همجنس بازی با علی

0 views
0%

سلام من 26 سالمه و مشهد زندگی می کنم خاطره ای که می خوام براتون تعریف کنم بر می گرده به 6 ساله پیش اون موقع من 20 سالم بود و توی یه اپارتمان زندگی می کردیم قبل از این با چند تا از دوستام سکس داشتم و همیشه دوست داشتم یه نفر به بدنم دست بزنه و با من حال کنه توی اپارتمانه ما یه واحد بود که یه مرد حدودا 37 ساله بود که واحد روبربی ما بودن و چون تازه اومده بودن ما زیاد همدیگرو نمی شناختیم چند ماهی گذشت یه شب می خواستم برم پیلوت و از توی ماشین یه چیزی بردارم و چون می خواستم زود بیام بالا با یه شلوارک و تی شرت زود رفتم که بر گردم وقتی رسیدم دم در علی یه هو درو باز کرد و منم مجبور بودم بهش سلام کنم تا منو با اون شلوارک دید نگاش به پاهام افتاد من اون موقع اصلا متوجه نشدم که ممکنه قصدی داشته باشه چند روزی گذشت یه روز با یکی از دوستام اومدم خونه و رفتیم توی انباری خودمون توی پیلوت سریع دوستم رفت سر اصل مطلبو شروع کرد و زودم ابش اومد منم یه کوچولو دردم مییومدو اخ و اوخ می کردم کارش که تموم شد اومدیم بیرون یه هو علی رو دیدم واسه یه لحظه خشکم زد دوستم ترسیدو زود در رفت منم تا می خواستم از کنار علی رد بشم گفت چه طور بود منم سرمو انداختم پایینو رفتم بالا فردای اون روز علی منو توی راهرو دیدو ازم خواست تا مبل خونشونو با هم جا به جا کنیم بعد از جا به جا کردن وسایلش گفت می خوام تخت رو هم جاشو عوض کنم رفتیم نوی اتاق خواب من خم شدم سره تختو بگیرم که احساس کردم علی پشتمه و کیرشو می مالونه به کونم یه جوری می خواست ببینه من عکس العملم چیه منم از یه طرف ترسیده بودم از یه طرفم شهوتی شده بودم دیگه کم کم کیرش سفت سفت شده بود اروم سرشو اورد کنار گوشمو گفت اون روز توی انبار چی کار می کردی نیما همینجوری دستشم اورد و زیپ شلوارمو باز کرد منم دیگه حشری شده بودم یه کم کیرمو مالوندو لباسامو در اورد خوابوند روی تخت بعد اومد رومو شروع کرد سینههتمو گاز زدنو با دستشم رونامو می مالونده کونمو دستمالی می کرد کم کم کیرشو اورد جلوی صورتم و اروم می مالوند به لبام من تا اون موقع واسه کسی ساک نزده بودم ولی لین بار شروع کردم به خوردنش کیرش دیگه داشت منفجر می شد از کشوی بغل تخت یه کرم اوردو زد به سوراخمو با انگشتش یه کم از کرمو فرو کرد بعدشم پاهامو گذاشت رو شونه هاشو اروم اروم کرد اولش خیلی درد داشت اما بعد خوب شد و من خوشم می اومد بعد ازم خواست تا برگردمو اونجوری از پشت بکنه ابه من اومده بودو بی حال بودم می خواستم اب اونم بیاد که یه هو احساس کردم کونم گرم شده و فهمیدم که ابه علی ام اومده بعد از اون چند دفعه دیگه ام با هم سکس داشتیم از اون به بعد خیلی به مردای سن بالا علاقه مند شدم و هنوزم دوست دارم با مردای سن بالا باشم نوشته

Date: September 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.