کون دادن به محمد و عواقب آن

0 views
0%

سلام من حمیدم 17 ساله حسابی سفیدم و قد بلندو لاغر از بچگی تو محلمون موقع قایم موشک بازی که شبا بازی میکردیم دوستام همش منو انگشت میکردن ناگفته نمونه که خودمم خوشم میومد گاهی با چند تا از دوستام میرفتیم سکس میکردیم یکی از اونا که اسمش محمد بود و من همیشه عاشق کیرش بودم کوچه ی بالایی ما زندگی میکردن من با اون خیلی بیشتر دوس داشتم سکس کنم و همینطور هم بود بین ما دوستان فقط من و اون کون خوبی بودیم ولی اون برعکس من اصلا دوس نداشت کون بده و فقط میخواست بکنه منم سعی کردم خودمو بیشتر بهش نزدیک کنم چند سال گذشت و من 13 ساله بودم و منو اون یک روز باهم قرار گذاشتیم که بریم و اون منو بکنه تا اینکه یه باغی که هیچکی حتی از کنارشم رد نمیشد رفتیم محمد گفت لخت شو منم گفتم اگه کسی بیاد که نمیتونیم فرار کنیم محمد هم گفت خودت میدونی هیچکی اینجا نمیاد منم قبول کردم و لخته لخت شدم اونم کامل لخت شد راستی اینم بگم که محمد خیلی حشری بود و عاشق سکس وحشی بود من تا اونروز به خیلیا داده بودم ولی همیشه لا پایی میدادم و اصلا اجازه نمیدادم که کسی کیرشو تو کونم کنه وقتی جفتمون لخت شدیم محمد ناگهانی موهای منو گرفت و منو دوزانو نشوند رو زمین طوری که کیرش درست جلو دهنم بود همونجوری که موهامو گرفته بود کیرشو کرد تو دهنم و موهامو میکشید به سمت خودش تا تمام کیرش بره تو دهنم کیرش خیلی کلفت بود و فک من درد گرفته بود آب دهنم ریخته بود روی چونه هام و همینجوری میریخت رو زمین کیرشو درآورد و میگشید روی صورتم منم حال میکردم ولی فک درد داشت منو میکشت محمد برگرد تا بکنمت منم برگشتم و خوابیم رو زمین محمد گفت اینجوری نه گفت چاردستو پاشو منم از همه جا بی خبر گفتم اینجوری که نمیشه گفت تو چاردستو پا شو من میکنم منم چاردستوپا شدم غافل ازاینکه محمد میخواد تو کونم بذاره اول کیرشو خیس کرد و بعد با زبونش کونمو خیس کرد گفتم میخوای چیکارکنی برگشت گفت خفه شو تا اومدم بلند بشم تا اجازه ندم تو کونم بذاره منو از پشت بغل کردو محکم گرفت و کیرشو گذاشت دم کونم گفتم خواهش میکنم نکن تو کونم که دوباره گفت خفه شو کونی نمیدونستم چه حالی داره همینکه سرکیرش رفت تو کونم احساس کردم پاره شدم و جیغ بلندی کشیدم که محمد در دهنمو گرفت و شروع کرد به تلمبه زدن گریم گرفته بود ولی اون حشری شده بود واصلا اهمیت نداد همینجوری منو میکرد تا اینکه صدای پا به گوشم خورد تا برگشتیم دیدیم دوتا پسر پشت سرمون دارن مارو نگاه میکنن یکی چاق و اون یکی لاغر و قد بلند اونا محمد رو میشناختن و لی منو نمیشناختن اونا حدود 20 22 سال داشتن محمدو بیخیال شدن ولی بهش اجازه ندادن که بره بعد منو گرفتن و اون پسر لاغره اومد و دوتا خابوند تو گوشم و اون چاقه هم هی به کونم سیلی میزد مثل ابر بهار گریه میکردم تا اینکه جفتشون شلوارشون رو در آوردن و اون لاغره گفت برام ساک بزن کیر دراز و کلفتی داشت و چاقه هم رفت پشتم تا بذاره تو کونم کیره اونو ندیده بودم ولی وقتی گذاشت تو کونم تازه فهمیدم که کیر محمد در برابرش چیزی نبوده چنان دردی داشت کونم که نگو ولی چون کیر اون پسر لاغره تو دهنم بود نمیتونستم جیغو داد کنم بعد پسر لاغره گوشیش رو در آورد و فیلم گرفت منم فقط تو فکر درد کونم بودم اون پسر چاقه که داشت تو کونم میکرد کیرشو درآورد و گفت ساک بزن منم چون کیرش تو کونم رفته بود دلم نمیومد ساک بزنم ولی مجبورم کرد انقد براش سک زدم که آبش اومد و ریخت تو دهنم راستش از مزه ی آ منی خوشم نمیاد ولی مجبورم کرد قورت بدم حالا نوبت اون پسر لاغره که فیلم میگرفت شد اون انقد تند تند تلمبه میزد که چشام سیاهی رفت اونم آبشو ریخت تو کونم و به محمد گفت که بیاد و منو بکنه محمد هم اومد و منو کرد دیگه فقط خواجه حافظ منو نکرد اونروز بعد شمارم رو گرفت و گفت فیلمتو دارم اگه بهت زنگ بزنم و نیای فیلمتو پخش میکنم و بعد به منو محمد گفت باید 20هزار تومن براشون ببریم منو محمد با بدبختی پول جور کردیم و بهشون دادیم بعد از اون دیگه هر دو سه هفته یه بار بهم زنگ میزنه و میرم خونه خالی و حداقل به 5 نفر میدم نوشته

Date: August 22, 2018


سایت سکسی ایرانی sex0098.com

 


سایت سکسی جدید پورن فا pornfa.com

 


سایت سکسی ایرانی ClipSeksi.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.