کون و پاهای دختر عموم

0 views
0%

سلام ب همه این داستانو واسه این مینویسم ک سبک شم اسمم شایانه 18 سالمه و فتیش پا دارم ب شددددت تو فامیل ب سه نفر نظر دارم خواهرم و دوتا از دختر عموهام ک اتفاقا خواهرم هستن خواهر بیچاره من ک اصن تو باغ نیست و نمیدونه فتیش چیه واسه همین هر موقع ک هشری میشم ب ی بهونه ای میرم پیششو ب پاش دست میزنم و کف پاشو میمالم بعد بلافاصله میرم تو دستشویی جق میزنم ولی اون دوتا یکیشون ده سالشه و اسمش هستیه یکی دیگشونم 23 سالشه و اسمش مریمه هستی چون باهام خیلی صمیمیه و بچه سنه زیاد دوروبرم میپلکه منم زیاد از پاهای خوشگل کوچولوش استفاده میکنم اما مریممممممم اونو همیشه دوس داشتم هم بکنم هم کفه پاشو لیس بزنم ی چن وقتیم بود ک حس میکردم خوشش ازم میاد ولی روش نمیشه چیزی بگه من لاغر اندامم اما قیافم خوبه تیپمم ک دوستام میگن عالیه این خاطره رو ک میخوام بگم مال دو ماه پیشه بعدازظهر بود زن عموم با هستی اومدن خونمون پیش مادرم مریم باهاشون نبود منم از زن عموم پرسیدم محمد پسرش کجاست ک گفت خونه پیش مریمه منم گفتم میرم پیش محمد حوصلم سر رفته خداشاهده اصلن هدفم مریم نبود وقتی در زدم بدون این ک بگه کیه درو باز کرد منم رفتم تو محمد مریمو پیچونده بود رفته بود بیرون پیش دوستاش مریمم فک کرده بود محمد برگشته درو بدون اینکه بپرسه کیه باز کرد اینم بگم باباشون بازاریه معمولن تا ده شب در مغازس وقتی رفتم تو دیدم کسی نیست گفتم اهممم دیدم مریم با تاپ و شلوارک از اتاق درومد داشت با تعجب نگام میکرد پرسیدم محمد کوش گفت رفته بیرون گفت سریع میام منم گفتم اها پ هیچی خدافظ رفتم تو حیاط خواستم برم ک یهو هشر زد تو مغزم پیش خودم گفتم منم و اونو ی خونه خالی الان بهترین فرصته درو باز کردم بعد چن ثانیه بستم مثلن رفتم پشت پنجره از لای نرده ها یواشکی دید میزدم ک ی فرصت مناسب واسم پیش بیاد بتونم خفتش کنم همونطور منتظر بودم دیدم مریم اومد تو هال گوشیشو دروورد نشست رو مبل بعد چند ثانیه هم صدای آه و ناله از تو خونه بلند شد معلموم شد خانوم داره پورن میبینه واس خودش منم ک دیدم فرصت خوبیه لباسامو درووردم گزاشتم رو بند رخت با ی شورت رفتم تو همین ک رفتم تو مریم ازجاش پرید شروع کرد ب جیغ زدن منم گفتم مریم جونم عزیزم من عاشقتم چرا پورن میبینی با خودت ور میری من خودم ارضات میکنم میدونم توئم منو دوس داری میخوای باهم سکس داشته باشیم اولش زیر بار نمیرفت ولی اقد اصرار کردم اونم کیر شق شدمو میدید ک داره شورتمو سولاخ میکنه راضی شد از پشت بده همین ک گفت باشه ولی فقط از پشت شروع کردم ب خوردن لبو گردنش همونطور ک ازش لب میگرفتم لختش کردم رفتم پایین و شروع کردم ب خوردن چوچولش تند تند میخوردمو با سولاخ کونش ور میرفتم اونم هشری شده بود و صدای اه و نالش تمام خونرو پر کرده بود اقد سریع با کونش و کصش ور میرفتم و میخوردم ک ارضا شد و یکم آب بیرنگ از تو کصش ریخت رو صورتم صورتمو پاک کردمو شورتمو درووردمو کیرمو یکم تف مالی کردم آروم فشارش دادم تو کونش دیدم زیاد سختشم نیست کونش یکم گشاد بود معلوم شد قبلن رابطه داشته از مقعد یکم دیگه تف زدمو شروع کردم ب تلمبه زدن ک بعد دو دیقه احساس کردم آبم داره میاد همیشه آرزوم بود وقتی دارم یکیو میکنمو ابم میاد ی پای خوشگلو لیس بزنم قبلن وقتی هستی خواب بود هم جق میزدم هم پاهاشو میخوردم ولی این فرق میکرد کیرمو درووردم انگشتای یکی از پاهاشو کردم تو دهنم ابمو ریختم رو شکمش ک ی بار دیگه هم بتونم بکنمش مجبورش کردم با کیرم ور بره ک دو باره جون بگیره بعد پنج شیش دیقه دوباره کیرم شق شق شد شروع کردم ب کردن ایندفعه یکم طول کشید تا ارضا شدم خیلی بیشترم کیف داد ابمو همزمان با اینکه کف پاهاشو میلیسیدم با فشار تو کونش خالی کردمو دو سه تا چک ملس ب کونش زدمو کیرمو درووردم از کونش اب از کونش سرازیر شده بود مریمم با ی خنده سکسی ی چک یواش بهم زد و بدون اینکه چیزی بگه لباساشو برداشت و رفت هموم منم ک مست کونش و پاهاش بودم با همون حال لباسامو پوشیدم و رفتم خونمون زن عمومو ک دیدم خجالت میکشیدم ک همین چن دیقه پیش کون دخترشو گاییدم نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.