من و زنم و زوج تهرانی

0 views
0%

سلام خاطره ای که براتون میگم مال سال گذشته است من 27 سالمه و دوسال ازدواج کردم خانمم 24 سالشه سفید و تپل ما از شمالیم چند وقت پیش تو همین سایت با ضربدری اشنا شدم با خانمم مطرح کردم اولش قبول نمی کرد بعد کلی اصرار قبول کرد با یه زوج از تهران اشنا شده بودم به مرضیه خانمم معرفی کردم خجالت می مکشید اما قبول کرد قرار شد بریم خونه اونها از خونه راه افتادیم شب رسیدیم اونجا مرد اسمش بیژن 30ساله و زنش نسرین 28 ساله مرد قدبلند خوشتیپ زنش سبزه قد معمولی وزن نرمال مرد ادم محجوب و با حیای بود ولی زنش خیلی پر رو و با سر زبون بود رفتیم توخونه یه اپارتمان نقلی با یک خواب بود شام خوردیم بعد کم کم اشنایی بیشتر و رفتیم نشستیم جلو تی وی که ماهواره ببینیم سریال عشق ممنوع نگا می کردیم که مرضیه دنبال می کرد صحنه هایی که سمر و مهند از هم لب می گرفتن و ور می رفتن مرضیه سرش پایین بود اما نسرین بلبل زبونی می کرد هی می گفت دختر خجالت نکش انقد بعد گفت موافق بازی هستین گفتیم اره بعد یه روسری اورد گفت قایم موشک چشمهای مرضا روبست و گفت دستت بده من پاشو حالا باید شوهرت پیداکنی بعد به مرضیه گفت با پشت برو اون وقت اومد جا من با بیژن عوض کرد و گفت چیزی نگیم بعد مرضیه گفت برو برو تا اومد گفت بشین نشست بغل بیژن بعد چشماش باز کرد دید بغل بیژن خاست پاشه نسرین اومد نشست بغل من گفت اینجا پرشد بشین اونم سرش انداخت پایین چیزی نگفت بعد بیژن سینه هاش گرفت لبش برد ذولب مرضیه منم شروع کردم از نسرین لب گرفتن وکسش مالیدن کم کم داشت شهوتی میشد خیلی شیطون بود مرضیه هم شهوتی شده بود اما ساکت بود بعد نسرین پرید پایین شلوار من کشید پایین کیرم در اورد و گفت اوووو چه درازه کرد دهنش قشنگ ساک می زد اونور مرضیه هنوز بغل بیژن نشسته بود یدفه نسرین پاشد رفت سمت اونا به مرضیه گفت پاشو با کون گندت خرد کردی شوهرم بعد بلندش کرد شلوار بیژنم کشید پایین کیرش گرفت به مرضیه گفت بیا دختر چرا خجالت می کشی مرضی چیزی نگفت اون گفت بشی مرضی نشست گفت بگیر بازم چیزی نگفت بلندش کرد گفت پشتت بکن به بیزن اونم کرد بعد یدفه شلوار مرضی کشید پایین مرضی با شرت بود جلو بیژن بعد بیژن با اشاره نسرین شروع کرد به بوسیدن کون مرضی نسرین شرت مرضی کشید پایین گفت خم شو انم خم شد بیژن پاشد و یه لیس به کونش زد اون ساکت بود بعد بیژن گفت مرضی خانم میخای راحت باشی برگرد دستت بزار رو مبل اونم برگشت نسرین هم داشت کیرم میخورد پاشد همون جور که مرضی کرده بود کونش گذاشت دهنم کونش سبزه بود منم خیلی سبزه دوست داشتم چون کون مرضی سفید بود بیژن پای مرضی برداشت گذاشت رو مبل گفت عاشق کون سفید وتپلم بعد مرضی نشوند رو مبل کیرش در اورد کرد تو دهنش اول خجالت می کشید اما خورد بعد نسرین گفت بریم اتاق رو تخت رفتیم اونجا مرضی و نسرین رو برو خوابیده بودن ما از پشت می کرئدیم بعد مرضی گفت میشه حالت عوض کنی اونم گفت چشم چه حالتی مرضی جون بعد خود مرضی پاشد قنبل کرد سرش انداخت پاین بیژن گفت جوون لیس به کس و کونش زد و کیرش کرد تو تلمبه زدن شروع کرد مرضی اروم ناله می کرد منم پاهای نسرین رو دوشم بود کیرم تو کسش بعد بیژن گفت موافقین یه کون بریم نسرین گفت موافقم بعد پاشد با کون نشست بغلم ولی سریع پرید مرضیه گفت نه نسرین گفت چرا باز عزیز بعد رفت کون مرضی گرفت گفت من این لمبرا داشتم صدبار میدادم مرضی گفت به اون نیست بعد اونم گفت اره بزار ببینم بعد انگشتش کرد تو کون مرضی یدفه اونم جیغ کشید اوووووووووووووی انگشت در اورد گفت اوه اوه راست میگه دختر بیچاره انگشتش کرد دهن بیژن مرضی گفت نکن کثیف زشته گفت باشه بعد انگشت کرد تو کون خودش کرد دهن من گفت حالا حساب بی حساب شدیم بعد یه لیسی به کون مرضی زد باز انگشتاش تو کرد وبه بیژن گفت ادامه بده مرضی می گفت بیخیال بشید اما قبول نکردیم بعد نسرین اومد سمت من کونش گرفت جلو صورتم منم یه لیس زدم مزه بدی داشت کونش اما دوست داشتم بخورم یکم که خوردم نسرین 4دست پاکردم بکنم تو کونش فشار دادم راحت رفت کونش یکم باز بود بعد شروع کردم عقب جلو جیغ میزد بکن میگفت بیژن زنت نگا کن چجور کون میده اون ور بیژن نوک کیرش گذاشته بود رو کون مرضی همه ساکت بودیم یدفه مرضی جیغ زد نوک کیر بیژن رفته بود تو اروم نگه داشته بود میگفت خیلی تنگه کیرم فشار میده کم کم داشت اروم عقب جلو می کرد که نوک کیرش در اومد یدفه صدای زوووورت اومد مرضی گوزیده بود نسرین گفت به به مرضی خانم عجب هنرمند بودی مرضی خجالت کشید سرش انداخت پایین گفتم نسرین نگو خجالت می کشه اونم که پررو گفت خجالت نداره کونش اورد بالا زورررررررت گوزید گفت منم بلدم بعد همه خندیدیدم دوباره کردیم تو کون من سریع ابم اومد ریختم تو کون نسرین بیژنم بعد چند دقیقه ریخت تو کون مرضی نوشته

Date: October 13, 2018

4 thoughts on “من و زنم و زوج تهرانی

  1. برای سکس سه نفره سلام زوج از تهران پرند 09383539209تماس بگیره میلاد24تهران پرند

  2. سلام ، اگه زوج یا دختری خوشگلی پسر 32 ساله کیر کلفت خواست من در خدمتم
    آدرس تلگرام
    @people1300

  3. سلام امیر از تهران هستم زوج از تهران برای سکس در خدمتم راز دار و با ادب جهت ارتباط با آیدی تلگرام در خدمت شما دوست عزیز هستم @zamani0495

  4. سلام امیر از تهران هستم زوج از تهران برای سکس در خدمتم راز دار و با ادب جهت ارتباط با آیدی تلگرام در خدمت شما دوست عزیز هستم @zamani0495

Leave a Reply

Your email address will not be published.