کون دادن نوید به محسن

0 views
0%

کون دادنم به محسن سلام نوید هستم قبلا یکی از خاطرات سکسی دوران نوجوونیم رو براتون نوشتم حالا میخوام یکی دیگه از بهترین خاطرهامو براتون بگم تو دوره راهنمایی حدود پونزده سالم بود دیگه انقد سن بلوغم کامل شده بود که تقریبا هر شب خودمو خراب میکردم به دلیل علاقه خاصی که به کون دادن و عشق و حال با کیر داشتم بیشتر وقتا با دستمالی سوراخ کونم کیرم بلند میشد و بعد تو خواب ابم میومد اکثرا خواب میدیدم یکی داره محکم میکنتم تو همون حال ابم میومد کثیف کاری بود اما واقعا برام باحال بود یادمه بعد از سکسهای متعدد با پسر عمه هام ی سالی میشد که با کسی نبودم چون از اون دوتا یکیشون رفت تهران واسه کار یکیشونم ی دوس دختر داشت که منم میشناختمش و کلا رضا رو از من گرفته بود عوضی خلاصه تو اون ی سال تنها چیزی که منو راضا میکرد دیدن فیلم سوپر بود و ور رفتن با کونم البته چون کلاس سوم راهنمایی بودم درساهم دهنمو سرویس کرده بود و ی کم بیشتر ذهنم درگیر درسابود تا سکس اخرای سال بود و امتحانات نهایی پوست مارو کنده بود ی همکلاسی داشتم به اسم محسن ی پسر قد بلند ولی لاغر موهای ی کم فرفری و چهره شبیه خوزستانیها منم اون روزا دیگه پشت لبم سبز شده بود و ی کم هم پشم و پیل درآورده بودم بدنم خیل سکسی نبود اما کونم نسبت به بدنم وضعیتش بهتر بود اخه همش باهاش ور میرفتم این اقا محسن ما خیلی از جنده و کس و این چیزا حرف میزد و میگفت ی بار تریاک کشیده و رفته ی جندرو کرده جندهه گفته بود بهش دمت گرم چه کیری داری هم بزرگه هم کمرت مثل مردا سفته اینا رو که گفت برامون تو جمع همکلاسیا من کلا ی جوری شدم حسم زده بود بالا بعد اون حرفا دیگه بیشترین تمرکزم رو قسمت کیر و خایه محسن بود توله سگ کیرش از رو شلوار پارچه ای هم ی جورایی مشخص بود همیشه همه میمالوندش و نمیه راست بود درسشم از من بهتر بود و تنهاراهی که به ذهنم رسید این بود که از این طریق برم جلو گذشت تا اینکه ی روز گفت آقا کی پایه فیلم سوپر دیدنه گفت ی فیلم دارم کیفیت بالا هرکی پایس بشینیم ببینیم دوتا از بچه ها که من باهاشون حال نمیکردم قرار گذاشتن برن ببینن با هم ولی من اینو نمیخواستم میخواستم خودم و محسن تنها باشیم با تمام تو کف کیر بودنم غرورم اجازه نمیداد هر کسی بدونه من کون میدم خلاصه اونا رفتن دیدن و فرداش کلی با اب و تاب برامون تعریفش کردن من به محسن گفتم میشه فیلمو بدی منم ببرم ببینم گفت نه فیلمه امانته اصلا تو کجا میخوای ببینی گفتم ی کاریش میکنم تو بده گفت عصری بیا خونه ما باهم ببینیم من با اینکه سه بار دیدم بازم دلم میخواد ببینم اینو که گفت لپام از خوشحالی داغ شدن ی چیزی مثل دلشوره یا هیجان توم بود هجوم خون رو به مغزم کاملا احساس میکردم ینی میشه امروز من کیر محسن رو تو کونم حس کنم میشه لذت ساک زدن و لمس کیر محسن رو درک کنم تا مدرسه تموم بشه من صد بار تو ذهنم لحظه کون دادن به محسن رو تداعی کردم رفتم خونه دل تو دلم نبود ی چیزی خوردم و سریع ی ژیلت نو از کشو داداشم برداشتم تو حمام کونمو ی جوری برق انداختم که کیر خودم راست میشد وقتی با شامپو روش دست میکشیدم اومدم بیرون ساعت حدود ۳ بود تا چهار چطوری باید تحمل میکردم داشتم از حشر و عشق کیر میمردم نزدیک چهار بود رفتم دستشویی کامل خودمو خالی کردم راهشو یاد گرفته بودم و کلا تو کونم رو شستم تو اون حال و هوا همش به این فک میکردم چطوری باید شروع کنم اصلا محسن کون کن هست نکنه نخواد بکنه و حالمو بگیره کلا داغون شدم با این فکرا ساعت چهار شده بود زدم بیرون دوتا کوچه بالاتر زنگ خونشون رو زدم درو زد گفت نوید جون بیا طبقه دوم باور کنید صدای ضربان قلبم رو میشنیدم از