کون علی خپل

0 views
0%

سلام من اهل یکی از شهر های توابع بوشهر هستم هر کی گی نمیخونه اشکالی نیست هر کی فوش بده برا خودش عصر بود زدم بیرونه خونه تو خیابونا داشتم میگشتم رفیقم زنگ زد رفتم پیشش تو شهر یکی از دوستای دیگمون از روستای دیگه با موتور امد یکی باهاش بود یه بچه 16 ساله خوشکل تو پر و یه کون خوش فرم موتورو گذاشت خونشون شدیم چهار تا نیما هم تو خیابون دیدم پرید سوار ماشین نیما تو گوشم گفت این علی خپله گفتم خپل کونیه گفت اره بریم بزنیم گفتم چرا که نه گفت به این همه ادم نمیده باید خفتش کنی گفتم رو چشم بلند گفتم نیما راستی تو چاقوت رو تو باغ ول نکرده بودی اونم دو هزاریش افتاد گفت اره یادم اوردی بریم بیاریمش رفتیم طرف باغ ها طرف ساعتای 8 بود رسیدیم علی گفت چی میخواید اینجا بابا تا حالا چاقو رو بردن گفتم حالا ببینیم مشکلی پیش نمیاد پیاده شدیم درو قفل کردن کمی پیاده که رفتیم تو گوش محمد اونی که علی رو اورده بود ممد کون میاری خبر نمیدی گفت حالا خر که نیستم بیا الان میخوای بکنی رفتیم جای خلوتی هیچکی نبود تو گوش ممد گفتم باهاش حرف بزن خودش راضی بشه بده باهاش حرف زد گفت نه مگه من کونیم داشت نقش بازی میکرد ممد و علی رفتن بالای یه تپه پیش باغ ها از پایین دیدم ای ول ممد کشیده پایین داره میزنه گفتم بعدی برو بزن اونم زد نیما رفت بزنه کمی طول داد برگشت گفتم چی شد گفت دادش شق نمیکنم گفتم یعنی چی گفت شانس تخمی ماهه دیگه خودم رفتم زدم من 5 دقیقه ای طول میده ابم بیاد ولی این کون اونقدر عالی بود که تو عرض 2 دقیقه ابم امد ریختم توش مشتی صدا داد که چرا ریختی توش زدم در کونش گفتم بازم میکنم گفت دیگه نمیام اگر ندیدی باز برای کون من بیای راستم میگفت رو کونش شرط میبست گفتم حالا باشه اگر غلط املایی داره ببخشید نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.