کون دادن به دامادمون و رفیقش

0 views
0%

سلام من محمد هستم تو داستان قبلم دامادمون کونی ام کرد همه چیو گفته بودم از اولین کون دادنم به دامادمون خلاصه بریم سره اصله داستانم یه یک ماهی گذشت از اولین کون دادنم تا دوباره جور بشه برنامه سکس با دامادمون دامادمون منو عصر ۵شنبه دید گفت برنامه مشروب خوری چیدم بادوستم وحید میای شب به مامانت بگم منم از خداخواسته قبول کردم خلاصه هماهنگ شدیم رفتیم خونه وحید تابستون هوا گرم بود تا رسیدیم خونه وحید جا خوردم وحید در باز کرد فقط یه شورت هفتی پاش بدنه بی مو هیکلی آخه باشگاهی بود بدنساز قدش۱۹۰اینا میشد خلاصه من ازسرتا پایین محو هیکلش بودم زیره شورتش یه چی بزرگ خودنمایی میکرد ولی راست نکرده بود خلاصه رفتیم باتونشستیم تقریبا ساعت ۹اینا بود شامو خوردیم بساط مشروبو اورد من اولین بار مشروب شیشه ای میدیدم یعنی اورجینال میدیدم مشروبارو خوردیم دامادمونم لخت شد به منم گفت لختشو وحید غریبه نیست هوا گرمه منم مثله اونا باشورت بودم خلاصه قیلون کشیدم منم مسته مست یواشکی به شورتایه وحید دامادمون نگاه میکردم دیدم هردو راست کردن ولی به روشون نمیارن منم حس شهوت وکون دادن اومد سراغم ولی به روم نیاوردم گفتم با دامادمون حال میکنم خلاصه وحید گفت من میرم بخوابم پذیرایی اونجا کولر هست خنکه شما برید اتاق خواب چون قیلون تموم نشده وما خواب نداشتیم ومنتظره حال کردن بودیم البته بعدا وحید گفت اینا هماهنگ شده بود گذشت وحید تو اتاقش یه تلویزیون وماهواره اختصاصی داشت بادامادمون نگاه میکردیم بعدش زد کانال سکسی لب بازی کردیم و شروع شد سکسمون منو ملیسید ازلب تا رونارمو سوراخم داغ شد جوری که منو خودم کونمو فشار میدادم سمته زبونش بعد 69شدیم خوردیم همو انقد براش ساک زدم که گفت بسه آبم میاد الان هنوز باهات کاردارم زود آبم بیاد گذشت من قنبل کردم سوراخمو خورد تف مالیم کرد سره کیرشو گذاشت رو سوراخم در مالیم کرد و کونمو درحین اینکار گازمیگرفت حال میکردم بعدش ن نم کیرشو جا میداد تو کونم ومن حس شهوتم چندبرابر میشد دوست داشتم من مثله پورن سکسی بهش بدم مثله فیلما که تو این فکر بودم که کیرش که نصفش توش تا ته رفت تو کونم سوختم گفتم بکش بیرون دردم اومد اونم گفت صبر کن الان جا باز میکنه نتونستم تحمل کنم اززیرش در رفتم تا در اومدکیرش بلند گوزیدم ودر اتاق باز شد وحید اومد تو گفت چه خبر دامادمو برادر زن ترکوندنا منم جا خوردم رفتم زیر پتو دامادمون گفت نترس وحید خودیه من تااون لحظه فکرمیکردم همه چی اتفاقیه بعدش که وحید تعریف کرد خیالم راحت شد و به داماده مادرجندمون پی بردم که همه چی ازش برمیاد بعدش وحید تارسید شورتشو در اورد کیرش دراز بود ولی نازک جاخوردم خیلی دراز بود فک کنم زیر بیست نبود بعد من قنبل کردم کیروحید خوردم دامادمونم تو کونم تلمبه میزد حسابی تو شهوت بودم وسوراخم جا باز کرده جوری که اندازه سکه پول باز بود بعدش وحید اومد پشتم کرد منو ولی کیرش بهتر ازدامادمون بود چون تا ته میرفت تو کونم ومن بیشتر تحریک میشدم که تلمبه زدنه وحید بیشتر شد تندتند جوری که صدایه برخود بدنامون بهم اتاقو پر کرده بود گفت ابم داره میاد میریزم رو سینه هات بچرخ سریع این کارو کردم ابش اومد خیلی زیاد بود حتی تا زیره چونهام پرتاپ شد ابش دامادمون اومد تو همون حالت پامو داد بالا حسابی گایید منو نزدیکه اومده ابش بود گفت منو میریزم رو سینت باآبه وحید قاتی بشه که این کارو کرد بادستمال تمیزم کردن دوتایی دامادمون گفت من میرم حمام وحید بلافاصله گفت میشه من بامحمد بخوابم اینجا تو تو پذیرایی بخوابی گفت باشه ولی زیاد روی نکنید دامادمون رفت وحید ۱۰دقه بعد شروع کرد من حسابی براش ساک زدم اون سرپا بود منم زانو داده بعدش گفت میشه سرپا بگامت دوس دارم اینجوری گه گاید منو یه بار دیگه ولی اینار ریخت آبشو توکونم حسم بالا رفت گفتم وحید بادستات منو ارضا کن که دوسه بار کیرمو مالید ابم بافشار اومد مرسی که داستانمو خوندید خیلی زیاد کون دادنم که بنویسم براتون مرسی دوستدارتون نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.