چپوندن به ناتاشا

0 views
0%

قرار گذاشته بودم بیاد اسمش کبری بود یه چند وقتی بود تو بی تالک دوست شده بودم بیست و چهار پنج سالش بود و نازک اندام یکی دو بار پول فرستاده بودم اما نیومده بود این دفعه حتما قرار بود بیاد گیرم داشت میترکید ساعت 8 تابستون بود دیگه جواب نداد فهمیدم کسکش گیرم کرده نا امید رفتم پیش یکی از دوستام گفتم زنگ بزن ناتاشا ببین میاد زنگ زد اونم گفت میام وای چه خوب شده بود تو راه بود منم اسپری زدم به کیرم کیرم یکم بزرگه 17 سانت اومدش رفتم با ماشین سوارش کردم وای داشتم میمردم از شهوت تو ماشین چند تا بوسش کردم بردمش خونه تلفنش زنگ خورد منم همین جور بهش ور میرفتم قرار شئ 2 ساعت بمونه تلفنش ه تموم شد لختش کردمگفت بمالم منم شروع کردم مالوندن به پشت خوابیده بود منم ماساژ میدادم کاملا حشری شده بود گفت بکنم دیگه حدود یه رب ساعتی بود ماساژ میدادم گفتم نه اول بیا ساک بزن نشستم رو مبل و گفتم بخور وای عاشق اینم یکی این طوری کیرم را بخوره خوردش گفت اسپری زدی منم گفتم نه اما خوب بوش داشت خفم میکرد چون اسپری زیاد زده بودم یکم که خورد گفتم بخواب از کون نمیداد گذاشتم تو کسش و شروع کردم تلمبه زدن اوخ پاهاش بالا بود و رو به من یه ده دقیقه این طوری کردمش گفتم به شکم بخوابه کیرم تو نمیرفت چون جس نداشت تقریبا با دست گرفت از پشت و کرد تو کسش خوابیدم روش و سینه هاشو گرفتم با دهن و زبون گردن و گوششا میمکیدم هی تلمبه میزدم هی تلمبه نمیومد لا مصب الان دیگه یه نیم ساعت شده بود یهو خوابیدم روش و تا اونجا که میشد تا ته کردم تو کسش و فشار دادم یه دو دقیقه ای شد در عین حال سفت بغلش کرده بودم پاهامو وحشیانه رو پاهاش انداخته بودم در واقع روش سوار کرده بودم و تلمبه میزدم دیگه اعصابش داشت خراب میشد گفتم با دست بزنه کاندوم را در آورد و شروع کرد با دست بالا پایین کردن خیلی زد اما نیومد هر کاری کردم ساک نزد یه کاندوم دیگه بود گفتم بکشه روش داگی خوابید سینه هاش تقریبا رو زمین بود و کونش روبروی کیرم من رو زانو هام بودم وای دو تا سوراخش جلوی کیرم بود چپوندم تو کسش و وخشیانه میکردم نمیومد من خوابیدم و گفتم بشین روش بالا پایین کرد یه چند دقیقه نمیومد گفتم تو بدنتا نگه دار من از زیر میکنمت دیگه خوودمم عاجز شده بودم اما باید میومد شروع کردم از زیر به تقه زدن اوه اوخ وای الانم یه جوری میشم که دارم مینویسم اوخ گفتم پاشو اومد البته تو کاندوم ولو شد رو زمین و منم بی حس افتادم یک ساعت دقیقا کردم خیلی خوب بود شمارشا دارم بعضی وقتا مکان جور باشه میارم میکنمش نوشته

Date: September 21, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.