کس وشعر محض

0 views
0%

سلام اول بگم که بااین داستان نمیشه جق زد ولی هیچ چیزی ازیک جقرخوب بعیدنیست جقر جقربه کسی گفته میشودکه عمل جق رابه طورحرفه ای دنبال میکندوساختارآن به گونه ی جق میباشد ازاین مبحث بگذریم بریم سراغ داستان باسلام و درود بر روح پرفتوح رهبرکبیر انقلاب و نائب برجقشان درسته جق امام خامنه ای حرف جق به وسط اومد یاد یه جکی افتادم امام خمینی ره در دوران مبارزه زنم نقش دست راستم را داشت و درزندان دست راستم نقش زنم را وخدمت شما هم کلاسی های عزیزم و سلامی گرم به خدمت آقامعلم عزیز موضوع انشاءمن درباره این بودکه آیاتداوم دریک کاری موجب پیروزی درآن کار هم میشود باتوجه بر شواهدی که بنده با جفت تخمانم دیدم عه آقا چرا بلند میشی خط کش چرابرداشتی منظورم تخم چشم بودآقا اجازه هست ادامشو بخونم بله داشتم میگفتم باتوجه به شرایط وقرائنی که من ازتحقیقات محلی بدست آوردم میگویم خیر موجب پیروزی نمیشود آخرمن دریک روزتابستانی گرم که جناب خر هم تب میکند درحال آتش بازی درحیاط بودم که ناگهان صدای قدقدازلانه مرغ ها بلندشد من رفتم تاببینم چه خبره که دیدم خروسمان پاک قاطی کرده وافتاده به جون مرغ هامن به ساعت اوماکس خودنگاه کردم وتایم گرفتم و شماردم که تویه ۵مینتس اوف چه باکلاسم نه ۵بارترتیب مرغ های ما رو داد یک جقرماهربااین تیکه جرقه ای برای جق زدن به سرش میزنه یعنی هر۱دقیقه یکی روکله پامیکردتاتخمشون جوجه بشه آقابازکه شمابلندشدی به خدامنظورم تخم مرغه ولی وقتی که زمان جوجه شدن تخمامیشه تعدادکمی ازاوناجوجه میشن این یه مثال نقض رجوع شودبه کتاب جبرواحتمال سال سوم ریاضی میتونه باشه ولی ازاون طرف یک روز تو خونه یکی از دوستان بودیم که خیلی شلوغ بود و پدر و مادرش از دستش آسی نه آثی آصی ای بابا عاصی شده بودن داشتیم باهم بازی میکردیم که من میخواستم برم آشپزخونه آب بردارم که صدای پدرشو شنیدم که میگفت امان از جنس چینی حمایت ازتولیدملی فراموش نشه که کاندوم سوراخ به ماانداختن راستی آقا معلم کاندوم چیه یه چی عین توپه چون سوراخ بودو پدرش ناراحت شد بازکه شمابلندشدین ادامه حرف پدره زن چقدربهت گفتم بزاربریزم تودهنت نزاشتی اینجاجقرحرفه ای جقشو میزنه آقا اجازه چی رو میگه حالابچتوتحویل بگیر خب اینجامیبینیم که بایک تلاش نصفه نیمه نتیجه بخش بود پس تداوم دریک کاری لازمه پیروزی نیست نتیجه انشاءمن همیشه قبل ازخواب ساک بزنید برا اون دسته ازدخترایی که نمیزنن و شما مسواک بزنید آقا این دفترخدمت شما آقااجازه چرا میون پاتون خیسه از خروس ماهم که بدتری درآخر میدونم کسشعرمحض بود اینو نوشتم تا اگرم ادمین لطف کردو گذاشت جای یه داستان بیغیرتی ومحارموبگیره درآخراون دسته از رفقاکه فحش میدن به خانوادم کاری نداشته باشن وسعی کنن فحشاشونو ذخیره داستان های محارم کنن صدق الله العلی العظیم نوشته

Date: April 13, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.