نیلوفر اهوازی دختری که زن بود

0 views
0%

با سلام دیدم همه داستان هاشونو گذاشتن گفتم منم بذارم این خاطره اولین رابطه من با زوج هست اول از خودم بگم مث بقیه من قدم 185 و والیبال بازی میکنم وضع مالی هم معمولی هست ظاهرو اینا هم که مناسبه خداروشکر اهل اهوازم هستم یه شب طبق معمول تو کیانپارس دور میزدم که یهو یه بنز تمیز دیدم من کلا تو فاز ماشینم ینی تو دور دور معمولا ماشینا رو میبینم ولی اونشب دختره خیلی به دلم نشست رفتم دنبالش ولی دیدم کلی ماشین دیگه دنبالشن ولی چون دختره خیلی به دلم نشست ول نکردم و همینطور پشت ماشینشو گرفتمو دور زدیم راستش تا حالا شماره ندادم واسه همین خیلی سخت بود واسم تا این که دیدم یجا وایساد که خلوط بود و ماشینو پارک کرد منم یکم جلو تر پارک کردم ماشینو هی تو این فکر بودم که چیکار کنم نکنم ماشینمم پارسه هی فکر میکردم که چون طرف وضعش خوبه قبول نمیکنه تا که بعد کلی فکر دلو زدم به دریا و رفتم دم ماشینش و زدم به شیشه آروم شیشه رو داد پایین و گفت بله گفتم ببخشید ممکنه شمارتونو رو بدین من معلوم بود که هول شدم بابت اینجا خواستم برم که گفت بیا هول نشو شماره رو داد بم سوار ماشین شدم با خوشحالی و تو تلگرام پیام دادم شب تموم شد و جواب نداد منم گفتم پیچونده پس تا این که شب شد و جواب داد خلاصه کلی صحبت کردیم تا مخشو زدم چند بار رفتیم بیرون و همشم من دنبالش می رفتم و بعضی وقتا من حساب میکردم و بعضی وقتا اون تا این که گذشت و مادرو پدرم رفتن تهران برای 10 روز و خونه خالی شد زنگ زدم بهش با صدای نازش جواب داد الو سلام خوبی سلام عزیزم تو خوبی ممنون جونم محمد هیچ مامان اینا رفتن مسافرت میشه بیای پیشم چطور بیام آخه خب بگو میری خونه دوستت حالا ببینم چی میشه باشه فعلا بای بای بعد این که قطع کرد نشستمو فقط منتظر بودم که زنگ بزنه یکم که نشستم گفتم برم کاندوم رو آماده کنم 2 تا کاندومی که از دوستم گرفتمو جاساز کردم رو درآوردم و گذاشتم تو کشو که راحت درشون بیارم اگه سکس شد تا این که یهو گوشیم زنگ خورد و دیدم خودشه سلام نیلوفر خانوم چی شد من دارم آماده میشم که بیام فقط آدرسو دقیق بلد نیستم عیب نداره عزیزم میام دنبالت خلاصه سریع لباس پوشیدمو رفتم خونشون دنبالش و اومد و سوار شد آهنگ گذاشتم و دستمو گرفته بود تا رسیدیم به خونه رفتیم تو خونه و کلی حرف زدیم گفتم بیا فیلم ببینیم که گفت باشه یه فیلم عاشقانه گذاشتم دیگه کم کم ول شده بودیم تو بغل هم و حواسمون کاملا پرت بود که گفتم کمرم گرفته بیا ماساژم بده گفت باشه برو دراز بکش رو زمین دراز کشیدم و اومد رو کمرم که ماساژم بده دیگه جفتمون حشری بودیم و فاز ماساژ شد ماساژ سکسی شد و با لباش گوشمو گردنمو میخورد و مستم میکرد چرخیدم کیرم رفت رو کسش و محکم بغلش کردمو لب گرفتیم گفتم بریم رو تخت بغلش کردم و اومدیم رو تختم شروع کردیم لب بازی و لباشو میخوردم خیلی لباش خوب بود هنوز مزش زیر زبونمه تو همین حین لباسشو در آوردم و دیدم یه سوتین مشکی زیرشه که خیلی سکسیش کرده بود بلافاصله بغلش کردم و رفتیم زیر پتو یه 5 مین هم تو همون حالت لب و بغل بود که گفتم میشه اینم درش بیارم چون اذیت میکنه به زور راضی شد درش بیاره وای سوتینو که درآورد باورم نمیشد چی میبینم به خودم لعنت میفرستادم که نگا چی بودو ما بی بهره بودیم یه جفت ممه ورزشکاری رو به بالا 75 همون چیزی که دوست دارم مث دیوونه ها سینه هاشو میخوردم و اونم نفس نفس میزد که آروم آروم شلوارشم درآوردم و رسیدم به شرت بازم یه 10 مین بغلو مالیدن بود که دیوونه شده بود که راضی شد شرتشو دربیاره من لباس و سورت پام بود اون لحظه بازم کلی مالیدیم همو نمیخواستم از دستم در بره یا ناراضی باشه واسه همین کلی طول کشید بعدش تو همون حالت که روم بود و لب میگرفتیم دستم رو کونش بود که خیلی خوش تراش بد لامصب انگشت اشاره دست راستمو آروم آروم به سوراخ کونش رسوندم و دیگه اینجا نفس نفس میزدیم خیلی تنگ بود و یه انگشت کردم توش به زور انگشتم رو کردم و کلی مالیدم که جا باز کرد و اونم کلی می پیچید به خودش بعدش انگشت بعدی و درآخر 3 انگشتی دیگه باز باز بود و کیر منم شق شق بود و کلی پیش آب ازم خارج شده بود سریع منم شورتمو درآوردمو کاندومو آوردم یه لحضه تعجب کرد که کاندوم از کجا منم سریع کاندومو کشیدمو دراز کشیدم و اونم اومد روم و پتو رو کشیدیم اولش آروم و به زور جا کردم کیرمو توش که داشت پر پر میزد و منم درش آوردم مدل سگی گفتم بشه و معلوم بود تازه وارده کونشو داد سمتم و 2 تا بالشت گذاشتم زیرش تا کونش بیاد بالا چشاشو بسته بود واسه همین من راحت میدیدم سوراخشو باز کردم ولی دلم نیومد زبون بزنم چون نمیدونستم شسته و تمیز کرده یا نه خلاصه با انگشت بازم باز کردمو یه مرطوب کننده رو میز بود اونو زدم به کیرمو گذاشتم دم سوراخش به زور سرش رفت تو که داشت بال بال میزد یکم نگه داشتم تا دردش کم شه بعدش یواش یواش کردم تو خیلییییی تنگ بود کیرمم شقه شق منم شروع کردم تلنبه 23 4 مین تو 2 3 مدل کردمش سفت و آبم اومد دیدم نامردی اون ارضا نشه واسه همین پتو رو کشیدم و رفتم زیر پتو کسشو کلی مالیدمو چوچولشو لیس زدم تا اونم ارضا شد و آروم بعدش یه یک ساعت خوابید تو بغلم بعدش بیدار شد و ناراحت بود ازم با اصرار آژانس گرفت و رفت رفت که رفت و دیگ پیداش نشد تا 1 هفته بعد 1 هفته اومد و یکم چت کردیم و فهمیدم که پرده نداشت و بم کس نداده کلی سوختم بازم سعی کردم که بکنمش ولی خیلی سرد پیام میداد تا که یه روز خطشو عوض کرد و دیگه پیداش نشد نوشته

Date: April 16, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.