کونکونک با امین

0 بازدید
0%

اسم من رضا هستش 17سالمه رفتم کارنامه ام را گرفتم معدلم19 شده بود اومدم خونه مامانم زیاد خوشحال شد منو فرستاد بیرون که نون بخرم به بابام زنگ زد که برام جایزه بگیره وقتیکه برگشتم دیدم مامانم نیست 2 ساعت صبر کردم دیدم مامانم با بابام اومدن میخواستم که بگم سلام بابام زود به من گفت رضا برای تو جایزه گرفتم گفتم چیه گفت سفر به تبریز و بعد به استانبول خیلی دوست داشتم برم ولی فرداش مسابقه فوتبال داشتم به خاطر اون گفتم من نمیرم عوضش پولشو بدین مامانم زود چشمک زد و گفت آره خوبه بابام هم گفت پولتو میدیم ولی باید خونه تنها بمونی منو مامانت 10روزه بریمو برگردیم من هم خوشحال شدم گفتم باشه.

ساعت 9 همون شب پرواز به تبریز داشتن ساعت 9 شد اونا رفتند من تنها موندم ساعت 1 شد حوصلم سر رفت من هم با کیرم بازی میکردم ولی در بین بچه ها بچه مثبت بودم میخواستم بگم که من هم جلق میزنم ولی میترسیدم تا این که زنگ زدم به دوستم امین که بیاد خونمون بهترین دوستم بود ولی اون جلق میزد حتی پیش خودم زده بود در رو زد من هم باز کردم اومد خونمون گفت رضا خواهش میکنم بذار راحت باشم اولش من نفهمیدم که چی میگه گفتم آره راحت باش شلوار راحتی داری نداری بیارم گفت چی داری میگی واقعا نفهمیدی یا خودتو به نفهمی زدی گفتم منظورتو نفهمیدم گفت من قبلا پیش تو جلق زدم میخوام ار اون لحاظ راحت باشم من هم که خودم جلق میزدم ظاهرا آدم خوبی بودم گفتم باشهراحت باش اون هم زود شلوارشو در آورد و پیراحنشو هم در آورد و شرو ع کرد از روی شورت خال خالی اش جلق میزد من هم نگاه میکردم بعد گفتم راحت باش شورتو هم در آر گفت آخه میخوام ترو بکنم گفتم نه نمیشه اگه دوباره بگی عصبانی میشم گفت باشه دیگه نمیگم اگه شورتمو در بیارم به هیچ کس نمیگی گفتم باشه شورتشو در آورد دیدم کیر سفید کون سفید عجب کونی بود کیر من سیغ شده بود به روم نیاوردم همین طور که جلق میزد گفتم اگه میخوایی من کیر تورو بمالم اون هم با خوشحالی گفت آره آخه من هم سفید موطلایی کیر سفید روی بدنم مو نبود لاغر خیلی لاغر نه مناسب به خاطر این میخواست منو بکنه خلاصه رفتم جو کیرشو در دستم گرفتم شروع کردم هرچه قدر کردم آبش نیومد به من گفت میشه با شورت بشینی من هم گفتم باشه اما با شورت اون هم گفت باشه لباسمو در آوردم و وقتی که در آوردم امین یه آهی کشید تند تند کیرشو میمالید من که رفتم جلو تر آبش اومد پاشید رو بدنم گفت ببخشید دست خودم نبود گفتم عیبی نداره گفتم برم دوش بگیرم بیام گفتش باشه رفتم حمام سر مو که میشستم دیدم صدای در حمام آمد من هم لخت بودم به روم نیاوردم اومد داخل وقتی که سرمو شستم کیرشو گذاشت توی کونم خیلی خوشم اومد ولی به امین گفتم دیوانه برو گمشو اون هم رفت بیرون بعد صداش کردم امین دیدم جواب نداد لخت رفتم بیرون حمام دیدم نشسته گریه میکنه گفتم چرا گریه میکنی گفت آخه چند ساله که میخوام ترو بکنمت ولی نمیشه گفتم باشه ولی یه شرطی داره کیر هرکی بلند تر بود اون میکنه گفت باشه خط کش آوردم گفت بذار من با دهنم سیغش کنم گفتم باشه دهانشو باز کرد و کیر منو گرفت شروع به مکیدن کرد وای چه حالی داشت تا این که سیغ شد ول کرد گفت حالا نوبت تو هستش گفتم که مال تو که سیغ هستش گفت باشه صبر میکنیم بعد چند لحظه کیرشو با دهنم گرفتم شروع به مکیدن کردم کیرش بوی خوبی میداد چه حالی میکردم وقتی که ول کردم شروع کردیم به اندازه گرفتن کیرمون مال من 14 سانتی متر شد مال اون 13.8 بلند یه جیغ کشیدم وبرگردوندم کونشو نگاه کردم عجب کونی داشت از کون دختر هم بهتر بود.

شروع کردم سرشو به کونش بذارم که نمیرفت تو محکم کردم امین جیغ زد گفت اروم تر گفتم باشه و اروم اروم فشار دادم دیگه عادت کرد تند تند کردمش بعد اب من اومد خیلی زیاد هم اومد اون قدر که از کونش زد بیرون و بعدش رفتیم استراحت کنیم که زود خوابمون گرفت لخت خوابیده بودیم که من بیدار شدم وقتی که بیدارشدم دیدم با دهنش کیر منو گرفته خوابش برده کیرمو در اوردم و بلند شدم که چشمم به کونش افتاد باز نتونستم جلوی خودمو بگیرم بریدم روش شروع کردم به کردنش بیدار شد میخواست که نگذاره کارمو بکنم از تخم های کیرشو گرفتم گفتم صدات در بیاد فشار میدم دیگه صداش در نیومد وقتی که کردمش تموم شد گفتم من برم میوه بیارم بخوریم میخواستم که برم پرید تخم هامو گرفت گفت من هنوز ترو نکردم میخوام بکنمت با خودم گفتم این نامردی میشه اگه نذارم گفتم باشه من در اختیار تو اولش کونمو لیس زد بعد کونمو خورد بعد کیرشو گذاشت توی کونم هیچ دردی نداشتم گفت چرا جیغ نمیکشی گفتم آخه من خیار رو توی کونم امتحان کردم به خاطر اون دردم نمییاد اون منو نیم ساعت کردش خیلی حال کردم و بعد گفت من دیگه برم بازم میام وقتی که میخواست بره لب گرفتمو گفتم که حیف دختر نیستی اون هم گفت تو از من هم خوشگل تر هستی راست میگفت آخه یک بار هم از خیابون رد میشدم یه دختر به من گفت بیا تو منو بکن من هم اونو کردم ولی به اندازه این امین حال نداد امین 10 روز رو مرتب میومد وبا هم سکسی بازی میکردیم.

Date: می 4, 2018