کون دادن فرزاد در شب نشینی

0 views
0%

خیلی خاطرشو میخاستم دوستان قدیمی وصمیمی بودیم پسرس بود فوق العاده مرتب ومنظم وبامرام تو دوستی از هیچ چیزی کم نمیذاشت البته منم تو دوستی باهاش سنگ تمام گذاشته بودم وهمین باعث شده بود که دوستیمون پایدار بشه ازهمون اوایل دوستی رومون به هم باز شده بود وحرفها وفحشهای دوستانه والبته نسبتا رکیک ردوبدل میکردیم ودست بازی وانگولک کردن کون همدیگه هم جای خودشو داشت طوری به هم عادت کرده بودیم که اگه یه روز همو نمیدیدیم دلمون واسه همدیگه تنگ میشد جالب اینجا بود که خونوادهامون هم باهم صمیمی بودن وماهی حداقل یه بار یا اونا میومدن منزل ما یا ما میرفتیم منزلشون وشب تا دیر وقت مشغول حرف وحدیث واینا بودیم من که فرزاد باشم باهادی میرفتیم تو یه اتاق ومثلا مشغول کامپیوترواینترنت وکارای خودمون بودیم وکاری به کارمون نداشتن ولی درواقع اغلب درو رو خودمون قفل میکردیم وفیلم سوپر نیگا میکردیم یا به سایتای سوپر میرفتیم وکلی عکس وفیلم سکسی می دیدیم تو این میون بیکار نمی نشستیم وبا حرف وفحش ودست بازی ولمس کون وکیر همدیگه فضارو و اسه خودمون خوشایندتر میکردیم ناگفته نمونه که من بیشتر دوس داشتم انگشت بشم وبه عمد همیشه کونمو به طرف هادی میگرفتم تا راحت انگشتم کنه ومثلا اشتباهی دست میبردم کیرشو می گرفتم وگه گداری محض خالی نبودن عریضه دستی به کون وکپلش میزدم این قضیه ادامه داشت تااینکه یه شب خونواده هردوتامون تصمیم گرفتن مشترکا واسه دیدوبتازدید به خونه یکی ازبستگان مشترک برن وما هم بهونه آوردیم که حال وحوصله خونه اونارو نمداریم وخودمون تو خونه ما میشینیم وتا برگردن با کامپیوتربازی میکنیم که البته نقشه مون گرفت ورضایت دادن که بله میتونین خونه باشین به محض اینکه تنها شدیم بدون مقدمه کامپیوترو روشن کردیم ومشغول تماشای فیلم سوپر شدیم که قبلا نمونه شو ندیده بودیم وبا بقیه سوپرا فرق داشت وبعدها فهمیدیم فیلم گی بوده به شدت احساس میکردم کاش میشد جای اون پسره باشم که داره کون میده وواقعا به حالش حسودیم میشد وقتی دیدم حال هادی هم دست کمی از من نداشت وکیرش نزدیک بود شلوارشو پاره کنه گفت فرزاد میای ماهم مثل اینا حال کنیم از خدام بود بهخ علامت رضایت سرمو تکون دادم تا به خودم اومدم هادی پیرهن وشلوارشو دراورده بود وبایه کیرشق زیر شورت روبروم وایساده بودمنم معطل نکردمو لباسامو دراوردم وکونمو به طرف هادی کردم اونم نامردی نکرد یه تف گنده به کون من زد وکیرخودشم خیس کرد ورو سوراخ کونم گذاشت وفشار داد هردوتامون ناشی وحشری بودیم یه کیر شق ودراز ویه کون تنگ وتشنه کیر با هر جون کندنی بود کیرشو کامل تو کونم فرو کرد وبعدازچنددقیقه تلمبه آبشو خالی کرد هرچند دردش زیاد بود ولی وقتی شروع به تلمبه زدن کردکم کم دردش به لذت تبدیل شد وهمونی بود که انتظارشو داشتم بعد ازاین بار که هادی کونمو کرد به دنبال هرفرصتی میگشتیم که بتونیم دوباره با هم سکس کنیم نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.