در مورد بچه ها و اونایی که میدن چشم افتاد به محمد رضا خوارشو گاییدم کونش مسه کون جنیفر بود اما به کسی نمیداد منم منتظر فرصت بودم له له میزدم واسه کووونش یه روز زنگ ورزش متوجه شدم محمد رفته دستشویی بچه های کس کش هم پشتش رفتنو گنده لاته کلاس به زور مالوندشو انگول منگول منم بعد از این ماجرا نقشه کشیدم رفتم دفتر مدیر ازش خواستم مبصرم کنه اونام داد تو کلاس بودم داشتم ساکت میکردم همرو چندتا اسم نوشتم معلم لاشی اومد چون فک میکرد منم مسه داداشام 2تا داداش بزرگتر از خودم دارم که اینجا بیشتریا میشناسنش بچه خوبیم اونایی که نوشتم مسه سگ زد با شیلنگ نمره هم ازشون کم کرد همه کلاس مسه سگ ترسیدن هفته بعد دوباره دینی داشتیم اسم محمد رضارو الکی نوشتم التماس کرد پاک کردم زنگ اخر اومد ردم گفت الکی مینویسیو ازی حرفا گفتم شرط داره دیگه ننویسم شرطشم درد داره اما گفت نه اقا خلاصه همه کاره کلاس شدمو کارش پبشم گیر کرد گفتم باید بده تا کارش ردیف شه راضی شد بعد مدرسه بردمش یه خرابه به اسم مقوا سازی که تو ورامین همه میشناسنش اونجا بود که کونشو دیدم واسه اولین بار کیرمم مسه چی شق بود کیرم حدوده 17 و کلفت باهاش بازی کرد اما نخورد کرد دمه سوراخش تف زدم با زور کردم اما فقط کلاش رفت دیگه هر کاری کردم نرفت همونو کم کم عقب جولو کردم تا آبم اومد بعد از اون شد چاقالم زیاد کردمش واسه خیلیا بردمش کردنش تابستون شد مغازه عموم که الکتریکی بود کار میکردم عموم خونشو عوض کرده بود چندتا وسیله مونده بود کلیدارو داد بم گفت وسیلهارو ببر خونتون بعدا میام میبرم زنگ زدم محمد رضا گفتم بیا دم خونمون رفتم داروخانه اسپری تاخیری و کاندوم خریدم رفتم خونمون محمد رضاره بردم خونه عموم چندتا کارتن انداختم زیرش اسپریو کاندوم زدم 5ساک زد بدش تف زدم دمه کونش کیرمو تا ته کردم چون دیگه به کیرم عادت کرده بودو گشاد شده بود تا ته میکردم در میاوردم مسه فیلما خیلی حال میداد بعد مدل گذاشتمش داد میزدا کونشو پاره کردم بعدنیم ساعت آبم داشت میومد کاندومو کندم کیرمو کردم تو کونش آبمو ریختم توش ازون به بعد زیاد کردمش اما بعد چند وقت توبه کرد بام دیگه حرفم نزد لدفن ببخشین زیاد شد اولین بارم بود نوشته

Date: October 2, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.