کون آبجی کوچیکه

0 views
0%

سلام من 21 سالمه این داستان برای 3 سال پیشه من یه خواهر دارم که 4 سال ازم کوچیکتره ولی از بچگی درشت بود از سنش بیشتر نشون میداد من از وقتی یادمه تو خونه با ابجیم بازی میکردم بعضی وقتا که دستم به کونش یه حسی بهم دست میداد که خیلی خوشم میومد یکم حدود 12 13 سالم بود که یه بار از پشت بغلش کردم و کیرم قشنگ اوفتاد وسط قاچ کونش الانم که یادش میوفتم کیرم راس میشه خیلی بهم حات داد از اون موقع دیگه هروقت با هم بودیم به یه بهونه ای بغلش میکردم و با کونش بازی میکردم اونم چیزی نمیگفت خلاصه یه چند سالی گذشت و من تازه فهمیده بودم سکس چیه و افتاده بود تو سرم که حتمن یه حالی ازش بگیرم یه روز که کسی خونه نبود خودم و زدم به خواب زیر چشمی تا دیدم ابجیم داره میاد کیرم و دراوردم تا من و دید اول یه مکسی کرد و زل زد به کیرم معلوم بود تا حالا کیر ندیده بعد رفت تو اتاقش و در و بست من بلند شدم و رفتم بیرون همش نگاش تو ذهن بود با خودم گفتم دل بزنم به دریا برگشتم خونه رفتم اتاقش تا من و دید سرخ شد من بروم نیاوردم دوباره به بهونه بازی بغلش کردم اما اینبار دیدم داره میلزه و صورتش سرخ شده اون موقع من 16 سالم بود خلاصه کلی دستمالی کردم و اومددم از اتاق بیرون این ماجرا گذشت تا 18 سالگیم داشتیم خونرو رنگ میکردیم واسه همین من و ابجیم پیشه هم میخوابیدیم شب که شد منتظر شدم خوب خوابش برد بعد دستش و کردم تو شورتم و گذاشتم رو کیرم وای که چه لذتی داشت بعد خودمو زدم بخواب و اونو بیدار کردم وقتی بیدار شد انگار برق گرفتش تا چند دیقه تکون نمیخورد بدنش صورتش سرخ شده بود تو این حال من یدفه دستمو انداختم روی سینه هاش خیال میکرد خوابم ضربان قلبشو احساس میکردم شروع کرد دستشو بیرون اوردن و برگشت پشت به من خوابید بعد چند دیقه دستمو بردم رو کونش یه تکون کوچیک خورد من دیگه حشرم زده بود بالا دستمو یواش بردم تو دامنش میدونستم بیداره ولی عکس العملی نشون نمیداد دستمو بردم تو شورتش وای باورم نمیشود بازم ساکت بود دستمو در اوردم و یکم توف زدم به انگشتم و دوباره کردم تو شورتش یواش گذاشتم دمه سوراخ کونش و فشار داد انگشتم که رفت تو یه اخ گفت و دوباره ساکت شد خلاصه اون شب حسابی با انگشت از خجالتش در اومدم فرداش دیگه ازم خجالت میکشید و همش ازم در میرفت دوباره شب شد و من رفتم تو اتاقش تا بخوابم دراز کشیده بود تا منو دید سریع خودش و زذ به خواب رفتم پیشش تا چند دیقه کاری نداشتم بعد دوباره شروع کردم وقتی دیدم چیزی نمیگه یواش دامن و شرتش و تا زیر باسنش کشیدم پایین دوباره با انگشتم شروع کردم با هاش ور رفتن دیگه حشرم زده بود بالا دستشو گرفتم گذاشتم رو کیرم زود دستشو کشید بعد یواش کیرم و گذاشتم تو سوراخ کونش یه فشار دادم چون باهاش ور رفته بودم با همون فشار اول رفت تو یه اخ گفت و من و هل داد عقب ولی من نرفتم یادمه چنان لذتی داشت تا کیرم رفت تو کونش ابم اومد ولی کیرم نخوابید دوباره شروع کردم تلمبه زدم یکی دودیقه بعد دوباره ابم اومد دیگه نا نداشتم کون ابجیمو با دستمال تمیز کردم و تا صب تخت خوابیدم نوشته شهوت

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.