پسری که منو کونی کرد

0 views
0%

سلام این ماجرا بر میگرده به چند ماه پیش به خاطر به قول پسرا دیگه بچه کون بودنم همیشه تو مدرسه مسخره میشدم یا کسی می خواست بکنتم کلا به چشما خودمم اعتماد نداشتم اخه یه بچه ۱۵ ساله چه کاری جز فرار تنها بودن تا کون نده یه گروه بود تو تلگرام بچه ها شهر خود مون بودن همه شون مدیرشم یه پسر ۲۲ ساله بود از عکس پروفایلش معلوم بود از اون بچه باز ها هست چون قیافه خوبی نداشت همش بادپسرا چت میکرد وقتی فهمید من ۱۵ سالمه اومد پی وی گفت بیا دوست مجازی باشیمو از این کسو شعرا خلاصه یه روز که بچه ها کلاس باز انگولکم کرده بودن شروع کردم تعریفرکردن براش گریه خلاصه گفت باید بیینمت یه جایی قرار گزاشتیم رفتم گفت بیا تو ماشین تا رفتیم ماشین بغلم کرد بوسم کرد گفت می خوام یه چیز بهت بگم راستش من ازت خوشم اومده می خوام بشی مال خودم از نظر مالی هرچی بخوای میدمت دوستاتم ادب میکنم گفتم یعنی چی گفت بزار بریم خونه بهت میگم وسط راه پشسمون شدم گفتم بزن کنار گوه خوردم گفت نترس بابا من می خوام از این بد بختی نجاتت بدم رفتیم خونش تازه فهمیدم بچه روستا هستو اینجا کار میکنه دزد گیری داره خلاصه لختم کرد گفت کونت به من کن تکونش بده منم این کارو کردم داشت کیرشو میمالی چون پشتم بهش بود معلوم نبود تا گفت بر گرد تا برگشتم دنیا روسرم خراب شد کیرش خیلی دراز نبود شاید ۱۵ سانت بود ولی کلفتیش بسیار زیاد اون قدر بود که تو دهن من جا نمیشد و دهنمو گایید تا کیرشو کرد تو دهنم اومد روم افتاد کیرش میمالید به کیر کوچیک من ازم لب میگرفت تو دهنم توف میکرد میگفت تو جنده کی هستی اگه جواب نمیدادم میزد تو گوشم اون قدر زده بود در کونم که جا دستاش سیاه شده بود همون جور که خوابیده بودم اومد بالا تر و کل کیرشو کرد تو دهنم عقب جلو میکرد اب شهوتش راه افتاده بود دهنمو پر کرده بود داشت حالم بهم می خورد کیرش هزچی به تهش میرسدی کلفت تر میشد بهپشت خوابوندم و به خاطر این که مزاحمش نشم دستو پامو بست به تخت من بد بخت فلک زده از ترس داشتم میمردم یه ژل از کمدش در اورد حسابی به کون منو کیر خودش زد یهو یه سوزشی عجیب تو کونم احساس کردم یکم فشار داد که زدم زیر گریه حشری تر شد تا ته فرو کرد اومدم داد بزنم در دهنمو گرفت و وحشی وار میکرد تو نیم ساعتی این جوری گاییدم بعد بازم کرد پاهامو داد بالا کرد تو داشتم می مردم افتاد روم شروع کرد لب گرفتن می خواست ابش بیاد در اورد پاشید رو بدنم و افتاد روم هی گردنمو می خورد کونمو می مالید یه لیوانی اب منی ازش اومده بود هنوز کیرش راست راست بود خلاصه پولم داد دوستامم ادب کرد ولی دیگه بهش ندادم نوشته ک

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.