کون دادن بعد از مدتها

0 views
0%

سلام دوستان این داستان گی هست و اگه کسی دوست نداره نخونه من الان ساکن تهرانم و چند ساله که ازدواج کردم از بچگی بدلیل خوشگل بودنم خیلیا بهم مالوندن و دستمالیم کردن منم همیشه دوست داشتم و دوران دبیرستان و دانشگاه با چند نفر هم رابطه داشتم عاشق زنونه پوشی بودم و از سکس مخفیانه و غیر علنی هم خیلی خوشم میومد و کلا همیشه حشری بودم الان میخوام داستان آخرین گی که داشتم رو براتون تعریف کنم حدود 7 8 سال از ازدواجم میگذره و الان 32 سالمه و بعد ازدواج دیگه علاقه ای به گی نداشتم و سراغش نمیرفتم ولی خب بدلیل سکسی بودن بدنم و خوشگلیم مردا همش دنبالم بودن ضمنا من قدم خیلی بلنده و 1 88 هستم ولی سفید و نرم و بی مو چیزی که باعث شد دوباره بیام سراغ این کارا اتوبوس و مترو بود یه روز تو مترو بودم و یه شلوار تنگ ویه تی شرت نرمو تنگ پوشیده بودم خیلی شلوغ بود و منم میله بالا سرمو گرفته بودم این کارم باعث شده بود که کمی کمر بی مو و سفیدم بیفته بیرون اینو وقتی متوجه شدم که یکی موقع پیاده شدن دستشو گزاشت رو کمرمو لمسم کرد وقتی برگشتم با لبخند نگام کرد و رد شد رفت بیرون از قطار این حرکتش خیلی تحریکم کرد و حس زنونگیم زد بالا سعی کردم بدون جلب توجه یکم شلوارمو بکشم پایینتر که بالای کونم معلوم بشه برگشتم دیدم یه پسره که قدش و سنش از من کمتره این صحنه رو دید و بعدش چشم تو چشم شدیم همینکه رسیدیم ایستگاه من برای اینکه مسیر پیاده شدنو باز کنم پشتمو کردم به پسره و کونمو دادم عقب و چسبوندم بهش کونم میخورد به شکمش رونمو دادم عقبتر و یکم زانومو خم کردم تا کیر سفتشو با نرمی کونم حس کردم چقد لذت بخش بود داشتم ارضا میشدم دیدم هیشکی حواسش نیست با دست راست کیرشو گرفتم فشار دادم سفتتر شد دوباره کونمو بهش مالیدم یه کیر کلفت و سفت نزدیک صادقیه بودیم دیدم وقت کمه کیرشو سفت گرفتم و براش مالیدم ولش نکردم تا آبش اومد همینکه رسیدیم ایستگاه کیفشو جلو خودش گرفت و فرار کرد خیلی حالم بد بود دلم شدیدا کیر میخواست چند روز گذشت و خانومم رفت مسافرت منم تقریبا هر روز یا مردا میمالیدنم تو مترو و بی ار تی یا زنا تو تاکسی و ون یه شب دیر موقع بود رفتم شرکت یکم کار عقب مونده داشتم تو شرکت 6 7 نفری هستیم ولی شبها بجز کوروش سرایدارمون کسی اونجا نمیمونه کوروش یه مرد 36 37 ساله که زنو بچش ولش کردن و تنهاست و شبها هم تو شرکت میخوابه خیلی خجالتی و سر به زیر هم هست منم خیلی محترم با همه برخورد میکنم و کسی به ذهنشم نمیرسه که کونی باشم اون شب کوروش کمی از مشکلاتشو بدبختیاش گفت بعد رفت که شام بخوره بعد رفتنش وسوسه شدم برا کیر داشتم له له میزدم یهو به ذهنم رسید که چرا به کوروش ندم اون روز یه تیپ اسپورت زده بودم دوباره شلوارو کشیدم پایین و یکم خودمو کش و قوس دادم که تیشرتم بیاد بالاتر دوباره اومد نشست تو اتاق شروع کرد صحبت کردن روبروش یه کمد بود رفتم جلوش خم شدم از کمد پایین چند تا برگه ورداشتم با این کار نصف کونم افتاد بیرون و وایسادم همونجا برگه هارو بررسی کردن اولا حواسم بود نگاه نمیکرد یا نگاشو میدزدید ولی بعدش که دید من بیخیالم راحتتر شد جوری که من پشت میزم نشسته بودم و کونمو داده بودم عقب اومده بود بالا سرک و کنارم که راحت ببینه اینم بگم قبلش یه عکس لخت از خانومم که گردن و سینه و نصف پستوناش معلوم بودو گذاشتم رو صفحه گوشیم که ببینه و تحریک بشه صفحه گوشیم رو هم باز گذاشته بودم یه دفه گفتم تو سختت نیست شبا اینجا میخوابی گفت چرا ولی چاره ای ندارم گفتم اگه امشب برنامه ای نداری بیا بریم خونه ما گفت ممنون مزاحم نمیشم بیخیال گفتم نه من خونه تنهام بیا که امشبو اونجا یه استراحت حسابی