کسی تو رو اینطوری کرده

0 views
0%

دفعات متعددی که توی بچگی توی موقعیت سکس با همجنس قرار گرفته بودم باعث شده بود که تا سی سالگی موقع ورود به خونه هایی که یک نفر در آن زندگی می کرد و یا موقع تنها شدن با یک مرد توی محیط بسته ماشین خونه اتاق انتظار دکتر و به تنها چیزی که فکر کنم سکس با آن مرد و یا تجاوز بود این ماجرا چیزی همیشگی بود ردخور نداشت همیشه همین فکر رو می کردم تا اینکه بعد از بیست سال حضور همچین افکاری توی ذهنم و انتظار درونی ام برای دیدن یا درگیر شدن با همچین موقعیت هایی بالاخره توی روزهای پایانی سی ویک سالگی یکی از این افکار از پیش آماده ام به وقوع پیوست قرار بود برای دفتر بیمه ی دخترعمه ی یکی از همکارهایم پوستری طراحی کنم شغل خودم طراحی نبود همکار من که پسر بیست و پنج ساله ای بود لطف کرده بود و این سفارش پول درآر رو برای من گرفته بود طراحی یک هفته طول کشید همکار من توی اداره مسؤل بایگانی بود و توی اوقات فراغتش که تقریبا همیشه بود ساعت ها مطالعه می کرد و یا توی حیاط نزدیک به دیوار دستشویی سیگار می کشید پسرخواهر رئیس اداره بود و گاهی هم شعر می گفت شعرهاش رو به من نشون می داد و من می خوندم سعی می کردم در حد توان و سوادم بهش کمک کنم هردو می دونستیم که از سر اجبار توی اداره و شغل و لباس کارمندی گیر افتادیم این نق و نوق ها مارو روزبه روز بیشتر به هم نزدیک می کرد و نتیجه اش هم شد ساعت های بیکاری رو باهم گذروندن و مسافرت های کوتاه و ملاقات های گاه به گاه با زن ها پسر سبزه و لاغری بود که لب هاش از زیادی سیگار پاک خاکستری و سیاه و رنگ پریده شده بود ولی زن ها دوستش داشتند دلیلش هم شاید آشفتگی همیشه اش و رنجی که چشم هاش از خودش منعکس می کرد بود گونه های برجسته مثل پایه هایی برای چشم های براق ودرخشانش بودند انگار صورتش از چشم هاش ساخته شده بود الکل که مینوشیدیم هردو شاعر می شدیم ساعت ها حرف و حرف و سیگار پشت سیگار و رفاقتی که بیشتروبیشتر می شد توی یکی از جلسات مستی من از دوسال زندان رفتنم گفتم بعد که اینو شنید انگار که زندان رفتن رو دوست داشته باشه برای من احترام بیشتری قائل شد و بیشتر دوستم داشت زن هارو مرتب می دیدیم الکل هفته ای سه بار توی خون گاهی اوقات هم علف شب هایی هم بود که مهمان خونه ی من می شد و حتی یکدفعه که حوصله ی خونه رفتن نداشت یک هفته ای توی خونه ی من موند توی دفعاتی که بعد از کار بامن به خونه میومد طراحی رو با سلیقه ی هم جلو می بردیم بعد توی یکی از بعد ازظهرهایی که توی خونه تنها بودم زنگ زد و گفت که اگه طرح رو تموم کردم به دفتر بیمه ی دخترعمه ش سری بزنم گفت که وقتی اومدم توی ساختمون بیام طبقه ی دوم و در واحد ۳ رو بزنم گفت مشغول چیدن وسائل هستند گفت ساعت پنج اونجا باشم ساعت دو ظهر بود برای استراحت دوسه ساعتی وقت داشتم خوابیدم اما هرچه کردم تا ساعت سه ونیم خواب به چشم هام نیومد بلند شدم و لباس پوشیدم راه افتادم و به سمت میدون فردوسی راه افتادم توی درگاهی آپارتمان دیدم که احسان رفت تو صداش زدم دیدم عکس العملی نشون نداد من هم سیگاری روشن کردم و پشت سرش داخل شدم در ساختمان توی طول روز باز بود واحدهای دیگه هم شرکت های نصب اینترنت و درب الکتریکی و دفتر فروش اجناسی نامشخص و یکی هم دفتر وکالت بودند توی راه رو صداش زدم جوابی نیومد رفتم در واحدی که گفته بود در زدم در زدم در زدم کمی صبر کردم باز در زدم ایندفعه کمی محکم تر زنگ کار نمی کرد ولی با این حساب چندباری امتحان کردم تا عاقبت احسان در رو باز کرد وقتی دیدمش کمی جا خوردم موی درهم ریخته یقه ی لباس باز و سیگاری گوشه ی لب هاش زود اومدی خوابم نبرد چیکار میکردی داخل کلک پایین دیدمت نشنیدی صدامو کجا بودی ندیدم همو از طرف فلافلی اومدم دیدمت اومدی تو خواب بودی نه پس چرا ریختت اینجوریه احسان سکوت کرد بعد فندک منو ازم گرفت و سیگار روشن کرد هنوز توی ورودی در دفتر ایستاده بودیم و نرفته بودیم داخل احسان اگه کسی داخل پهلوته من برم تا دختر عمه ات نیومده کارتو بکنی نه نه صب کن بعد خیلی فرز پرید تو برای لحظه ای ناپدید شد بعد از تو بین وسائل درهم ریخته راهشو باز کرد و برگشت اومد بیرون و پشت سرش در رو بست دارم خودِ دخترعمه رو می کنم ای کسکشششش هییس ساکت میشنوه یه دیقه بیا اینور رفتیم یک طبقه