مصاحبه با کلودیا

0 بازدید
0%

کلودیا باول برای ما در این صحنه باز می شود و بعضی از اسرار دشوارتریش را به ما می گوید، مانند اینکه بکارت او یا اولویت های جنسی او را از دست داده است. او هم با ما و هم با آلبرتو همفکری می کند، که باعث می شود او با خنده ی بسیار هیجانانگیز او راضی باشد. کلودیا تقریبا غریبه و نشان می دهد که احتمالا یکی از fucks های مورد علاقه او بود

Date: December 9, 2018
Actors: Claudia Bavel

Leave a Reply

Your email address will not be published.