من و نازی جنده

0 views
0%

سلام من آرش هستم ۱۹ سالمه قضیه برمیگرده به ۲ سال پیش که یکی از آشناهای دورمون تو خیابون دیدم و سلام و احوال پرسی شمارمو گرفت چند روز بعدش بهم زنگ زد که دخترم فیزیکش ضعیفه و اگه میشه بیا خونمون یکم باهاش کار کن مام گفتیم باشه از روی اکراه آخه دخترش خوشکل نبود خلاصه ما رفتیم خونشون که دیدیم یه دختر خوشکل دیگم هست فاطمه دختر اقواممون گفت این نازی هست دوستمه اونم میخواد فیزیک یادش بدی که گفتم باشه و چند روز رفتم خونشون برا درس تو کف نازی بودم ولی جرئت نمیکردم چیزی بگم میترسیدم بره بگه به همه یه هفته بعدش فاطمه بهم زنگ زد گفت با نازی میخوام برم بیرون میای تو هم گفتم باشه میام خلاصه تیپ زدیم و رفتیم یه کافی شاپ سلام کردیم و اینا دیدیم نازیه دست دراز کرد که دست بده مام شاخ در آوردیم خلاصه دست دادم و نشستیم همونجا نازی گفت آغا آرش میشه شمارتو داشته باشم که من با اجازه ی فاطی بهش شماره دادم شب که برگشتم خونه خسته بودم زود خوابیدم صبح بیدار شدم دیدم نازی شب اس داده سلام احوال پرسی کرده و وقتی دیده جواب ندادم گفته چرا اینقد زود میخوابی خلاصه صبح اس دادم بهش سلام کردم و اینا یه چند روزی همینجوری گذشت دیگه وقتی میرفتم خونه ی فاطمه نازی یه جوری بهم نگا میکرد یا هی موهامو میکشید فاطی خیلی راحت بود با همه یعنی قشنگ جلو آبجی بزرگش و مامانش حتی منو ماچ میکرد این اخلاق فاطی کم کم به نازی هم سرایت کرده بود رو پام میخوابید لپمو می کشید خلاصه یکم میخارید یه روز بعد از اینکه درس تموم شد با فاطی و نازی داشتیم اینستاگرام همدیگه رو نشون هم میدادیم بعدش فاطی توی قسمت سرچ تایپ کرد سکس خلاصه چندتا پیج اومد فیلم داشتن نگا کردیم باهم و خندیدیم و معلوم بود میخواد یه اتقاقایی رخ بده خلاصه شب ما اومدیم خونه نازی اس داد سلام و احوال پرسی بحث به اونجا کشیده شد که بهم گفت دوسم داری گفتم آره مث فاطی گفت نه بیشتر دوسم نداری گفتم خب چرا مث یه دوست و اینا خودمو زدم کوچه علی چپ گفت ولی من یه جور دیگه دوستت دارم به فاطی نگو که گفتم باشه و این شد شروع رابطه ی من و نازی حدودا دو هفته بعدش قرار گذاشتیم همو ببینیم تنها بدون فاطی از اونجایی که من خونه خالی نداشتم قرار شد بریم خونه ی دوستم خلاصه رفتیم تو خونه و اول یکم حرف زدیم و داستان سکسیمون شروع شد آروم از هم لب گرفتیم از اونجایی که خیلی ازش خوشم میومد با لذت لباشو میخوردم و زبونمو توی دهنش میچرخوندم بعد بهش گفتم بریم توی اتاق اوکی رو داد و رفتیم رو تخت و دوباره لب گرفتیم مقنعشو در آوردم و گردنشو خوردم همزمان دستم از روی لباس سینه هاشو میمالید نفساش تند تند شده بود و داغ داغ بود ازش خواستم مانتوشو دراره که همینکارو کرد و تاپ بنفشش و سوتین سفید رنگشو هم در آوردم سینه هاش بزرگ نبودن اما خوش فرم بودن دوتا سینه ی سفید با نوک سر بالا افتادم به جون سینه هاش یکیشو کرده بودم تو دهنم و میک میزدم و اون یکی سینشو با دستام میمالیدم تا داغ شه بعد جاشو عوض میکردم بعد از چند دقه خوردن سینه هاش دکمه شلوار لی آبی رنگشو باز کردم و شورتشو در آوردم کسش یکم مو داشت و خیس خیس شده بود از اونجایی که هم من هم خودش از خوردن کسش خوشمون نمیومد اینکارو نکردم بعد شلوار خودمو در آوردم و خواستم برام ساک بزنه کلاهک کیرمو با لباش گرفت و بعد از چند بار عقب و جلو کردن همشو کرد تو دهنش حرفه ای ساک میزد و کیرمو تا ته حلقش میکرد تو و عق میزد و آب دهنش از گوشه ی لباش بیرون میریخت دیدن این صحنه منو شهوتی تر میکرد و با قدرت بیشتری توی دهنش تلمبه میزدم بعد از خواستم برگرده که از پشت بکنم گفت نه درد میگیره و اینا بعد گفت آرش با حالت قهر گفتم هوم گفتم اگه میخوای از جلو بزار گفتم مگه اوپنی گفت نه ارتجاعی ام گفتم از کجا میدونی که گفتم قبلا نامزد داشته و جدا شده برا همین آزمایش داده خلاصه گفتم باشه و یکم تف به کسش و کیرم زدم اون رو کمر خوابیده بود طاق باز منم تو بغلش آروم سر کیرمو گذاشتم روی کسش و هل دادم توش تا نصفه رفت که یه آهی کشید و گفت نگه دارم یکم نگه داشتم کم کم تا آخرش فرو کردم چند ثانیه ای نگه داشتم تا اذیت تشه بعدش شروع کردم تلمبه زدن و همزمان لب گرفتن از اونجایی که سکس خشن دوس دارم تلمبه های محکم میزدم و هی سیلی به سینه هاش میزدم چند دقه توی کسش فرو کردم که خسته شدم و ازش خواستم حالت داگ استایل بشه بعد کیرمو از پشت سرش گذاشتم در کسش و فرو کردم تا ته داخل که یه جیغ زد گردنشو گرفتم و کشیدمش بالا سمت خودمو و هی شدت تلمبه هامو بیشتر کردم اون توی این مدت دوبار ارضا شده بود ولی من هنوز نشده بودم خسته شد و ازم خواست تمومش کنم گفتم بیاد دوسم ساک بزنه ۵ دقه ای حرفه ای برام ساک زد و تا ته حلقش کرد توش گفتم داره آبم میاد هیچی نگفت و تا آخر کرد تو دهنش و همه ی آبمو خالی کردم توی دهنش و همشو خورد بعدش خودمونو جمع و جور کردیم و هوا تاریک شده بود رسوندمش خونشون بعد از اون سه چهار بار دیگه سکس کردیم که بار آخر از کون بدجور گاییدمش که دلم واسش سوخت آخه راه نمیتونس بره از درد اینم داستان من و نازی جنده حالا شاید بگین چرا نازی جنده مگه چیکار کرده باید بگم که بعدا فهمیدم که ارتجاعی نبوده و دوست پسرش نامزدش پردشو زده و بعد مجبور شده بگیرتش و به من الکی گفته ارتجاعی ام بعد از منم با چندتا از دوستام سکس کرده که بعدا خبرش به گوشم رسید مرسی که وقت گذاشتین و خوندینش شب خوش نوشته

Date: August 24, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.