کام گرفتن از دخترخاله

0 views
0%

سلام امیدوارم که حال همتون خوب باشه من آریام 24 سالمه و می خوام خاطره سکس خودمو دختر خالمو که تابستمون پارسال اتفاق افتاد واستون بنویسم خب اول از خودمو دختر خالم بگم من قیافه نسبتا خوبی دارام قدم 185 و وزنمم 86 کیلو تک پسر خانواده ام هستم دختر خالم که اسمش ندا 20 سالشه و حدود 160 قد و حدود 50 کیلو وزنش البته دقیق نمی دونم ولی همین حدوده موهای بلند مشکی با چهره ایی قشنگ و چشمایه عسلی ندا خیلی از لحاظ ظاهر به خودش میرسه و کلا دختر خوشتیپیه خانواده خالم 4 نفرن که غیر از ندا یه پسر 5 ساله ام دارن خب بریم سر خاطره خودمون داستان از اونجا شرو شد که ما تصمیم گرفتیم بریم شمال و چون تنها بودیم مامانم به خاله پیشنهاد داد که اونام بیان و خالمم قبول کردو باهم رفتیم راستش من خیلی خوشحال بودم چون ندا یکی از خوشگلترین دخترای فامیل بود و همه یجورایی تو کف اش روزه مسافرت رسید خالم اینا امده بودن دمه خونه که بریم من ماشینو بردم بیرون که چشمم به دختر خالم افتاد وای چی می دیدم یه شلواره جیین آبیه کمرنگ چسبون با یه مانتو کوتاه که البته یکم گشاد بود یقه بازی داشت تا بالای خط سینش پیاده شده بود که یه چیزی از صندوق برداره که همین که یکم خم شود کامل کونش مشخص شد از دیدن این صحنه یدفه کیرم شق شد آخه خط کونش قشنگ مشخص بود خلاصه با کلی شق درد را افتادیم تو راه همش فکر می کردم چیکار کنم که یتونم بکنمش یا حداقل یه حال کوچیک باهاش بکنم سعی کردم تو مسیر زیاد باهاش شوخی کنم که کم کم رومون بهم باز بشه بلاخره رسیدیم به شمال و یه ویلا کناره دریا اجاره کردیم قرار بود 3 روز اونجا باشیم اگه قرار بود کاری بکنم فقط تو این 3 روز میشد روزه اول همه باهم رفتیم شنا چون ساحلش خصوصی بود راحت بودیم خودمو آماده کرده بودم که ندارو با مایو یا لباس باز ببینم اما یدفه خورد تو حالمو دیدم که با یه تاپه معمولی صورتی و یه شلوارک بلند پارچه ایی سفید امد کلی به شانسم فوش دادمو رفتم جلوتر واسه شنا واسه خودم داشتم شنا می کردم که دیدم ندا داره شنا می کنه به طرفم مامان و خاله ام که تو آب نیومدنو تو ساحل بودن بابا و شوهر خالمم چون شنا بلد نبودن همون اولا ایستاده بودنو داشتن باهم حرف می زدن داشتم نگاشون می کردم که دیدیم ندا رسید نزدیکم تا ایستاد یه دفه میخکوب شدم تاپش خیس شده بود و سوتینش معلوم شده بود یه سوتین مشکی سینه هاش متوسط بودن اما به هیکلش میومد داشتم نگا می کردم که گفت آریا کجایی فکرکنم خیلی تابلو نگا کردم چون رفت زیر آب که من دیگه نبینم من همینجور ساکت بودم که گفت اینجا تنهایی چیکار می کنی منم یه نگا بهش کردمو گفتم از منظره ها لذت می برم تو دلم گفتم مخصوصا از اون هیکل سکسیت داشت بر میگشت که گفتم ندا من حوصلم سر رفته بیا یکم باهام شنا کنیمو مسخره بازی در بیاریم که اون ضد حال ضدو گفت حال ندارم می خوام برم بیرون دیدم این فرصتو نباید از دست بدم یه زیر آبی رفتمو از عمد دستمو زدم به کونش وااای محشر بود نرمو گوشتی یدفه یه جیقی ضد که من زیر آب کر شدم امدم بالا که دیدم با یه قیافه عصبانی داره نگام می کنه داشتم دنباله بهونه می گشتم واسه کارم که شوهر خالم داد زد چی شده که