پایین تر میخوای بیای ببینی نه بابا بیخیال من میرم زنگ بزن بهم نه باس ببینی خب چطوری بیخیال احسان میرم بهم زنگ بزن دوست دارم ببینی نمی دونم چرا ولی بیا ببین راحته من و اون توی آشپزخونه ایم کافیه پشت سر من بیای داخل و سروصدایی نکنی بعد که سروصدای ما بلند شد بیای و از تو ورودی در نگاه کنی کافی پشت دیوار قایم شی همین رفتیم در رو باز کرد من ایستادم و اون رفت پنج دقیقه بعد صدای آه وناله اومد با کیر راست شده با دلم که تندتند توی سینه ام می کوبید رفتم سمت آشپزخونه کنار دیوار ایستادم در آشپزخونه سمت چپم بود کافی بود سرم رو توی چارچوب ببرم تا ببینم فاصله ام تا دیدن این سکس درخفا که مطمعن بودم روزی بهش بر می خورم بسیار اندک بود وایییییی احسان بکن یواش ولی بکن کیرت کلفته بابا اینوکه شنیدم کنجکاوی ام درمورد کیر احسان قوت گرفت و بی ملاحظه سرم رو نزدیک بردم و دیدم احسان توی کون پهن سفیدی داشت تلمبه می زد سرش رو برگردوند و لبخند شیطانی ای به من زد نمیدونم از کجا فهمید دارم همین حالا صحنه رو می بینم شاید چندبار چک کرده بود احسان دوپاش رو دو سمت پهلوی دختر گذاشت بعد دیدم که کیر سیاه و کلفت احسان چطور توی کس صورتی رنگ وتنگ دخترعمه اش فرو رفته بود دختر عمه اش با احمقی خاصی سر و صورتش رو روبه زمین گرفته بود و یواش یواش حرف می زد بعد سرش رو سمت چپ گرفت تا احسان موقع گاییدن ببوستش ببوسم احسان دخترعمه اش صورت متین و آرومی داشت لب های کوچیک و گوشتی و لپ های تپل موهای سیاه فرفری اش رو هم احسان توی مشت گرفته بود احسان توی کس تلمبه میزد و من همون موقع متوجه شدم از نگاه کردن به کلفتی کیر احسان سیر نمی شم موقع بوسیدن من سرم رو دزدیدم بعد از یک دقیقه باز نگاه کردم احسان از کون دخترعمه بلند شد فرصت نداد دخترعمه اش واکنشی نشون بده جلوش زانو زد و کیرشو نزدیک صورتش برد من نمی دیدم چطور کیر احسان رو ساک می زنه فقط دیدم که سر و موی دختر پایین شکم احسان عقب و جلو می شه احسان به من زل زد و دستش رو روی سر زن قرار داد به من نگاه می کرد و با دخترعمه صحبت می کرد دوست داری برام ساک بزنی دخترعمه ناله کنان جواب می داد کیر منو دوست داری ها و دخترعمه ناله می کرد و من توی ذهنم خودم رو جای زن قرار داده بودم اون کیر کلفت و سیاه و داغ توی دست هام کونم لخت برای گاییدن و دهانم از احسان پر مطمئنم حال می کنی با کیرم می خوایش نه کماکان به من خیره بود من هم به اون دخترعمه ناله می کرد من هم دیگه از دست رفته بودم با سر جواب تأیید می دادم با دل ریش و سر پر از شهوت و احساس دلسوزی که به خودم می کردم دیگه تاب نیاوردم دوباره پرسید کسی تابحال اینطوری نکرده بودت نه دختر عمه و من هردو جواب منفی دادیم احسان بلند شد و وقتی کیرشو روی کون زن تنظیم می کرد من انگشت به سوراخم می کشیدم اگه به بچگی برمی گشتم حتما به یکی از هزاران پیشنهاد برای گاییدن کونم جواب مثبت می دادم حالا احسان و کیر کلفتش رو می دیدم و دستم توی شلوارم رفته بود کیر که توی کون فرو رفت من آبم بی اختیار ریخته بود و پای دیوار شل شده بودم قبل از تمام شدن کارشون رفتم توی خونه ساعت ها به احسان به کیرش و به نگاه خیره اش فکر کردم و زیر دوش از شدت شهوت مست و دیوانه خود ارضایی کردم گذاشتم آب روی تنم بلغزه و آب از تنم بیرون بیاد احسان توی خیالم می پرسید که کسی منو اینطوری کرده و من می گفتم نه و اون قول می داد که من رو جوری بکنه که همیشه عاشقش بشم قول می داد نهایت لذت رو به من بده و من رو می گایید انسان هیچوقت نمی دونه که درونش چه می گذره از این همه مدارا و سرکوب خسته بودم حالا احسان و کیر کلفتش رو باخودم زیر این آب های گرم که روی تنم می سرید می خواستم تمام تنم رو تمیز و بی مو کردم زن بودم یا مرد مرد بودن بهتر بود یا زن بودن اما دیگر برایم زن و مرد معنایی نداشت انسانی بودم که احسان را می خواستم احسان دوباره پرسید کسی تور اینطوری کرده و باز جواب می دادم نه و باز می گفتم تو منو بکن حسرت گفتن این جمله پر از تمنایم کرده بود دوش آب گرم تمامی نداشت سر وصدای شهر در بیرون از دریچه حمام خانه به داخل می ریخت کدام یکی احسان بود نوشته

Date: September 1, 2019

One thought on “کسی تو رو اینطوری کرده

Leave a Reply

Your email address will not be published.