من و رفیقم و کس های پولی

0 views
0%

سلام این داستانی که نوشتم کاملا واقعیه پس لطفا فحش ندین اسم من پدرامه 19 سالمه یه روز تو داشگاه دوستم بهم گفت کس مخوای منم که حرفش رو جدی نگرفته بودم گفتم اره اما وقتی گف فردا 75 تومن وردار بیار یکم جدی شدم سرغش رو که گرفتم دیدم واقعیه منم یکم پول پس انداز داشتم دیدم فرست خوبیه گفته بود از یه نرم افزار اندرویدی پیداشون کرده بوده که کس میدادن 150 و ما هم باهم تصمیم گرفتیم بریم نفری 75 اوردیم و رفتم سر خیابونشون آدرس دقیق نداده بودن اومدن با ماشین دنبالمون و رفتم خونشون خونه نسبتا بزرگی داشتن اول با میوه و شیرینی حسابی ازمون پذیرایی کردن بعد یواش یواش بردنمون تو اتاق اول بهمون یه تاخیری دادن چون خوب میدونستن بکشن بایین ما ابمون اومده گفتن تاخیری رو بزنیم بعدش کم کم داشتن لخت میشدن که وقتی بدنشون میدیم با وجود تاخیری داشت ابمون میومد وقتی کاملا لخت شدن نتوننستم خودم رو تحمل کنم زود کیرم رو در اوردم و دادن حلقشون دوستم که این ور چیزا خوشش نمیومد اومد سر اصل مطلب و کیرش رو گذاشت تو کسش رو داشت میکردشون منم بعد از این که کیرمو یه دست مفصل خوردن رفتم و بهشون یه حالی از کس دام و حسابی کسشون رو خووردم که یکیشون داشت ارضا میشد که دهنم رو گذاشتم رو کسش و همه ابش روخوردم بعد چون از کس زیاد حال نمیکردم و خوشم نمیومد رفتم سراغ کون یکیشون با وجود جندگیشون بازم کون تنگی داشتن کیرم که حدودا 17 سانت بود کردم توی کونشون و محکم تلمبه میزدم که اه ناله هر دوشون رو در اورده بودیم یه نیم ساعتی تلمبه زدیم که هر چهارتامون بی حس رو تختت افتاده بدیم بع از نیم ساعت استراحت که یکم سرحال شدم رفتم پول خودم و دوست رو بشهون دادم رفتیم اما هنوز که هنوزه به یاد این خاطره جلق میزنم پایان نوشته

Date: September 24, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.