کونی شدنم فقط برای یه نفر

0 views
0%

سلام اسمم محسن الان که دارم داستان مینویسم ۳۰ سالمه داستانم خودمه واقعی که برمیگره به ۱۴ سالگیم من یه رفیق دارم به اسم غلام اون ومن تویه کوچه هستیم من درسن ۱۴ سالگی تپل بودم غلام خیلی چشمش دنبال بود یه روز داخل کوچه کیرشوبیرون آورود نشون بچه های محل دادکیرسفید خوشکل بودبگذریم یه روز به من گفت بیابریم فوتبال بعدازظهرتابستان ساعتای ۱۴ بود رفتیم یه خورده بازی کردیم خسته شدیم بعد گفت بیا کشتی بگیریم موقعی کشتی می گرفتیم هردفعه پشت من میخوابید کیرش احساس میکردم حس خوبی بودخوشم میومد تا اینکه غروب شدگفت میایی کون هم بزاریم من تازه خوشم اومده بود کیرشم دوست داشتم قبول کردم گفتم به شرطی اول من بکنم ولی کیرمن راست نشد گفت من میکنم توش من میخواستم بکنم تومال اون ولی راست نشد حالا نوبت اون شد اول یه آب دهان انداخت دم سوراخم بعدیواش یواش کرد داخلم احساس سوزش داشتم بدم اومد گفتم بیارش بیرون گریه کردم اون موقع ۱۴ سالمون بودآب کیرنداشتیم بعد۵ دقیقه کردنم امدم خونه رفتم دستشویی احساس سوزش داشتم یه انگشت کردم روی سوراخ کونم دیدم خونیه ترسیده بودم بعدصبح رفتم دوباره دیدم خونش بند اومده بعداون ماجرا دیگه خوشم اومده بود تا سن ۱۸ سالگی لاپایی کردم بعد۱۸ تا ۲۶ سالگی کرد توش الان چهارسال دیگه نمیاد من خیلی دوستش دارم ودنبال کسی که همیشه باهاش باشم ولی کسی نیس ممنون خوندید نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.