میخوایی اسکیت بازی کنی یا کس بدی

0 بازدید
0%

همسر من، Briana Banderas، و من دعوت Kiara، یک دوست خوب از ما، که دارای فروشگاه لباس است که دارای یک پارک اسکیت بورد سمت راست است، پذیرفته شد. همسر من قبل از ورود به مغازه هشدار داد: “من نمی خواهم امروز دوستت را دوست داشته باشی”. اما حقیقت این است که به محض ورود به فروشگاه، فقط با دیدن الاغ زیبای کیارا، که تقریبا به اندازه همسر من است، واقعا تبدیل می شود. بنابراین، علاوه بر رفتن اسکیت، من فکر می کنم من ناتوان از مشورت همسر من با لعن جهنم خارج از

Date: December 5, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.