دانلود

ملاقات با مادر دوست دختر

0 views
0%

خوبیه ولی قیافش خوب نیست فیلم سکسی به من خیلی کمک کرد دیپلمم

رو بگیرم. 3 ساله زن داره ولی زنش مریضه و از صبح تا شب سکسی فقط قرص می خوره و می

خوابه. شاه کس اولش که باهم دوست شدیم نمی دونستم وقتی شنیدم

باورم نمیشد.از اولین باری که منو کونی دید عاشقم شد. 2 بار دم خونه دوستم همدیگه رو دیده بودیم فقط بهش

دست جنده داده بودم.با موبایل حرف میزدیم اس بازی می کردیم

خیلی داغ بود همیشه حرفای سکسی پستون میزدیم.چند روز بود ماشین خریده بود و به من اصرار می کرد که با

هم بریم کوس بیرون. یه روز می خواستم برم مدرسه پسر

خالم باید پول میدادم نمی خواستم بهش بگم صبح که از خواب بیدار شدم گفت می خوام بیام طرفای خونتون کار دارم سکس داستان اس میدم بیا

پشت پنجره ببینمت منم یه دفعه گفتم می ایران سکس خوام برم

جایی میام با هم بریم.رفتم سوار ماشین شدم هنوز سلام نداده دستمو گرفت محکم. بهش گفتم کجا میرم ولی چون با ماشین رفتیم زود رسیدیم گفتم هنوز زوده رفت ته کوچه مدرسه تو خاکی خلوته خلوت بود گفت می خوام لباتو ببوسم گفتم نه ولی کار خودشو کرد خم شد سمت من لبامو کرد تو دهنش محکم میمکید و گاز می گرفت خیلی حال داد همینجوری که داشت می خورد سینمو از رو مانتو می مالید شورتم یه ذره خیس شده بود. یه ذره رفت عقب نگام کرد صورتم داغ شده بود بهش گفتم بسته دیگه سامان حالم بد میشه ولی دوباره خورد انقدر محکم مکید همه رژ لبم پاک شد. می گفتم الان لبم کبود میشه. همش گاز می گرفت با صدا می خورد ااااووووووومممم.دیگه تموم کرد ساعتو دیدم گفتم بریم دیر شده رفتیم جلو مدرسه پیاده شدم رفتم پولو دادم پسر خالمو دیدم سوار سرویسش کردم اومدم دوباره سوار شدم یه کم حرف زدیمو خیابونا رو چرخیدیم دوباره رفت تو یه فرعی خلوت خم شد انقدر خورد لبامو داشتم از حال می رفتم دشتشو گذاشت رو کوسم از رو شلوار میمالید ابم حسابی اومده بود خیلی حال می کردم شلوار لی هم خیس شده بود سرمو گذاشتم رو شونش دستشو انداخت رو شونم محکم بغلم کرد. گفت خیلی دوست دارم.بعدشم چون دیر شده بود منو گذاشت پشت خونمون لپمو بوس کرد خدافظی کردم اومدم خونه..می دونم کس شعر نوشتم اخه بلد نیستم ولی واقعیه واقعی بود.

Date: September 6, 2019

One thought on “ملاقات با مادر دوست دختر

  1. کیرم بیست سانتیه و دیر انزال یک ونیم و دو ساعته در سکس کاملا حرفه ای در سکس اوج لذت با من و وردزشکار رشته بدن سازی.ساکن تهران..هادی09910026883

Leave a Reply

Your email address will not be published.