گاییده شدن با کیر پسر همسایه

0 views
0%

اسم من میلاد خاطره مربوط به زمانی که من 18 سال داشتم ناگفته نمونه که خیلی خوشگل و بی مو و سفید بودم اکثر دوستان و آشنایان تو کفم بودن تا اینکه یک روز پسر همسایمون خیلی رو مخم ره میرفت یک موتور و ماشین داشت بهم گفت اگه خواستی میتونی با ماشینم دور بزنی منم که منظورش رو فهمیده بودم گفتم ممنون خلاصه سرتون رو درد نیارم یک روز تو مسیر خونه من رو سوار کرد و توی راه کلی باهام شوخی کرد و گفت من امروز خونه تنها هستم اگه دوست داشته باشی میتونی بیای باهم فیلم ببینیم منم قبول کردم باهم رفتیم خونه یک فیلم سکس پسر با پسر گذاشت من که بد جور داشتم نگاه میکردم و راست کرده بودم که یهو با دستش شروع به بازی کردن با کیرم کرد بعد که دید من حرفی ندارم شروع کرد به لب گرفن و یواش یواش شروع کرد به لخت کردن من کامل من رو لخت کرد و خودش هم لخت شد با یک شورت سفید و بدن پر مو کیرش بد جور شق شده بود انگار الان شورت رو پاره میکنه یواش یواش دستم رو گرفت گذاشت رو کیرش کیرش رو از تو شورتش دراور وایییییییییی چقد دراز و کلفت بود شروع به خوردن و مالیدن کیرش کردم خوب که راست شد من رو به پشت خوابوند شورتم رو درآورد اول خوب با دستاش مالید یکم مالید بعد کرم به سوراخم زد اول با انگشت یکم باهاش بازی کرد بعد دو انگشت بعد سه انگشت یهو سر کیرش رو گذاشت فشار داد من جیغ کشیدم شروع به داد زدن کردم گفت صدا نزن الا جا باز میکنه ام بد جور در د میکرد یواش یواش بالا پاین میکرد دیگه جا باز کرده بود شروع به تلمبه زدن داشت خوشم میومد همزمان با کیرم بازی میکرد که ابم امد یکم بی حال شدم بهش گفتم تمومش کن اون گفت باشه گفت آبم رو کجات بریزم گفتم هرجا دوست داری گفت دوست دارم داخل بریزم منم قبول کردم بعد شروع کرد تند تند تلمبه زدن که یهو دیدم پشتم سوخت اره ابش امد کامل ریخت تو کونم آاخ که بالاترین لذت دنیا بود اون سوختن بعدشم لیز شدن سوراخ کونم و بعد ش کیرش تو کونم شل شد و اوردش بیرون کارش که تموم شد باهم رفتیم حموم خودمون رو شستیم لباسهام رو پوشیدم یک بوس ازم کرد و گفت ممنون خیلی دوست داشتم یک روز بکنمت الان به ارزوم رسیدم منم یک لبخند زدم و ازش خداحافظی کردم اما تا چند روز نمیتونستم بشینم بدجور درد میکرد امیدوارم خوشتون امده باشه نوشته

Date: July 14, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.