کنجکاوی کونمو بر باد داد

0 views
0%

سلام شاید واژه رو بدونید چیه به پسرهای بی مو و سفید و سکسی میگن من همیشه از این فیلمایی دوست داشتم که توش یه پسر سفید کیرشو داده بود دست ملت که براش بخورن خیلی دوست داشتم تست کنم چه مزه ایی میده تا اینکه یه روز تو خوابگاه بودم دیدم یه نفر سفید و خوشکل اومده میگه بهم گفتن بیام این خوابگاه باورم نمیشد همون اول شروع کردم اعتمادشو جلب کنم همون هفته اولم رفیق شدیم همش تو ذهنم تصور میکردم کیرشو دارم میخورم یه شب اومد برم دستشویی یهو زیر چشمی یه نگاهی به داش سعید خوشکل داستان کردم و وای باورم نمیشد یه چیزی تو مایه های ارنج دستم داده بود بالا اون شب کلی فکرم مشغول شد مگه میشه این پسر سفید با قد متوسط و لاغر اندام یه همچین کیری داشته باشه همش تو فکرش بودم با خودم میگفتم نه بابا باد پتو بوده تا دل به دریا زدم یه شب که خوابیده بود اروم رفتم کنار تختش صورتش اونور بودو منو نمیدید دست برم دستام میلرزید تا رسیدم به کیرش وای چقدر بزرگ بود اونم تو حالت خوابیده یهو یکم تکون خورد دستمو سریع کشیدم باز وقتی اروم شد دستمو بردم دیدم یکم سیخ شده فهمیدم بیداره و تحریک شده و چون دوست داره چیزی نمیگه دیگه ترسم ریخته بود از بالا تا پایین کیرشو ناز میکردم خیلی بزرگ بود 30 سانت بود حداقل مدامم سفت تر میشد تا اینکه یهو دستشو گذاشت رو دستم از هیجان داشتم میمردم یهو برگشت اروم گفت چیکار میکنی نصف شب اگه دوست داری میتونی بخوریش و چشماشو بست منم عین یه برده سریع شلوارشو با شرتش کشیدم پایین نمیدونستم چطوری بخورم اروم گفت عجله نکن دندونم نزن دردم میاد با لبات بخور و تا میتونی بکن تو حلقت تا جایی که میتونی بعد با زبونت تحریکش کن عین یه بچه گوش میکردم خیلی شهوتی شده بودم بهم گفت دوست داری بکنمت منم یهو گفتم اره گفت تاحالا دادی منم گفتم نه ولی دوست دارم تست کنم گفت بخواب رو تخت شلوارمو کشید پایین با انگشتش شروع کرد به باز کردن من حالت دستشویی رفتن بهم دست داد گفت نترس شل کن الان باز میشه کم کم عادت کردم درد داشتم یهو شروع کرد لیسیدن وای سعید خوشکله داشت سوراخمو لیس میزد از شهوت داشتم میمرد تا اینکه کیرشو گذاشت دم سوراخم بزرگیشو حس میکردم گفت بره تو پاره میشه تا اومد بگم نکن سرشو داد تو دردم گرفت دستشو گذاشت رو دهنم گفت جیغ نزن اولشه درست میشه و با فشار داد تو حس کردم دارم پاره میشم اشکم در اومده بود سانت به سانت اروم میکرد توم کونم سر شده بود گفت تازه نصفش رفته بالشت رو گاز میگرفت تا اینکه تا ته کرد تو واقعا میسوخت و دردم گرفته بود یه مدت نگه داشت و شروع کرد به تلمبه زدن دردش کمتر شده بود ولی میسوخت ده دقیقه با سرعت کرد منم جیکم در نمیومد تا اینکه حس کردم ارضا شده تمام ابشو خالی کرد توم و بی حال افتاد روم بعد پنج دقیقه پاشدم رفتم دستشویی واقعا کنترل خودمو نداشتم کونم گشاد گشاد شده بود اومدم بخوابم دیدم کیرش برآفراشته منتظر منه تا صبح سه بار منو کرد دیگه شده بودم کونی یه بچه خوشکل سفید که کیرش 30 سانت بود تجربه خوبی بود هنوزم تا کمرش پر میشه میبینم تو چشمام خیره میشه و شروع میکنه هنوزم دوستش دارم دیگه وابسته اش شدم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.