کون دادن به دانشجوی پزشکی

0 views
0%

سلام من اسمم احسان هست ۳۶ سالمه دانشجو که بودیم با بچه های پزشکی توی یک بلوک هم خوابگاهی بودیم اونموقع ترم اول با یکی از بچه های ترم بالای پزشکی دوست بودم و به اتاق اون رفت و آمد داشتم یک شب که کنارش روی زمین خوابیده بودم احساس کردم از پشت بهم چسبیده و داره فشارم میده من خیلی جا خوردم بعدش شرو کرد ازم لب گرفتن اون شب با بیدار شدنم نذاشتم کار بکنه ولی برای کنجکاوی کیرش رو از زیر شلوار دستم گرفتم کیر بلند و کلفت و صافی بود چند وقتی گذشت تا یکبار که توی اتاق تنها بودیم ازش خواستم کیرشو بهم نشون بده اونم راست کرده بود در رو قفل کرد و کیرشو درآورد هرچی نگاهش میکردم خیلی خوشم از کیرش می اومد شروع کردم به خوردن و ساک زدن کیرش خیلی خوشمزه بود توی عمرم هیچوقت ساک نزده بودم ولی کیرش رو خیلی دوست داشتم بعد ساک زدن گفتم منو بکن به حالت سجده خوابیدم ولی هر کاری کرد نتونست و نمیذاشتم فشار بده داخل هم مال اون کلفت بود هم من تا حالا کون نداده بودم خلاصه بعد از اون روز یکبار دیگه پیشش رفتم و خیلی دوست داشتم منو بکنه هر دوتامون دراز کشیده بودیم خودم رو بهش چسبوندم اونم منو گرفت بغل و شروع کرد ازم لب گرفتن بعدش شلوارش رو یه کم کشیدم پایین و شروع کردم به ساک زدن عاشق سر کیرش بودم با حرص و ولع براش میخوردم دیگه دلش کون میخواست منم شوارمو کشیدم پایین و آروم نشستم روی کیرش سر کیریش خیس بود من مقاومت نکردم و آروم آروم اون کیر کلفت میرفت توی کونم برام مهم نبود فقط دوست داشتم تا آخر بره توی کونم و تا ته رفت و شروع کردم بالا و پایین رفتن و توی حال هوای خودم بودم و عاشقانه لذت میبردم حدود ده دقیقیقه رو کیر کلفتش بالا و پایین کردم تا اساس گرمی کردم و بلند شدم نصف آبش رو ریخت توی کونم و بقیش داشت می اومد منم سر کیرش رو گرفتم و آروم تمام آبش اومد دیگه هیچوقت باهاش سکس نداشتم ولی همیشه دوست داشتم براش ساک بزنم خیلی کیرش رو دوست داشتم و دارم اون اولین و آخرین کون دادن من بود نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.