وقتی زیرش بودم دیدم 2تا دیگم هستن

0 views
0%

پسری هستم 19 ساله سفید کمر باریک کونم بزرگ نرم سفید بی مو لاغر اندام بدنم زنونه حسم زنونه از کودکی بایکی تو چت روم اشنا شدم فردا رفتم دستشویی تمیز کاریو بعد یه دوش گرفتم رفتم برم سمت خونشون رسیدم خونشون رفتم تو گفتم یه چند تا فیلم سوپر بزار حشری شیم فیلم میدیدیم باهم ور میرفتیم که اخرایه فیلم بود که رومبل بودیم شروع کردم ب خوردن کیرش شق کع بود اب حشرشم که میریخت دهنم داشتم میخوردم که ابش اومد دهنم منم ساک میزنم ب تقلید فیلم های پورن تا ته حلقم میکنم التو اگه سایزش البته 14 ب بالا باشه برسه ته حلق خلاصع ساک میزدم ابش اومدو نگفت ریخت تو دهنم منم توف کرددم بیرونو دهنمو شستم ولی مزش معلوم بود تمیزش کرد با دستمال دوباره شروع کردم ب ساک زدن و لیسیدن تخماش اونم سینهامو میمالید همینجوری که رو مبل بود انگشتایه پاشو میزد ب سوراخم ولی ساک که میزدم ابش تو کیرش هنو بود تو دهنم میومد منم تند تند ممیخوردم شق شه بعد گفت دراز بکش دمر خوابید روم نم نم کرد توام تلمبه زد داشت میکرد اه اه من در اومد بینه این همه دادنام این کیرش خوب کلفتو دراز بود مناسب بود 16 بود ضخیم میکرد تلمبه میزد که گفتم کرم بزن برگشتم یهو تو آینه 2نفرو دیگرو دیدم تو اتاق گفتم اینا کین گفت بیا حال میده منم میخاستم تجربه کنم ولی ناز کردم یه نمه ولی دیگه الکی بود مخالفتم چون یهو ب خودم اومدم دیدم قمبل کردم اونام کیرشونو ب نوبت تو دهنم میکنن در پوزهای مختلف ولی یکیشون که میکرد ابش اومد ریخت توحلقم بعد که کشید بیرون فهمیدم ابش اومده بوده یکی تلمبه میزد دمر ابشو اومد بریزه از اه اه کردنش یهو از زیرش رفتم جلو ریخت روپام 3امیه که بعد که اینا نشستن داشت میکرد به صورت ایستاده گفت بخورش هی خوردم خوردم اومد ابش دیگه این کشید بیرون ریخت رو دستمال اینم از دادن در یک روز خوب بعد اینا نوشته آرمین

Date: June 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.