هیجان تا رفتم تو باهم دس دادیم و کتابایی رو که واسه رد گم کنی اورده بودم گذاشتم ی گوشه اونم سریع فیلم رو گذاشت گفت وقت کمه مامانش رفته روضه و معمولا تا پنچ برمیگرده فیلم شروع شد و محسن درباره زنهای تو فیلم هی توضیح میداد یهو گفت اگه میخوای جق بزنی بزن ولی کثیف کاری نکنی ها داداش اینو گفت و یهو شلوارکشو در آورد و با شرت نشست کیرش قلمبه شده بود و مشخص بود داره راست میشه من کلا بیخیال فیلم بودم و محو تماشای کیر محسن البته یواشکی گفت چیه درار شلوارتو دیگه نکنه ندیده آبت اومد و زد زیر خنده گفتم ن بابا چه خبره مگه و دیدم الان وقتشه شروع کنم شلوارمو در اوردم و با شرت هفتی نشستم کیر محسن کلا راست شده بود زیر لب گفت اوه الان کثیف کاری میشه تو ی ثانیه یهو شرتو درآورد وااااای خدا چه کیری قشنگ ۱۵ ۱۶ سانتی بود سیاه و ی کمی هم کج با ی کله درشت سر کیرش از بدنه کیرش بزرگتر بود از اون کیرایی که لبش رو لب آدم میخوره عشق میکنی از اون کیر خفنایی که کون من دلش میخواست دیگه طاقت نداشتم دیدم اون راحته گفتم منم شروع کنم گفتم محسن من روم نمیشه جلو تو جق بزنم پشتمو میکنم بهت ببخشید میدونستم اون کون سفید و نرم منو ببینه صد درصد میکنتم کیرشو با دستش میمالید و گفت راحت باش داداش برگشتم اون سمت و شرتمو کشیدم پایین کونم که به روفرشی کشیده شد نزدیک بود ابم بیاد به حدی حشر بودم که کیر خودم داشت میترکید یهو دیدم محسن با حالت خنده گفت نویییییید عجب سفیدی تو لامصب بابا کون لق زنای این فیلمه تو چی هستی عوضی دستمو گذاشتم رو کونم و گفتم داشتیم داداش حالا داشتم میمردم از حشر اما خواستم فک نکنه من کونی هستم گفت خداییش شرمندم ولی شکه شدم از دیدن بدنت خیلی خوبه اخه منو ببین کلی پشم و پیل دارم تو چطوری اینطوری هستی من که مثلا خجالت کشیده بودن فقط چشام رو کیرش بود گفتم زدم موهاشو گفت دمت گرم چه تمیزو خشگل کردی دلو زدم به دریا گفتم اقا ما که همه جای همو دیدیم بیا ی حالی هم با هم بکنیم پایه ای گفت ینی چی گفتم حال دیگه تو منو منم تو رو گفت اخه گفتم ببین محسن این ی چیزی بین منو تو هیچ احدی نباید بفهمه باشه گفت باشه اروم دستمو بردم سمت کیرش سفت مثل چوب بود حسابی داغ سکسی بود همونی بود که دلم میخواست ی کم مالیدمش و صدای محسن دو رگه شد گفت وای چه خوبه سرمو بردم رو کله کیرش که یهو گفت چیکار میکنی گفتم میخوام بخورم گفت بیخیال من مال تو رو نمیخورم ها من بدم میاد گفتم تو هیچ کاری نمیخواد واسه من بکنی فقط بزار من کارمو بکنم انگار فهمید منظورمو و دراز کشید کله کیرش رو که کردم تو دهنم رفتم فضا عالی بود بزرگ و دهن پر کن اون ناله میکرد و من داشتم عشق میکردن با اون کیر باحالش دیدم ی جوری ناله میکنه انگار داره ابش میاد درحالی که من هنوز کیرشو تو کونم حس نکرده بودم دست کشیدم و گفتم محسن پاشو بکن تو کونم یهو مثل فنر پرید و اومد پشتم خودش منو خوابوند به بغل و پشتم خوابید اب کیر خودم راه افتاده بود همونو مالیدم به سوراخم قبلا امتحان کرده بودم اون اب سوراخ رو از تف نرمتر میکنه کیرش که با اب دهنمن خیس بود رو گذاشت لای کونم ی کم بالا پایین کرد و گفت جوووون چقد نرم و داغه کونت نوید من که دیگه از حشر داشتم ناله میکردم گفتم بکن تو کونم محسن دارم میمیرم سر کیرش رو دم سوراخم گذاشت با ی دستم لمبر کونمو کشیدم بالا و خودمو دادم عقب هرچی زور زد نمیرفت اما من داشتم حال میکردم حسابی رفت عقب و ی اب دهن زد رو کیرش دستشو گذاشت رو شونم و فشارشو بیشتر کرد درد فرو رفتن سر گنده کیرش از هزارتا کیف تو دنیا بیشتر بهم حال داد خیلی درد داشت اما من تو اوج لذت بودم یهو شل کرد و گفت نوید کونت تنگه ابم داره میاد دنیا رو سرم