کردن همکلاسیم علی

0 views
0%

فک کنم آبان سال 91بود که یه پسری به جمع همکلاسی ما پیوست اسمش علی بود از تهران به کرج اومده بودن به خاطرتعمیرات خونه شون تو یکی از خونه های داییش زندگی میکرد تو اون مدرسه من با رفیق فابم امید میگشتم علی خیلی بچه درسخون بود شرایط رفاقت ما جور شد مدتی گذشته بود و ما سه تا رفیق فاب هم شده بودیم چهارشنبه ها ما دو زنگ درس داشتیم زنگ سوم مون بهش بیکاری میگفتن زودتر تعطیل مون میکردن ما هم هرموقع خونه علی خالی می شد میرفتیم خونه شون دی وی دی پورن میزاشت و گروپ جق میزدیم اون ایام تازه فهمیده بودیم جق چیه خلاصه سال بعدش ما رفتیم اول دبیرستان علی برگشت تهران خورد به تابستون من فیزیک رو تجدید شده بودم چون خونه مادربزرگش مهرشهر بود قرار گذاشتیم که اون با من فیزیک کار کنه علی اومد کرج و ما هم رفتیم خونه مادربزرگش خونه خلوتی داشتن کسی نبود که بخواد واسمون مزاحمت ایجاد کنه یه ساعتی گذشت و دیدم اصلا نمیتونم واسه درس تمرکز کنم تقریبا یه سال هم بود هم دیگه رو ندیده بودیم کلی خاطره تعریف کردیم اونم از اولین کس کردناش با پسرداییش حرف میزد که بهم گفت سامان تو بلدی بکنی منظورش این بود قبل از دخول باید با سوراخ ور بری تا جا باز کنه منم که اصلا تا حالا نکرده بودم فقط سوپر دیده بودم گفتم اره بابا کاری نداره که شلوارشو کشید پایینو حالت داگی نشست از منم خواست شلوارمو دربیارم گفت تف کن از بالا رو کونم تف کردم بعدش گفت با سرت کیرت بکشش بیاد دم سوراخم دوباره تف انداختمو با سر کیرم رو سوراخ کونش بازی میدادم بهم گفت که آروم آروم سر کیرمو فرو کنم تو کونش منم انجام دادم سر کیرم که رفت بهم گفت همین طوری نگه تا جا باز کنه عجب کون تنگ و داغی داشت یه خورده که گذشت گفت کیر در بیار در آوردم دوباره تف زدم دو باره سر کیرمو فرو کردم بازم نگه داشتم جا باز کنه اخه خیلی تنگ بود چند دیقه ای که گذشت کیرمو تا ته کردم تو کونش از سر کیرم تا مغزم داغ شده بود حتی یه خورده احساس درد میکردم از ناحیه کیر شروع به تلمبه زدن کردم خیلی حس خوبی بود اولین بارم بود کون میکردم بعد از چندتا تلمبه آبم داشت میومد که کشیدم بیرون و ریختم تو دستمال کاغذی واقعا انگار رو ابرها بودم خیلی بهم چشبید با اینکه ارضا شده بودم با کیرم شق مونده بود یه درد ریزی هم داشت ازش خواستم برام یکم ساک بزنه کیرمو کردن تو دهنشو شروع کرد به ساک زدن با ولع میخورد عین گشنه ها بود خیلی هم حرفه ای میخورد کیرمو تا ته میکرد تو حلقش چند دیقه ای که ساک زد آبم هم اومد تو دهنش خالی کردم اونم بلافاصله ریخت و سطل آشغال اتاق نوشته ملقب به

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.