کون دادن من به یکی از بچه های همین سایت

0 views
0%

سلام دوستان من سروش داستانی که براتون تعریف میکنم کاملا واقعیه من خیلی حشری بودم ودوس داشتم یکی کونمو یه حالی بهش بده از خودم بگم اون موقع ۲۱سالم بود بدنم سفید وبی مو بودم راستش فقط پسر داییم احمد گاهی منو میکرد تا سر کیرشو میذاشت دم سوراخم ارضا میشدم وتمام اون شب من خیلی حشری بودم خلاصه شماره یک نفرو تو یکی از دهاتای اطراف تو شهوانی گرفتم که اسمش امیر بود وقرار شد همون شب برم منو بکنه امیر گفت که کیرش کوچیکه ومنم چون کونم تنگ بودقبول کردم که امیر منو بکنه راستش فکر نمیکردم که راه بیفتم صد کیلومتر برم که بزارن کونم ولی به محض اینکه عکس کیرشو برام فرستاد کونم شروع به وول وول کردن کرد وراه افتادم خونه اونها تو یه روستایی دور افتاده ای بود تو جاده که با ماشین خودم که پراید بود میرفتم امیر یکسر بهم زنگ میزد بهش گفتم موهاشو تمیز بزنه که میخام حسابی بخورمش براش واونم گفت برو دسشویی جایی با اب شلنگش خودتو تخلیه کو ومنم تو دشویی پمپ بنزین این کارو کردم خلاصه ما رفتیم دم روستای امیر اینا گفت بریم یکم بالاتر تو یه گودی هست تو ماشین که رفتیم امیر که معلوم بود خیلی حشری بودانگشتشو کرده بود توی کون من رسیدیم تو همون جایی که گفته بود وای کیرشو دراورد منم خم شدم روکیرش وتا ته میکردمش تو حلقم اونم داشت باانگشتاش کونمو باز میکرد کیرش داغ داغ بود چنان با حرص خوردمش که گفت ابش داره میاد همه ابشو بافشار ریخت تودهنم منم اخرین قطرشو مثه جنده ها خوردم بعد گفت صبر کو چند دقیقه دیگه نوبت این کون سفید وبی موه خلاصه من دوباره انقده کیرشو خوردم باتخماش که دوباره راست وداغ شد صندلی ماشینو خابوندیم من دمر دراز کشیدم وامیر سر کیرشو گذاشت دم سوراخ کونم انقده تنگ بود به زور رفت تو بهش گفتم باگوشی خودم فیلم بگیر فقط از کون من وکیر خودت امیر که یک بار ارضا شده بود گویا قصد ارضا شدن نداشت منم ازیه طرف حال میکردم ازیه طرفم درد داشتم ولی شکمش که چسبیده بود به بالای گودی کمرم داشت دیونم میکرد از اون ورصدای شلاپ شلوپ کیرش توکونم حس عجیبی بود تا اینکه ابشو ریخت تو کونم تواین مدت من برای دومین بار ارضا شدم هنوزم کون میدم ولی امیر کاش یه بار دیگه کونمو میکرد فیلمشم پخشه نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.