من و پژمان

0 بازدید
0%

با سلام من1 پسر20سالم و این داستان واسه 2ساله پیشه 1رفیق از دوران بچگیام داشتم به نام پژمان بیشتر اوقات با هم بودیمو اینا بد چند وقت دوباره دیدمش کولی با هم حرف زدیم از خاطرات گفتیم دوباره شورو شود دوستی مون اخه اونا اسباب کشی کردنو رفتن از محله ما ما تو دوران کودکی مون بعضی وقتها همدیگه رو میمالوندیم در هد شوخی بود مس انگشت کردنو اینا تا اینکه 1 روز برنامه استخر ریختیم 2تایی رفتیم استخر تو سنا بودیم سنا خالی بود فقت ما 2تا بودیم از خاطرات مگفتیم تا رسیدیم به همون خاطرات انگشت کردن این پژمان گفت یادته اون موقه ها چقد همدیگرو انگشت میکردیم چه دورانی بوود راستی تا حالا با کسی بودی کردی کسیو گفتم اره چه دورانی بود نه هنو قسمت نشده کسیو بکنیم توچی کردی گفت په هنو جق میزنی ها اره 1 بار داشتم گفتم مگه جق چشه گفت هیچی بابا خیلی هم خوبه من خودم هنوز جق میزنم بیشتر حال میده بخدا پرسیدم حالا کی بود خشگل بود چه جوری بود چیکارش کردی شروع کرد داستانو تعریف کردن یکم ملوم بود داشت خالی میبنده داستانش شبی فیلم سوپر بود ولی اخر داستانش گفت در کول من که زیاد حال نکردم داستانش با اینکه تخیلی بود ولی کیرمو سیخ کرده بود بلند شدیم از سنا بریم بیرون که من 1انگشت دوروست حسابی کردمشو قشنگ توری که لپ کونش اومد دستم گفتم بچه کونی دخترمردمو میکنی هاا یگ دهنی ازت بگام باخنده گفت اره تا چشت دراد زمان بچگی ها هر وقت انگشتش میکردم عصبانی میشد تا انگشتم نمیکرد ول نمیکرد ولی الان اروم بود واسم عجیب بود ولی گذاشتم رو این حصاب که دیگه بزرگ شدیم اینا پژمانینا انروز مهمون داشتن مجبور بودیم 20 زودتر بریم از استخر بیرون واسه همین دوش خلوت خلوت بود تو حال حوای خودم به مسایل سکسی فکر میکردم که کیرم دوباره سیخ شوده بود سرم شمپو بود چشامم بسته بودم که یهو دیدم پزمان گفت ای عوضی مارو انگوشت کردی سیخ کردی اینقدر حشری شدی گفتم نه بابا این داستانارو واسه ما تریف میکنی فکر اینجاشم بکن دگه گفت عیب نداره چنتا فیلم سوپر جدید دارم یت بدن میدم حالشوببر خلاصه از استخر رفتیم بیرون میخاستم برم در خونشون فیلمارو بگیرم که گفت نه امرو مهمون داریم باشه 1 روز دیگه 2روز بد خونمون خالی شد بهش گفتم فیلماروو بیار 1 حالی کنیم گفت 1شرط داره منم خیلی وقطه نزدم منم بیام بزنم گفتم جهنم بیا خلاصه میکنم داشتیم فیلماروو میدیدیم حصابی حشری 1 سری فیلمای 2 جنسه هم بود من هی میزدم اوناروو میدیدم دوست داشتموو دارم که با 1دوجنسه باشم گفت چیه ازینا خوشت اومده گفتم اره راستش که گفت من چه فرقی با اونا دارم یعنی اگه من کون بدم منو میکنی من فک کردم داره شوخی میکونه که گفتم چراکه نه با این کون نازت گفت پس تو هم 1 جوری اب منو درار من فهمیدم داره جدی میگه گفتم جدی کون میدی من بکنم گفت اره به شرتی که تو هم بدی گفتم بروو بابا کصافت کاری میشه گفت نه من قبلا امتحان کردم سوراخ کونمم حصابی شستم با شیلنگ اب کردم توش گفتم من کون نمیدم گفت میدونم اصن کنت پشم داره حال نمیده که گفتم په چی گفت برام ساک بزن راستش من وقتی تنهایی میخواستم جق بزنم خیلی دوست داشتم 1 ابمو بخوره بعضی وقتا هم به سرم میزد خودم ابمو میخردم مزه بدی نداشت خوشم میماد بدم نیمد براش ساک بزنم گفتم فقت کیرتو بشور گفت قبوله فقت من 1دستشویی برم بیام ییه 5ئهد دسشویی بود گفتم چیکار میکردی گفت کون مو میشستم 1 وقت کصیف کاری نشهگفتم جووون شروع کردم انگشت کردنش راست میگفت کونش هسابی گشاد شده بود انگشت که میکردم 2تاش قشنگ فرو میرفت تووو معلوم بود اینکارس گفتم خووب قمبل کن بکنم گفت نه اول تو شروع کن گفتم باشه نشت رو صندلی من 4زانوو نشستم زیرش گفت اماده ایی گفتم اره داشت با کیرش بازی میکرد تخماش هی میخورد به صورتم گفت شروع کن دگه منم که بار اولم بود اول زبونمو دراوردم اروم زدم به کیرش گفت جوووووووون اروم 1کو لیس زمو سرشوو کردو دهنم عجب کیر داغی بود چه حالی داد ارو اروم واسش شروع کردم ساک زدن خیلی بش حال میداد هی میگفت جوون خیلی خوبه همین تورییییی یواش یواش منم خوشم اومده بوود چه حالی میداد تا اینکه گفت داره میاد اومد اومد کجا بریزم منم حشری شده بودم بدمم نمی امد قبلا مال خودمو خرده بودم کیرشو از دهنم دراوردمو گفتم بریزش دهنم بریز اونم رو صورتم 1 جق مشتی ززد نصف ابش ریخت تو دهنم نصفشم رو صورتم بوود بشگفتم حال داد گفت اوووف خیلی فک نمیکردم ابمو بخری توام اینکاره ایااا خیلی دوست داشتو ابمو یکی بخوره واسه همین کارت 1 کون مشتی بت میدم که تا حالا هیشکی نکرده صورتمو با دسمالل پاک میکردم که دیدم قنبل کرده داره کنشو واسه من گشاد میکنه کیرمو گوزاشتم دم سوراخش گفتم اماده ای گفت یکیم کرم ندارین یا روغن گفتم نه روغن زیتون داریم گفت همون خوبه خلاصه روغن مالیش کردم گفت خوب الان اروم فروو کن ارووم ارووم یکم جا وا کنه بد هرجور خواستی گفتم اروم سرشو کردم تو عجب کون داغی بووود ولی من که اروموو اینا حالیم نبود یهو بقیشو کردو توو یهوو صداش دروومد اروووووم ارووم تر اولش کلی دردش اومد بعد عادت کرد وو منم شروع به تلمبه زدن جای شما خالی چه حالی داد بش گفتم ابمو کجا بریزم گفت من نمیزارم هیشکی ابشو بریزه توو کونم ولی چون تو ابمو خردی حرجا خواستی بریز گفتم دوست دارم تو دهنت بریزم گفت نه بدم میااد گفتم چرا خوش مزس 1بار امتحان کن گفت نه مث تو که دوس نداری کون نمیدی منم بدم میاد ابوو بخرم منم ابموو ریختم کونش نوشته

Date: آگوست 8, 2018