من بهش فهموندم چیزی نیست دختر خالم داشت می رفت که گفتم ندا منظوری نداشتم می خواستم کمرتو بگیرم ولی اون محل ندادو رفت منم پشت سرش رفتم وقتی آب کم عمقتر شد تازه ششلوارشو دیدم که به خاطره خیسی کامل چسبیده بود بهشو رفته بود لایه چاک کونش از دیدنش داشتم دییوونه میشدم خلاصه گذشتو اون تا شب باهام حرف نمی زد تصمیم گرفتم بهش اس مس اس بدم اینجوری راحتترم می تونستم باهاش حرف بزنم چنتا اس ام اس دادم ولی جواب نداد چند بار بهش زنگ زدم تا بلاخره پیام داد که بله منم اول کلی عذرخواهی کردمو شرو کردم باهاش حرف زدن تا آشتی کرد سر شام یه چند بار نگاش کردمو بهش چشمک زدم اونم فقط لبخند میزد بعد شام اون رفت ظرفارو بشوره و بقیه مشغول حرف زدن بودن که من رفتم پیششو یه دفه از پشت لوپش بوس کردمو گفتم ببخشید می خواست حرف بزنه که گفتم من کمکت میکنم باهام بشوریم همینطور که می شستیم کم کم از بقل چسبیدم بهش اما عکس العملی نشون نداد مشغول بودیم که یدفه بدون مقدمه پرسید چرا اون کارو کاردی یکم منو من کردمو گفتم آخه آخه که گفت آخه چی منم گفتم نمی تونم آخر شب اس ام اسی بهت میگم شب موقع خواب بهم اس ام اس داد الان دیگه بگو منم واسش نوشتم چون خیلی خوشگلی و اون لباسیم که موع شنا پوشیده بودی خیلی ناز بود تحریک شدمو اون کارو کردم یه چند دقیقه پیام نداد و من عصابم خورد بود که دوباره گند زدم که یدفه دیدم پیام داد که حالا با اون کاری که کردی خوب شدی منم گفتم نه اون گفت پس چیکار کردی که من گفتم هیچی دیگه پیام نداد همین که بد برخورد نکرد نشونه خیلی خوبی بود فردا نزدیکه ساعت 10 بهش گفتم بیا بریم شنا که اونم موافقت کرد ایندفه یه تاپه تنگتر که کاملا گردیه سینشو نشون می داد با یه شلوارک کوتاهتر پوشیده بود که تا بالا زانوش بود ساق پاش سفیدو کاملا ساف بود باهام رفتیم تو دریا خیالم زیاد راحت نبود چون درست بود که فقط خودمون 2 تا بودیم اما هر لحظه امکان داشت یکی بیاد تا جایی که می شد بردمش جلو دستشو گرفته بودم دوباره تاپش خیس خورده بود اما ایندفه لباس زیرش مشخص نبود اما تاپش جوری چسبیده بود که نوکه سینشو میشد تشخیص داد هیچی نمی گفتیم حس سکسیه ناجوری پیدا کرده بودم رفتم پشتشو از پشت بقلش کردم یدفه شکه شدو سریع برگشت نگام کرد اما چیزی نگفت من دوباره گرفتمش تو بقلمو بلندش کردم جوری که کیرم چسبید به کونش تا اینکارو کردم فقط خیلی عادی بدون عصبانیت گفت نکن که من بیشتر حشری شدمو بیشتر فشار دادم وااااییی داشتم سکته می کردم چقد نرم بود کیرم داشت می ترکید دستمو بردم جلو گذاشتم رو کسش فوری ذستشو گذاشت رو دستم اما من کار خودمو می کردم می خواستم حشریش کنم زیاد وقت نداشتم چون ممکن بود کسی بیاد گردنشو شرو کردم به خوردن همزمان کسشو میمالیدمو کیرمو فشار می دادم به کونش عمیق نفس می کشید و یه حالت شرم تو چهرش بود ظیر چشمی ساحلو نگا می کردم که کسی نیاد دمه گوشش گفتم دوست دارمو یواش سینشو گرفتم واییییی خدایه من چیزی به این نرمی تا حالا لمس نکرده بودم شرو کردم به مالیدن دستمو آروم از زیره شلوارکو شرتش بردم و گذاشتم رو کسش دوباره با دستش بالای دستمو گرفت اما داشت لذت می برد واسه همین زیاد زور نمی زد کسش یکم مو داشت اما