کردن کون دوست دخترم

0 views
0%

سلام اسم من محسنه ۲۰سالمه من تویه مجتمع مسکونی شلوغ زندگی میکنم که خرم صاحبش نمیشناسه ولی خوشبختانه این مجتمع واسه من اومد داشت اولین دوست دخترم پیداکردم اسمش میناست یک سال ازمن کوچیکتره و توهمین مجتمع زندگی میکنه چندوقت بودباهم دوست شده بودیم تلگرام چت میکردیم وباگوشی حرف میزدیم باهم بیرون هم میرفتیم ولی اصلابحث سکس پیش نیومده بود نه اینکه نیاد مکانش نبود براهمین فقط به چندتابوس لب گرفتن اکتفاکرده بودیم تااین که یه روز خانواده تصمیم گرفتن برای عیادت یکی از اقوام برن دهاتمون کلی هم گیر دادن که منم برم ولی من درس بهونه کردم تو این مدت کتاب از دستم نیوفتاد تااینکه راضی شدن بدون من رفتن قراربود شب هم بمونن خلاصه من قبلش با مینا هماهنگ کردم که یه روز خونه خالیه بیاپیشم اونم اول نازکرد که می بینن ابرومون میره ولی بالاخره راضی شد خانواده صبح رفتن ساعت سه ظهر باهزارمکافات مینااوردم خونه خیلی حس خوبی بودانگار واقعا زن وشوهربودیم توخونه اول یکم چرت وپرت حرف زدیم یواش یواش رفتیم سراصل مطلب یاهمون سکس ازش لب گرفتم یکم سینه هاشو مالش دادم سینه درست حسابی هم نداشت ولی بازم از هیچی بهتر بود تو سه صوت لخت شدیم بازم لب گرفتم زیرگردنش لیسیدم سینه هاشو مک زدم سرکسش که رسیدم گفت مواظب باش که پرده دارم گفتم داخلش کارندارم روشو میمالم بالاخره تجربه دیدن فیلم های پورن اینجاکمکم کرده حسابی جاهای حساسش مالیدم که کامل دیگه شل شد بعداون یکم کیرمو بادست مالید اماتو دهنش نذاشت گفت خوشش نمیاد بهش گفتم اجازه میدی از کون بکنمت گفت نه شنیدم درد داره خلاصه انقدر حرف زدم نازشو کشیدم که قبول کرد فقط سرش بره تو یکم تف انداختم سرکونش اول خواستم انگشت اشارمو بکنم توکه اصلاداخل نرفت که نرفت از بس کونش تنگ بود انقدرگفتم شل کن شل کن که بالاخره یکم سرانگشتم رفت تو امابرای رفتن کیرکافی نبود باهمون کیرشق شده لخت بلند شدم رفتم اشپزخونه ته استکان یکم روغن مایع ریختم اوردم یکم مالیدم به کونش اینبار خیلی بهتر شد انگشتم کامل رفت تو اما باعث شد مینا دردش بیاد یکم اخ اوخ کرد فحشم داداما بازم باحرفام راضی شد اینبار یواش کیرمو گذاشتم درکونش فشاردادم یواش سرش رفت توبازم اه ناله مینا شروع شد حالت داگی داشتم کارمو انجام میدادم یکم موهاش نوازش کردم نازی نازی کردم اروم شد اینبار بیشتر فشاردادم نصف کیرم رفت تو اینبار یه جیغ کوچیک کشید اماتکون نخورد ازبس کونش تنگ بود کیرم داشت پرس می شدتو کونش دوسه بار عقب جلوکردم اه نالش بیشتر شد اخرگفت غلط کردم دربیار گفتم پس این کیرچیکارکنم گفت گه خوردم بیارمیخورمش من خوشحال خندان بلند شدکیرمو بادستمال تمیزکردم بعد توظرفشویی شستم تاازکونش درومده تمیزباشه دخترمردم مریض نشه خلاصه رفتم سروقتش باکیرنیمه شق سرپاجلوش واستادم یکم مالید کیرشق تر شد بعد یواش گذاشت تودهنش اول خیلی دندون میزد کم مونده بود کیرمو ببره امابعد قلق کاراومد دستش خوب میخورد سرتون دردنیارم یه پنج شیش دقیقه ای خورد بعد ابم اومد اب پاشیدم رو سینه اش بعد بادستمال کاغذی خودم پاک کردم همونجا بی حال رومبل سه نفره ولوشدم بهش اشاره کردم بیادبغلم بخوابه ارزوم بود بعد اومدن ابم یه زن بغل بگیرم بخوابم که خوشبختانه این ارزوم هم براورده شد بعد چنددقیقه به خودم اومدم بلندشدیم لباس پوشیدم یکم خوراکی خوردیم دوستانی که میگن پس ارضاشدن دختره کوبایدبگم که قبل از کون کردن من ارضاشده بود براون رضایت دادن که من از کون بکنمش القصه یه یک نیم ساعتی پیشم بود بعد ازخونه بهش زنگ زدن رفت این داستان واقعی بود امیدوارم خوشتون اومده باشه نوشته

Date: February 20, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.