بکنی یکم رفت تو فکر مشکوک شده بود گفت چی بگم باشه بریم گفتم پس با موتور تو بریم گفت باشه بریم حدود بیست دقیقه راه بود تو راه گفتم من یکم سردمه کامل چسبیدم بهش و دستامو کردم تو جیب سوییشرتش و تا اونجا که جا داشت بردم سمت کیرش رسیدیم خونه براش یه حوله آوردم گفتم اول برو یه دوش آب گرم بگیر حالت جا بیاد گفت نه صب دوش گرفتم گفتم نه حتما باید الانم بری برو و هلش دادم سمت حموم و گفتم منم بعد تو میرم گفت باشه دیگه اصرار میکنید میرم دو سه دقیقه بعد لخت شدم و جلو اینه یکم خودمو برانداز کردم دیدم خودم باید شروع کنم این اینکاره نیست تصمیم گرفتم برم تو یهو درو باز کردم گفتم شرمنده خیلی عرق کردم نتونستم تحمل کنم گفت اخه من لختم زشته گفتم بابا کسی نیست هردومونم مردیم دیگه کجاش زشته پشتمو کردم بهش و رفتم زیر دوش اون سرش کفی بود و کنار وایساده بود کونمو شدید داده بودم عقب که حشریش کنم رفتم کنار اون اومد زیر دوش دیدم پشتش به منه این چرا اینجوری بود هر کس دیگه بود الان منو کرده بود برای اینکه با من تماس نداشته باشه چسبیده بود به دیوار دو سه دقیقه بعد گفت من تمومم برم کفتم کجا بابا حالا که اینجایی پشتمو یه لیف بکش گفت باشه بدش من همونطور که پشتم بهش بود قنبل شدید کرده بودم و کونمو داده بودم عقب شروع کرد پشتمو لیف کشیدن منم هی میگفتم اخی چقد خوبه اره بشور همه جامو بشور و بیشتر به سمت جلو خم میشدم تا بالای کونمو شست گفت اره اونجارو بیشتر بشور یکم اومد پایینتر گفتم اوف اره اونجا و کم کم رفتم عقب اونم عقب میرفت اون که چسبید به دیوار منم کونمو چسبوندم به کیر شق شدش با صدای بریده گفت اقا زشته من اهل اینکارا نیستم از خودم تعجب کردم عین جنده ها دستاشو گرفتم از دو طرف گذاشتم رو سینه هام و سفت رفتم تو بغلش کونمو به کیرش میمالیدم و بهش فشار میدادم دیگه اونم راه افتاد به بدن سکسی م دست میکشید منم تخما و کیرشو و بدن پر مو و مردونشو دست میکشیدم عین یه زن براش ناز میکردم و اه میکشیدم کیرش نصف کیر من بود و کوچیک بود ولی کلفت و سفت منم اینجوری دوست داشتم چون کونم تنگه و جا نمیشه اذیت میشم کل بدنمو کف مالی کرد بعد آب کشیدم خودمو و جلوش زانو زدم کیرشو کردم تو دهنم چه ساکی براش زدم تا ته میخوردم براش موهامو گرفته بود تلنبه میزد تو دهنم بعد دو سه دقیقه گفتم پاشو بریم بیرون نمیخوام فعلا آبت بیاد رفتیم بیرون خودمونو خشک کردیم و من یه شرت خطی قرمز پوشیدم به یه تاب سکسی و کوتاه که مال زنم بودن کیرم از بغل شرت زده بود بیرون باحال بود نشسته بود رو مبل منم جلوش زانو زدم کیرشو میخوردم به پشتم و کونم دست میکشید بعد اینکه حسابی براش خوردم رو مبل حالت سگی گرفتم اومد پشتم که بکنه تو کونم شانس اوردم کیرش کوتاه بود و از لای لمبرام فقط نصفش میرسید به سوراخم که اونم به زور میرفت تو و دردم میومد با یه صدای حشری گفتم موهامو بکش و بزن منو اونم موهامو یکم کشید بعد با یه دست سرمو تو مبل فشار میداد با دست چپم میزد تو کونمو پشتم حسابی از این تحقیر شدن لذت میبردم چند دقیقه اینجوری با فشار گاییدم بعد یهو ابش اومد و خالی کرد تو سوراخم زیرش داشتم له میشدم آبش که اومد گفتم بیا بریم حموم منم ابم بیاد ابش خیلی زیاد بود کل کونمو لای پاهامو گرفته بود تو حموم از پشت چسبید بهم و کیرشو لای کونم گذاشت منو سفت گرفته بود و سینه هامو فشار میداد منم جق میزدم یکی از لذت بخشترین جقای عمرم بود و شب عالی بود اون شب مثل زنش بودم و لباسای سکسی زنمو براش میپوشیدم و تو تختم یه بار دیگه منو گایید نوشته متاهل

Date: August 26, 2018

One thought on “کون دادن بعد از مدتها

Leave a Reply

Your email address will not be published.