کسمالی شیلا توی ماشین

0 views
0%

خاطره ای که می خام براتون تعریف کنم برمیگرده به 2 سال پیش موقعی که من 19 سالم بود و شیلا دوسدخترمو میگم 16 سالش بود 4 ماهی بود با هم دوست بودیم تازه دوران بلوغو سپری کرده بود و حسابی هات بود یه مدتی بود رابطمون شکرآب شده بود تا اینکه قرار گذاشتیم یه آشتی کنون حسابی ترتیب بدیم و کدورتا رو کنار بذاریم با ماشین رفتم دنبالش و رفتیم خارج شهر رفتیم یه جایی که هیشکی نمیومد شیلا روی صندلی عقب نشست و منم کف ماشین لبامو گذاشتم رو لباش در گوشش حرفای عاشقانه میزدم دستم از روی شلوارش گذاشتم رو کسش که یهویی خودشو کشید عقب و گفت نه اونجام نه توجهی نکردم و دکمه های مانتوشو باز کردم بعدشم دکمه ی شلوارشو دستمو کردم توی شلوارش و همینکه کسشوانگشت کردم کمرشو داد بالا و یه آه بلند کشید ازین رو به اون رو شد کاملا خودشو در اختیارم گذاشته بود دستمو آوردم بیرون تابشو دادم بالا و یکی از پستوناشو از زیر سوتینش آوردم بیرون پستونای کوچیکی داشت ولی خیلی خوش فرم بود پستونشو میک میزدم و دوباره دستموکردم تو شلوارش با یه انگشتم چوچولشو می مالوندم و با اون یکی انگشتم کرده بودم تو کونش البته تو نمیرفت کونش خیلی تنگ بود یه خورده کسشو مالوندم و با انگشت کونشو کردم که یه آه بلند کشید و آب کسش اومد تو دستم نگاشکردم دیدم یه لبخند رضایت رو لباشه گفتم حالا نوبت منه نشستم پیشش روی صندلی کیرمو درآوردم اول یه خورده دست زد یه کم ترسیده بود حقم داشت واسه یه دختر نو رسیده دیدن یه کیر 19 سانتی کلفت ترسناک بود سرشوخم کردم رو کیرم گفتم بخورش با اینکه قبلا چند تا فیلم سوپر بهش داده بودم اما اصلا کار بلد نبود سر کیرمو لیس زد و بعد یه خورده از کیرمو کرد تو دهنش خیلی حال میداد ولی احساس کردم حالش داره بد میشه بی خیال ساک زدن شدیم شلوارشو کشیدم پایین یه شورت صورتی دختروونه پوشیده بود آب کسش شورتشو خیس کرده بود بد جور حشریم کرد اونایی که تو ماشین سکس داشتن میدونن که پیدا کردن یه پوزیشن مناسب توی ماشین خیلی سخته کیرمو از روی شورتشو مالوندم به چاک کسش شورتشوکشیدم پایین یه شکاف کوچولوی صورتی خیس جلوم بود چشاش خمار خمار بود با اینکه تازه ارضا شده بود ولی کسو کونش بدجور کیر میخاستن سر کیرمو گذاشتم رو کسش خاستم بکنم تو ولی اجازه نداد بهش گفتم فقط سر کیرمو میکنم تو و نگران پردش نباشه اصلا تو حال خودمون نبودیم ولی اون خیلی بیشتر از من کیف میکرد ناز کردناش و آه و اوهی که میکرد حسابی حشریم کرده بود بهش گفتم برگرده میخام بکنم تو کونش یه لبخند شیطنت آمیز زد و آخه من خیلی تنگم کیرت اونجا جا نمیشه گفتم اشکال نداره یه کاریش میکنیم گفت فقط تورو خدا یواش برش گردوندم هرچ سعی کردم کیرم نرفت تو که نرفت دیدم فایده نداره محکم گرفتمش تو بغلم لبامو گذاشتم رو لباشو با انگشتام رفتم سراغ سوراخای کس وکونش دوباره ارضاشد خیلی لذت بخشه وقتی یه دختر نوجوون باکره رو با انگشت ارضا میکنی کیرمو داشت میترکید کیرمو گذاشتم لای روناش یه خورده عقب جلو کردم و آبم پاشید روی صندلی ماشین دوستان عزیز ببخشید به خاطر اینکه دوس دختر من اوپن نبود یا خوب واسم ساک نمیزد یا کیرم نمی رفت تو سوراخ کونش چون داستانم کاملا واقعی بود نوشته _

Date: September 27, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.