خیلی نرم بود فک کنم بخاطر این بود که تو آب بودیمو خیس بود انگشت بزرگمو گذاشتم پایین قاچ کسش یکم دادم داخلو از پایین تا بالای کسش کشیدم که یدفه یه آهی کشید که نزدیک بود آبم بیاد شرو کردم همونجوری واسش بمالم همزمان سینشم می مالیدم نفساش کوتاه شده بود و سریع بینش ناله های آرومیم می کرد دیگه بیشتر از این نمی تونستم این کارو بکنم چون ممکن بود کسی بیادو مارو ببینه تصمیم گرفتم بریم یه جایه دیگه از آب امدیم بیرون یه نگا به ویلا کردمو دیدم یه گوشه ویلا یه باغچست که درختای شلوغی داره رفتم نگا کردم دیدم پشتش علفیه و جای دنجیه خوبیش این بود که یکم فاصله داشت با ساختمان ویلا اما میشد از زیر شاخه ها ویلارو دید و اگه کسی اومد فهمید سریع به ندا علامت دادم که بیاد تا رسید پشت باغچه چسبیدم بهشو لباشو گرفتم بین لبام بلد نبودیم لب بگیریم آخه دفه اولمون بود اما کم کم را افتادیم همینجور که لبشو می خوردم سینه هاشو می مالیدم اما زیاد حال نمی داد چون تاپش خیس بود نشوندمش رو زمین مایومو تا زانوهام کشیدم پایین تا کیرمو دید که راسته خشکش زدو فقط نگا می کرد البته کیرم 15 16 سانته اما فکر کنم چون دفه اولش بود اینجوری شدع بود بهش گفتم بخورش که با سر گفت نه هنوز خجالت داشت سرشو گرفتمو کیرمو چسبوندم به لباش اما اون ساک نزد فقط یکم لباشو مالید به کیرم خیلی حشری شده بودم خوابوندامش رو زمین تاپشو تا بالایه سینش زدم بالا یه سوتین سفید خوشگل پوشیده بود نمب تونستم کامل لباساشو در بیارم واسه همین سوتینشم زدم بالا وواااااییی چی دیدم 2 تا سینه گرد با نوکه کوچیک و یه هاله قهوه ایی روشن داشتم می مردم سینشو گذاشتم تو دهنمو شرو کردم به مک زدن با یکی از دستام شرو کردم اون یکی سینشو بمالم با اون یکیم کسشو می مالیدم حشرش دوباره زد بالا نفساش تند تند شده بود شلوارکش کشی بود تا زانو دادم پایین یه شورت صورتی پوشیده بود که حشرمو 1000 برابر کرد از رو شرت یکم دیگه کسشو مالیدم یه نگا کردم ببینم کسی نیادا شرتشو کشیدم پایین اوووووووفففف چی دیدم یه کس خشگل کوچیک صورتی رنگ یکم مو داشت اما خیلی کم بود شرو کردم همینجور که نگاش می کردم با انگشت بمالمش یکم که مالیدم صدای ناله های خفیفش درامد همرمان سینشم می مالیدم همش پیچ می خوردو کمرشو می داد بالا نفساش خیلی تند شده بود و ناله می کرد کیرمو می مالیدم به زانوش یدفه یه آه بلند کشید و کمرشو داد بالا فهمیدم ارضا شده بهش گفتم برگرد برگشت عجب چاکی داشت نمی شد تو اون موقعت کونشو بکنم یکی آب دهنمو ریختم بین پاهاشو کیرمو گذاشتم روش شرو کردم عقب جلو کردن تو آسمونااا بودم اون هیچی نمیگفت سینه هاشو گرفته بودمو بین پاهاش تلمبه میزدم که یدفه آبم با فشار اومد تو عمرم انقد ازم آب نیومده بود سریع آبمو از زیره پاش کشیدم بالا مالیدم به کمرش بعدم لباساشو مرتب کردم مایو خودمم کشیدم بالا و رفتیم تو دریا خودمونو تمیز کردیمو رفتیم تو ویلا تو دریا ندا یه لب بهم دادو گفت دوسم داره بعد این قضیه یه سکس کاملترم کردیم که شاید بعدا بنویسمش این خاطره رو نوشتم چون خیلی بهمون حال داد امیدوارم خوشتون امده باشه نوشته

Date: August 21, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.