کون دادن حسین به حامد

0 views
0%

سلام خدمت دوستان شهوانی مدتی بود که با پسر همسایه بودیم هفته ای یه بار عشق و حال براه بود ولی تو مدرسه باج به کسی نمی دادم سرم تو لاک خودم بودو اصلا به این کارا کار نداشتم هر چند حس می کردم که کسانی تو کوک من هستن تا یه روز که ورزش داشتیم واینقدر فوتبال بازی کرده بودیم نای پیاده رفتن نداشتم وایسادم سر خیابان تا تاکسی بگیرم تاکسی اومد یه خانوم جلو نشسته بود ویه خانوم عقب رفتم نشستم و درحال بستن در بودم که راننده گفت نبود وایسا سوار شه هر چند ترافیک اصلا اجازه حرکت به راننده رو نمی داد یه کم خودم جم جور کردم دیدم حامد همکلاسی من سوار شد در حین بستن در سلام علیک کردیم گفت جون نداره پیاده بره واسه همین ماشین گرفته است با ماشین تا خونه حدودا 10مین راه بود که با ترافیکی که داشت به 20مین می رسید شروع کردیم از فوتبال وحواشی زنگ ورزش حرف زدن که دیدم پای حامد ناخودآگاه زیر پای منه یه جور خاصی توی حرکت ماشین ران پام گذاشتم رو پاش جوری که پای سمت راستم کلا روپای سمت چپش بود مالش آرومشو حین صحبت ها حس کردم که دیدم دستش داره میاد زیرکونم بی خیالی طی کردم وبازی کردن انگشتانش رو با کونم اونم با زور به یه طرفی می رسید حس کردم هوا گرگ میش بود به بهانه دیدن عکسها ی آلبوم فوتبالی راضی شد که سر کوچه ما پیاده شه وبقیه راهو خودش پیاده بره راننده سر کوچه ما رسید گفتم پیاده میشیم هر دو پیاده شدیم و رفتیم سمت خونه ما خونه ما یه خونه دوطبقه قدیمی بود یه راهپله داشت که زیرش بالام سیمان و موزائیک واسه تعمیرات خونه می زاشت زنگ زدم رفتیم تو به حامد گفتم وایسه تا برم آلبوم بیارم خم شدم تا بند کتونی وا کنم دیدم زیر چشمی داره دید می زنه رفتم بالا آلبوم ورداشتم دیدم مامان داره حمام میکنه خواهر بزنم داره تلویزیون میبینه اومدم پایین آلبوم دادم دست حامد وبا یه لحن خاصی گفتم ببخش دعوت نکردمت بالا گفت عیبی نداره واسه چند دقیقه ارزش نداره مزاحم بشم داشت آلبوم ورق می زد که شهوت منو ترکوند از رو شلوار کیرمو لمس کردم اونم آرام آلبوم گذاشت و دست انداخت تو کونم تا به خودم اومدم انگشت وسط دستش تو کونم بود داشتم حال می کردم که بهش گفتم بریم زیر راهپله رفتیم زیر راهپله و من زیپو باز کردم کیرشو لمس کردم خیلی کلفت بود برای یه 16ساله خیلی کیر بودترسیدم می خواستم بهانه ای بیارم ندم ولی تا به خودم اومدم منو بغل کرده بود وشلوارم پایین کشیده بود با ترس گفتم حامد خیلی درشته گفت نترس فقط بگو دادی یا نه گفتم دادم ولی نه به چنین کیری که سرما با دستش خم کرد و گفت فقط شل کن خم شدم وشل کردم با آب شهوتش سر کیرمو خیس کرد یه تف خون انداخت تو سوراخ من با دوتا انگشتش فرستاد تو سوراخم دیگه از ترس بدنم می لرزید که کلش جا کرد گفت درد داشت گفتم نه ولی تا همین جا بسه گفت باشه پس حالشو ببر دوتا تلمبه زد درد داشتم ولی کیرش تا نصف جا بود آرام آرام تلمبه هاش شروع شد خودمو شل کردم دیدم خوب می کنه واسش گفتم که پسر همسایه که دوساله از من کوچیکتره مدتی می کنه خیلی حرفه ای وسط حرفش بیشتر کیرشو جا کرد هی می گفت من بهتر یا اون منم دیگه غرق شهوت بودم وهر سازی می زد می رقصیدم بکن بکن منم بلندتر شد که حس کردم تا عمق وجودم داره میاد شهوت وحال وارد قاطی شده بودن که حامد تلمبه آخر زد و ته فرو کرد و یه لرزش خاصی آبو تو کونم خالی کرد خیلی داغ شده بودم تا به خودم اومدم حامد رفته بود و قتی دستشویی رفتم فهمیدم چه بلایی سرم آورده خیلی گشاد شده بودم دیگه بهش ندادم حتی با تهدید به آبرو بردن و دوستام گفتن نوشته حسین

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.