کس دادن تو عروسی

0 views
0%

سلام.من ترانه ام! 26 سالمه و 2 ساله که ازدواج کردم! یه شب عروسیه یکی از اقوام شوهرم بود!!خیلیم عروس ناز بود. شوهرمم سینا که 32 سالشه!
خلاصه من یه آرایش غلیظ اما سنگین و زیبا کردم.یه لباس آبی آسمانی با یقه ی نیمه باز و تا یکم بالاتر از زانو پوشیدم!!شدم عین باربی!!!موهامم که تازه های لایت کرده بودم!!!
من و شوهرم رفتیم به این عروسی که تو یه باغ خیلییییییی بزرگ و زیبا بود و این عروسی از اول قاطی بود!!!شوهرم با خیلی از مردا مشغول مشروب شدن و منم بهد از یه نیم ساعتی احوال پرسی و غیبت مجبور به رقص شدم!آخه رقصم خیلی خوبه و کلاس رفتم!!!!
شروع کردیم به رقص!یه آهنگ بندری بود منم باسنمو خیلی تکون می دادم با یه قر وحشتناک و مردکش!!!آهنگ که تموم شد یه آهنگ ملایم شروع شد که اس تانگو بود!!!سری یه پسر خیلی قد بلند و یکمم چهار شونه با یه مدل مو تو مایه های دیکاپریو اومد جلو و گفت افتخار رقص میدین؟؟؟
یه کم هول شدم راستش خجالت می کشیدم اما می خواستم برقصم!!!یه نگاه به شوهرم کردم دیدم اصلا حواسش نیست و مسته مسته!!!منم گفتم با کمال میل!!گفت من سروشم منم گفتم من ترانه ام!!
خلاصه آهنگ شروع شد و ما هم شروع کردیم!!وسط آهنگ وقتی منو با دست چرخوند آردوم کیرشو به کونم چسبوند و چند لحظه فشار دادو مالید!!!راستش حشری شدم ولی حرفی نزدم.
آخره آهنگ بود که دیدم دستشو قلاب کرد رو باسنم و منو از جلو چسبوند به خودش واسه یه لحظه اما همون یه لحظه کلفی بود تا گرمی کیرش رو کوسم بشینه و مندم یه لبخند بش بزنم!!!آهنگ که تموم شد سروش گفت ترانه خانوم میشه وقتتونو چند لحظه بمن بدین؟؟؟منم گفتم الان باید برم پیشه شوهرم!!گفت پس من اول اون راهه به سمت پاکینگ وایمیستم!!!رفتم پیش شوهرم دیدم داره زنارو دید میزنه و مسته!!اطرافو نگاه کردم دیدم سروش همون جاس که گفته!!
رفتم طرفش بش گفتم خوب بفرمایین؟گفت اینجا که تابلوس بریم جا ماشینه من!!رفتیم دیدم ماشینش آخر پارکینگ یه جای تاریکه اما وای یه B.M.W X3 داشت که فکم افتاد!!همونجوری محو ماشین بودم که صدام زد ترانه!!تا برگشتم دیدم محکم بغلم کردو لباشم گذاشت رو لبام!!!منم که داشتم می مردم با دست هلش دادم اونور!!دیدم از ترس داره میمیره شروع کرد به بهانه تراشی که آره ببخشید من از اول که دیدمت عاشقت شدوم و تو خیلی خوشگلی و به کسی نگو غلط کردم!!
من بش گفتم عزیزم منکه حرفی نزدم فقط اینجا تابلو بود بریم تو ماشین!!!
وای کف کرده بود اصلا هنگ بود!!رفتم طرف ماشین که دیدم درو باز کردو اومد تو!!!یهو لبامو گاز زد!!راستی عقب رفتیما!!!! آره یه دستشم رو سینه هام بود و اون دستش لای کسم!!!گفتم عزیزم زیاد وقت نداریم زود باش!!زیپشو باز کردم وایی چه کیر سفیدو باحالی!!!شروع کردم به ساک زدن اونم کونمو انگشت می کرد!!!بعد 2-3 دقیقه گفت بسه سکسی!!!!!لباسمو زد بالا و شرتم داد کنار و یه 5دقیقه کسمو خورد!!!بعد نشستو اون کیر زن کششو تا دسته و یه جا کرد تو کس تنگ من واایییییییی آخ چه کیری داری تو!!!جر خوردم من جنده توام!!!!!و تلمبه ها شروع شد!!تو همین گیر و دار سینه هامم دراوردو لیس زد!!
یه 10 دقیقه که تلمبه زد من با کلی لرزش اورگاسم شدم و بی حس افتادم!!!سروش گفت من کونتم می خام جر بدم!!!گفتم امشب وقت نیس
خلاصه یه 2 دقیقه بعد تلمبه هاش محکم تر شدو معلوم شد داره میاد!!گفت ترانه آبم!!گفتم عزیزم می خورمش!!کیرشو بیرون کشیدو من تا تهش کردم تو گلوم که ابش اومو افتاد!!بعد کلی لب گرفتو شمارمو گرفت و رفتیم تو مجلس!!بعد اون من با سروش و 3تا از دوستاش کلی سکس کردمو کس و کون دادم!!!اگه نظر بدین اونارو هم می نویسم!!بای!. ;)

Date: February 10, 2018

2 thoughts on “کس دادن تو عروسی

  1. ترانه اسم قشنگ و محرکیه خیلی خلاصه نوشتی دوس داشتم بیشتر تو عمق سکس غرق شی و آب و تاب دادنتو بگی ولی یه جلق به عشق خودت بوووس

  2. زن به این خبره ای، کوتاهی کردی ترانه، مطمئنم که یه کم بیشتر توضیح بدی نیاز به جلق نداریم. میتونی آب همه روبیاری

Leave a Reply

Your email address will not be published.