کون علی جون

0 views
0%

سلام اسم من یوسف قدم کوتاهه 167 ولی هیکلم رو فرمه فوتبالیستم کیرم 18 سانته قیافم هم خوب اهل شهریار تهرانم از بچگی تا الان ک 17 سالمه زیاد کردم ولی این داستان ک دارم میگم خیلی برام خاطره ی خوبیه چون همه جوره حال کردم داستان بر میگرده به زمانی ک من تازه رفته بودم سوم راهنمایی روز اول مدرسه که رفتم 8 نفر بیشتر نیومده بود منم با 7 تا از بچه ها آشنا بودم ولی ی نفر آشنا نبود اسمش علی بود خوشگل و صورتش سفید بود وقتی سلام کردم دستش خیلی نرم بود انگار کرم زده و البته تپل و یکمی مث دخترا ناز میکرد رفتم پیشش سلام کردم کلاس ک نداشتیم بیکار نشسته بودیم خلاصه سر بحث رو باز کردم اون کم حرف میزد ولی صداش ب دلم نشست تو چند دیقه آمارشو گرفتم که فهمیدم به خاطر کار پدرش اومدن شهریار زنگ آخر گفتم بهش علی آدرس خونتون رو بده گفت باشه و آدرس رو داد خلاصه یکی دو ماه گذشت و منو علی باهم خیلی گرم شدیم و فهمیدم که علی کونش ی جورایی میخواره و منم تو حیاط مدرسه زیاد انگولکش میکردم اونم مشکلی نداشت تا ی روز معلم حرفه وفن گفت باید گروه دو نفره تشکیل بدید و کار عملی درست کنید منو علی هم مثل همیشه با هم بودیم و یک گروه تشکیل دادیم 5 روز وقت داشتیم ک گفتم به علی ی روز خونه یکی که خالی شد بریم اونجا و کار عملی رو درست کنیم علی گفت خانواده من بهشون بگم خونه رو خالی میکنن که راحت باشیم امشب بهت پیام میدم ک فردا که جمعه هست ساعت چند بیای اونجا گفتم باشه رفتیم وسایل رو خریدیم شب پیام داد ساعت 4 خونه ی ما باش که شروع کنیم ساعت چهار رفتم در خونه درو ک زدم اومد در رو وا کرد ی رکابی تنش بود و ی شلوارک رفتم تو نشستم رو مبل رفت چایی آورد و رفت دی وی دی رو روشن کرد ی فیلم سکس گذاشت و گفت شروع کن تو درست کن منم نگاه فیلم میکنم گفتم کونی من کار کنم تو نمرشو بگیری باید کمک کنی گفت باشه کار رو شروع کردیم ولی حواسمون بیشتر ب فیلم بود دو تامون حشری شده بودیم ولی ب روی هم نمیوردیم بعد ده بیست دیقه که فهمیدیم کارمون سخته و نمیتونیم کار عملی رو انجام بدیم دیگه دست بهش نزدیم و رفتیم نشستیم فیلم نگاه میکردیم بعد 10 دیقه گفت یوسف تا حالا کون دادی گفتم نه تو دادی گفت آره خیلی حال کردم گفتم واقعا گفت آره خندم گرفته بود که یهو گفت یوسف میتونی بزاری لام گفتم چی گفت بکنم دقیقا معلوم بود ک حشرش زده بالا اومد چسبید بهم و دست کرد تو شلوارم شلوار راحتی بود و دستش راحت رفت تو شلوارم کیرم رو گرفت منم که خوشحال گفتم تو میدادی و من تا الان داشتم جق میزدم انگار صدام رو نمیشنید شلوارم رو کشید پایین و کیرمو کرد تو دهنش منم از خدا خاسته اونم ساک میزد و میمکید مثل جارو برقی منم ک دیونه شده بودم و نمیدنستم چیکار کنم بعد ی دیقه که ساک زد گفت نمیخوای کاری کنی منم سریع رکابی شلوارکش رو هم در آوردم دیدم بدنش سفید مثل برف بدون مو سینه هاش هم بزرگ بودن چون یکمی چاق بود شورتش هم در اوردم و گفت کونمو لیس بزن منم که تو این فیلم ها میدیدم بدم میومد ولی گفتم عیب نداره همین ی دفعه رو انداخته روش رو زمین نندازم کون که نگو الکسیس سفید بی مو سگ موند شروع کردم به لیس زدن قبلش رفته بود حموم خیلی تمیز شده کونش مزه ی بدی نمیداد خوشمزه هم بود دو سه یقه براش لیسیدم بعد گفت بسه حالا بکن تو ولی ی دفعه فشار ندی خودم فرمون میدم گفتم باشه و برگشت و کیرم رو کرد تو دهنش خیسش کرد و گفت تف بزن درم به حالت داگ استایل موند تف زدم کیرم رو با دست از زیر گرفت گذاشت دم سوراخش گفت فشاربده ولی هواسش بود کامل نکنم تو منم نرم فشار دادم خیلی وقت نداده بود سواخش تنگ بود بیشتر فشار دادم بلاخره سره کیرم رفت تو خیلی داغ و تنگ بود صدای نالش بلند شد حشرم زد بالا ی دفه تا نصفه کردمش توش دادش در اومدو فوش میداد خودم رو چسبوندم بهش که فرار نکنه دیدم نه راحته فقط میخواد منو حشری کنه تا آخر کردمش توش دادش در اومد گفت یواش وحشی موندم کونش جا باز کنه 10ثانیه گذشت شروع کردم تلمبه زدن داشتم تو آسمون پرواز میکردم و اونم با آخ و اوخش منو حشری تر میکرد نرم تلمبه میزدم تا بیشتر کیرم تو کونش باشه و بیشتر حال کنم در حال تلمبه زدن خم شدم سینم رو چسبوندم به کمرش و گرماش رو حس میکردم خیلی حال میداد با دست چب سینش رو گرفتم به دست راستم تف زدم و در حال تلمبه زدن واش جق میزدم با این کار دیگه داشت از خوشی میمرد میگفت قربون کیرت بشم جونننننن کیر طلای من آخخخخخخخ بیشتر بکن منم حشری میشدم و محکم تر میکردمش میگفتم باید جرت بدم کون پاره تا الان به همه دادی ما شدیم غریبه آبش رو با جق زدن اوردم و ریخت رو فرش منم نزدیک بود که آبم بیا گفتم چیکارش کنم گفت بریز توم تا بسوزم منم تمام آبم رو خالی کردم توش گفت جوننننننننن روز بعد کار عملی رو تکمیل کردیم از اون روز دیگه همه جوره کردمش نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.