مربی پیلاتس رید تو دهنم

0 views
0%

من بردیا ۲۵ ساله هستم خاطرمو از یک روز زیبا با بانوی من براتون تعریف میکنم منتظرش نشسته بودم و داشتم ماهواره نگاه میکردم دقیقا یادمه سریال کوزی گونی بود ساعتو نگاه کردم ده دقیقه به ده بود دیگه باید میرسید تا حالا اینطوری تجربه نداشتم قلبم تند تند میزد تلفنی راجب همه کارایی که میخواستیم بکنیم صحبت کردیم تا اینکه زنگ در خورد جواب دادم و گفت منم دیگه رویا آیفونو زدم رویا اومد بالا یه پالتو پوشیده بود خیس خیس بود بارون اومده بود گفتم چرا انقد طول کشید گفت ترافیک بود ماشینم تو جلوی پارک گذاشتم جا پارک نبود گفت واقعا میخوای این تجربرو بکنی گفتم بله تصمیمم قطعیه گفت اگه خوشت نیومد چی گفتم بابا خوشم میاد خودم میخوام گفت خب دستمزد من کو پاکتی که از قبل آماده کرده بودمو بهش دادم بازش کرد و شمرد پنج تا تراول صدی لبخند زدو گفت واقعا تو دیوونه ای گفتم رویا به خدا تمایلمه منم اینجوری ارضا میشم گفت چی بگم والا تو گفتی منم قبول کردم فقط زودباش بردیا که ماشین بدجا پارک کردم خوابیدم تاق باز رویا شلوارشو کشید پایین یه دختر لاغر با بدن ورزشکاری آخه مربی پیلاتس بود اما قیافش معمولی بود چشمای کشیده دماغ کشیده و دهن گشاد قیافش تو مایه های سوزان روشن بود فقط دماغش بزرگ تر خلاصه من طاق باز وسط اتاق بودم رویا اومد و با کون نشست رو دهنم گفت یه ذره لیس بزن آروم سوراخ کونشو لیس میزدم چه مزه ای میداد کونشم تمیز بود اصن عرق نداشت گفت آماده ای گفتم آره گفت دهنتو باز کن دهنمو تا ته باز کردم زور زد و یه تیکه عن قهوه ای از کونش اویزون شد انشو قط کرد و تیکه عن افتاد تو دهنم با لذت مشغول جوییدن شدم اولین بارم بود ولی شدیدا حشری و کیرم داشت میترکید گفت داری میخوری که قورت دادم یه تیکه عن سفت انداخت تو دهنم دوباره بعدش یه عالمه عن شل ریخت تو دهنم عن سفترو قورت دادم و عنایه شلشم میخوردم تو عنش یه تیکه گوجه بود که اونو جوییدم و خوردم دونه های کنجد هم تو عنش بود وایی چه عن خوشمزه ای بود میجوییدمو لذت میبردم زور زد چنتا تیکه عن پشکل مانند انداخت تو دهنم که یوهو کلی اسهال پاچید رو صورتم رویا نگام کردو گفت خوب بود کونی عنم چه مزه ایه گفتم خوشمزه ترین چیزی که خوردم گفت لیس بزن کونمو تمیز کون با زبونم کونه اربابمو تمیز تمیز کردم و تمام عناشو قورت دادم گفت دهنتو بذار رو سوراخم گذاشتم و ذارتتتت یه گوز خوشمزه داد تو دهنم بلند شد و رفت خودشو دوباره شستو لباساشو پوشیدو پونصد تومنو برداشت و با خنده نگام کرد و گفت خیلی دیوونه ای به منم حال داد تو دهنت ریدم گفتم مرسی عزیزم که منو به آرزوم رسوندی گفت خاهش میکنمو رفت پاشدم صورتمو شستم و زمینو تمیز کردم و خودمو ارضا کردم باورم نمیشد من به آرزوم رسیدم و عن یه دختره سکسی رو خوردم دخترایی که این داستانو میخونید بدونید این یه نوع تمایل جنسی هست و پسران زیاد بابت خوردن عن شما مثه من پول خوبی میدن فقط کافیه تو اینترنت سرچ کنید میسترس و اسلیو تا ببینید چه قد پسر آرزویه تحقیر شدن جلوی دخترارو دارن نوشته

Date: January 19, 2020

One thought on “مربی پیلاتس رید تو دهنم

  1. سلام دنبال یه دختر یا زن برای دوستی یا سکس من تا الان کسی رو نکردم میشه زنگ بزنید09100755137 محمد هستم

Leave a Reply

Your email address will not be published.