خراب شد گفتم اقا کله کیرت بزرگه خو بعدشم مگه تو کمرت سفت نیست گفت نمیدونم بخدا ولی الان دیگه نمیتونم خودمو کنترل کنم یهو ی فشار نصفه نیمه دادو کیرش تا نصفه رفت تو واااای چه حالی چه درد شیرینی چه لذت وصف نشدنی داشتم اون لحظه دلم میخواست تا ساعتها اونطوری تو بغلش بخوابم و با کیر خوبش حال کنم لامصب معرکه بود کون تنگ منو اون همه تو کف بودنم باعث شده بود ی جوری بهش کون بدم که تو عرض ۴ دقیقه به حد ارضا شدن برسه اصلا نمیتونست خودشو نگه داره گفت داره میاد چیکار کنم گفتم درش بیار خنک بشه ی کم اروم کشید بیرون وقتی سرش داشت میومد بیرون نا خداگاه خودمو دادم عقب و گفتم محسن جان مادرت صب کن اروم براش تلمبه زدم و از شدت لذت لبمو گاز میگرفتم گفت نوید داره میاد بخدا گفتم جووووون بزار بیاد بزار ابت بریزه تو کونم عزیزم خودمو دادم عقب و کیرش تا خایه رفت تو کونم یهو هولم داد و کشید بیرون انقد محلم کشید که احساس کردم ریدم دستمو کشید و منم دمر افتادم رو زمین چشاشو دیدم مثل گرگ وحشی شده بود قرمز و وحشتناک اومد رو کونم ی تف زد در کونم کیرشو گذاشت دم سوراخ و تو ی لحظه کرد توش و سریع شرو کرد به تلمبه زدن حتی وقت نکردم لای کونوم براش باز کنم کیرش انقد بزرگ بود که بدون باز کردن لای کونم بره توش البته نرمی کون منم خیلی اجازه میداد بهش تلمبه بزنه ی جوری تلمبه میزد انگار داره زنشو میکنه و من تو اوج هیجان و لذت فقط حال میکردم چنان منو داشت میکرد و ناله میزد که کیر خودمم حسابی داغ شده بود و انقد محکم میزد که منم رو زمین جلو عقب میشدم احساس کردم ابم داره میاد و تا اون سرعتش بیشتر شد دیگه دیدم کار تمومه ابم داشت میومد و تو حال این بودم که در زمان اینکه ی کیر توپ تو کونمه ابمم بیاد که یهو محسن ی ناله شبیح اه بلند کشید و همون لحظه که کمرشو قوس داد و ابش با فشار تو کونم خالی شد منم زیرش ابم اومد رو زیر اندازی که زیرمون بود ی جوری کتفمو موقه اومدن ابش چنگ انداخت که پوستم ور اومد همونطوری داشت ابم میومد و هم زمان خالی شدن ابکیر محسن رو تو کونم حس میکردم بهترین کیری که تا اون سن دیده و لمس کرده بودم الان تو کونم بود و من به ارزوم رسیده بودم دلم میخواست ی کم کیرش تو کونم بمونه و همونم شد ابش اومده بود ولی بازم اروم اروم لبخند میزدو همزمان تلمبه میزد خیلی خوب بود اخرش خیلی بعد یکی دو دقیقه گفت درش بیارم انگار خودشم دلش میخواست بمونه تو کونم چون هنوز کامل نخوابیده بود یهو یکی از پایین داد زد محسن چیکار میکنی مامانش بود کلا فاضمون پرید تو کمتر از چند ثانیه کشید بیرون و شرت پوشید و اماده شد به منم گفت بجنب الان میاد بالا زودباش عوضی من با همون وضعیت کونم که حسابی گشاد شده بود و پر اب کیر بود به زحمت اما سریع جم کردم خودمو لباس که پوشیدم محسن گفت من برم ی چیزی بیارم بخوریم منم گفتم باشه دستشویی کجاست فقط گفت تو راه پله اون رفت منم رفتم خودمو شستم تو دستشویی به کونم دست زدن هنوز باز و گشاد بود ولی خیلی سرحال بود هنوزم کشش داشت ی بار دیگه گاییده بشه اما دیگه واقعا وقتش نبود اومدیم نشستیم و من گفتم محسن این زیر انداز رو چیکار کنیم کلا کثیف شد با دستمال کاغذی نمیشه کامل تمیزش کرد گفت ولش کن عشقم خودم ردیفش میکنم گفتنم باشه پس من برم راستش ی کم سوزش داشتم و تازه داشت اثرات کیر کلفت محسن روتو کونم حس میکردم گفت اگه اذیت شدی ببخش اما بازم میشه بیای با هم گفتم تا ببینم و تو دلم گفتم من حالا حالاها با این کیر ناز تو کار دارم خلاصه جاتون خالی خیلی حال داد اون روز و هیچ وقت از یادم نمیره اون روزا امیدوارم خوشتون اومده باشه نوشته نوید

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.