نیلو و علی

0 views
0%

سلام من علیرضام تازه با این سایت اشنا شدم زیادم بلد نیستم بنویسم حالا دوستان اگه مشکلی تو نوشته هام بود ببخشید بعدشم این داستان صد در صد واقعیه از خودم بگم ک ۱۷۵ قدمه ۷۰ وزنمه ۱۸ سالمه بدنم خیلی توپه نیلو هم ۲۴ سالشه ۱۷۰ قدش وزنشم گمونم ۵۰ اینا باشه دوشب قبل سال تحویل بود ک تو یه گروه سکسی تو لاین با یه دختری اشنا شدم و تو این دو روز مخش کردم یه ساعت قبل سال تحویل شمارشو داد بهم فقط مشکلمون این بود که سن اون ازم بیشتر بود ولی اون گفت مشکلی نیست برای بار اول میخوام با یه ادم کوچیکتر از خودم باشم نیلو بچه تهران بود منم قزوین تو عید هر کار کردم جور شه برم پیشش کارا بهم میخورد تا اینکه چهارم عید رفتیم مشهد و بعد مدتی ک اومدیم رفتیم تهران خونه داییم فردا صبحش من با نیلو تو پارک طالقانی قرار گذاشتیمو رفتم دیدمش و ناهارو باهم بودیم و یکم دور زدیم اخرم یه لب ازش گرفتم نیلو خیلی هات بود چون بیشتر شبا باهام سکس تل میکرد تا ارضا شه و اروم بهم گلی تش پرده نداره داستانشو پرسیدم گفت نمیخوام راجبش بحرفم بهم تجاوز شده در همین حد بسه بدونی من دیگه واقعا دیوونه اندامش شده بودم وقتی عکسای سکسیشو برام میفرستاد سینه های کوچیک و خوش فرم بدن سبزه و کس تپل گوشتی نیلو چون سرکار میرفت دستش تو جیب خودش بود و از پدرش متنفر خیلی اختلاف داشتن قرار شد ۱۰ اردیبهش بیاد قزوین پیشم لحظه شماری میکردم روزا رو تا ۱۰ شه برم پیشش بالا خره دهم اربیهشت رسید و ساعت ۱۱ رسید قزوین منم برا اینکه اون روز بهمون خوش بگذره رفتم از رفیقم ک بچه پولداره ماشینشو گرفتم البته با هزار تا خواهش ساعت ۱۱ رفتم جلو ترمینال برش داشتم همون تو ماشین ازش یه لب گرفتم رفتیم تو شهر بچرخیم بعد یکم کس چرخ رفتیم یه چی خوردیم بعد رفتیم تو پارک نشستیم پارک معلم تو خیابان دانشگاه جای مشتیه برادختر پسرا نشستیم و یکم حرف زدیم ک یهو اون بغلم بعد سرشو اوردم بالا و لباشو بوسیدم داغ کرده بود کوله شو گذاشت رو پاش منم دستم فواش یواش بردم لاپاش گذاشتم رو کسش یکم مالیدم البته از رو شلوار بعد سرشو اورد بالاگفتت علی میخوامت علی ارومم کن تو رو خدا منم نگاش کردمو پیشونیشو بوسیدم سوار ماشین شدیم زدم رفتم باغمو ن ک یه الونک کوچیک داریم یه باغ انگور کوچیک و یه الونک کلیدو از زیر سنگا برداشتمو قفلو باز کردم رفتیم تو همین ک رفتیم تو چسبوندمش به دیوارو شروع کردم به لب مری تن دستم رو سینه هاش بود و لبام رو لباش مخوردمو گاز میگرفتم لباش بلندش کردم انداختمش زمین خودمم خوابیدم روش بعد دگمه مانتشو باز کردمو شلوارشو در اوردم بعد اونم سریع لباسای مننو در اورد اون یه شرت و سوتین تنش بود و منم یه شورات از رو سوتین سینشو گاز میگرفتم سوتینشو باز کردم و عین بچه ها ک شیر میخورن میخوردمشون دور تادور سینشو با زبون دور میزدم دادش در اومده بود از رو سینهاش با زبون خط کشیدم تا نافش دور نافشو لیس زدم و یه بوس خطو ادامه دادم تا رو کسش از روی از رو شورت یه گاز گرفتم کسشو ک دیه اهش در اومد گفت علی دارم میمیرم فقط بکن همین گفتم تا نکوشمت ننننن شورتشو کشیدم پایین چوچولشو خوردمو گاز گرفتم راستش از خوردن خوشم نمیاد ولی یکی دوتا لیس زدم و یه چند تا گاز از چوچولش گرفتم ک یه مین هم نشد بعد شورتمو در اوردمو کیرم ک ۱۶ سانته گذاشتم دمکسش بیش از حد خیس بود کیرمو گذاشتم روی کسش سرش میدادم بیچاره داشت میمردقسمم داد بکنتم فوش میداد بکن توکسکش بعد کیرمو گذاشتم دم سوراخشو فشار دادم تا ته رفت تو چشاشو بستو یه اح عمیق کشید کمرشو داد بالا منم خوابیدم روش و لباشو میخوردم با دستام سینه هاشو فشار می دادمو نوکشونو میخوردم یواش یواش تلنبه میزدم بعد دو سه مین یهو نیلو جیغ کشید منو سفت بغلم کرد با دستشم کمرمو چنگ میگرفت بعد ک اروم شد شروع کردم تلنبه زدن ک خودمم صدام رفت بالا تلنبه هام زیاد شد اونم داد میزد ک ابم داشت میومد کیرمو در اوردم ریختم رو شکمش بعد خوابیدم روش بیحال ازش لب گرفتمو بغلش دراز کشیدم یکم ک سر حال شدیم لباساشو تنش کردم منم پوشیدم رفتیم سوار ماشین شدیم و یه چرخی زدیم تو شهر ساعت ۶ بردمش دم ترمینال یه لب ازش گرفتمو پیاده شدم بردم سوارش کردم بره تهران امیدوارم خوشتون بیاد نوشته

Date: September 9, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.