کیر دراز پویان

0 views
0%

داستان گی من الان 28 سالمه و داستان برای دو سال پیشه ک 26 سالم بود از اول من عاشق کیر دراز و خوردن تخم بودم خیلی وقت بود ک س ک س نکرده بودم تا این ک پویان رو دیدم ک دوستم بود رفته بودیم یه دوری بزنیم توی شهر یعنی اون زنگم زد و بهم پیشنهاد داد ک قبول کردن پویان هم پسری بلند قد و سفید بود و وضع مالی خوبی داشت گاهی وقتا ک همو می دیدیم ب شوخی میگفت می کنمت و یه روزم مونده باسه ب آخر عمرم می کنمت و و انگشت می کرد منو از روی شلوار چون کون تپل و رو ب راهی دارم با این ک لاغرم داشتیم می رفتیم ک پویان گفت بریم یه سر ب ویلامون ک اطراف تهران هست بزنیم منم ک کار نداشتم قبول کردم رفتیم داخل ویلا و وقتی وارد ساختمون شدیم پویان انگشتم کرد و منم مثل همیشه تظاهر کردم ک بدم میاد شروع کرد چرخیدن تو ویلا و گفت ک منم اتاق ها رو یه نگاه بندازم در یه اتاق ک باز کردم میخ شدم دیدم پر از طناب و دستبند و ایناست اومدم برگردم دیدم پستم وایسده گفتم اینا چیه گفت وسایل گاییدنت خیلی وقته تو کف کون تپلتم بلاخره گیر افتادی از پشت منو گرفت و کیرش چسبوند ب کونم و خودش بهم می مالید بعد پرتم کرد تو اتاق ک پخش زمین شدم و اومد روم نشست و شروع کردن در اوردن لباسام کون داده بودم قبلا ولی هیچ وقت زوری و دست و پا بسته نبود دوست داشتم منو بکنه و مثلا مقاومت می کردم تا این ک بلیزم دراورد و دستام با دستبند از پشت بست و یه قلاده بست گردنم و گفت از امروز تو سگ منیک گفتم یعنی چی پویان و زد محکم تو صورتم و گفت بگو ارباب خلاصه خودش بلبزش در اورد و با یه شلوار جین نسبتا تنگ و کتونی بود منو کشوند جلو کیرش و مجبورم کرد از روی شلوار کیرش بخورم بزرگ شدنس رو حس می کردم و فحشم می داد و تحقیرم می کرد واقعا اربابی بهش میومد خوابوندم و شلوارم در اورد و شلوار خودش در اورد و از روی شورت براش خوردم و بعد شورتش پایین کشید وای ک چه کیر بزرگ و درازی داشت باورم نمیشد و تا حالا همچین کیری نه خورده بودم و کرده بودم اونم خوردم و تا ته ب زور توی حلفم می کرد و مجبورم کرد تخماش بخوزم تخمای ب نسبت بزرگ و آویزون خیلی خوشگل بود بعد کفشش در اورد و جلو صورتم گرفت ک بو کنم بعد جودابش در اورد و پاهاش یکم لیسیدم بعد با همون دستای بسته گذاشتم لب تخت و جورابش بزور تو دهنم کرد و کاری ننی تونستم بکنم بعد کیرش دم سوراخم گذاست و می زد رو سوراخم و با کیرش رو کونم میزد ب زور فسار داد تو سوراخم ک توش نمی رفت و من مقاموت می کرذم ک میزد رو کونم دید تو نمیره و مقاومت می کنم پاهامم ب کنار تخت بست و دستام از حلو بست و با زور کرد تو کونم و فحشم می داد ب خاطر تنگی سوراخم و فیلم می گرفت جوراب رو از دهنم در اورد ک از بس فشارش داده بودم خیس خیس بود کیر 23 ساتتیش تو کونم می کرد تا ته و حالا دیگه تند تند و وحشیانه میزد دیدم در اورد کیرس ک خیالم راحت شد و اومدم نفس بکشم دیذم تمام کیرش ب زور کرد دهنم و آبش ریخت دهنم و زد تو صورتم و گفت بخور منم خوردم م منو همون جوری ول کرد گفت از الان سگ منی و باید هر وقت اراده کردم بهم بدی بعد یه ساعت بازم کرد و پاهام بالا داد و دوباره گاییدم حسابی و برام جق زد و ولم مرد این شد ک شدم کونی کیر دراز آقا پویان نوشته

Date: December 18, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.