گاییده شدن زنم در پارتی صاحبکارش

0 views
0%

ناصر صابکار زنم مارو به مهمونی دعوت کرد زنم زهرا خوشحال قبول کرد و گفت بریم خونه رییسم دیدم پشم کوسو کونو کامل واجبی زد و یه ساپورت پلنگی به پا کرد من گفتم با این وضع میخوای بیای مهمونی گفت آره مگه چیه گفتم الان کیر من راست شده چه برسه به مهمونا زنم خنده ای کردو گفت تو که امل نبودی تو دلم گفتم داری به مردای غریبه کوس و کون میدی حالا شدم امل از شما چه پنهون تو دلم قنج میرفت وقتی احساس میکردم زنم کوس و کونشو زیر کیر غریبه ها میندازه و مردای دیگه تو کوس و کون زنم آب خالی میکنن اون شب تا زنم به هر بهانه ای بلند میشد جایی بره همه چشما به کون و کوسو سینه های بزرگ وسکسی زنم بود همه مردها با من رفیق شدن که شاید سهمی از کوس و کون زنم داشته باشن چون پیش خودشون میگفتن اینکه غیرت نداره پس حتما میده زنشو ما براش بگاییم تو مهمونی یه مرده گنده بک وکله تاس کیرش کاملا برای زنم مست کرده بود و کنار شلوارش باد کرده بود زنم این صحنه رو دید و چشمکی زد و از مجلس بیرون رفت من دیدم پسره هم دنبال زنم راه افتاد پسره به زنم گفت چه هیکل پری داری دوست دارم باهات رفیق شم زنم گفت من شوهر دارم پسره گفت شوهرت همین مرتیکه اس پسره گفت تو لیاقتت بیش از این حرفاس زنم گفت مرسی و کمی جلو اومد و لب زنم رو خورد زنم به پسره گفت کیرتو میشه ببینم پسره از خدا خواسته کیرشو تمام قد در اورد کیری دراز و پر رگ با خایه هایی بزرگ زنم گفت من کوس و کونم بسیار تنگه پسره گفت ساک که میزنی برام زنم گفت اینجا که نمیشه پسره گفت اون 3 مال منه زنم چشاش گرد شد رفتن تو ماشین و زنم کیر پسره رو که فهمیدم اسمش آرشه در اورد یه 10 دیقه ساک زد تا اینکه پسره گفت بزارم تو کوست زنم گفت الان نه ارش گفت پس بزار لاپا بزارم زنم با کمی شک گفت فقط لا پا ارش کیر کلفتشو از پشت لای کوس زنم گذاشت و روش خوابید و چون هم کیرش لزج بود و هم کوس زنم بی مو و لزج بود حال عجیبی بهش داد و سریع ابش اومد و تمام ابشو لای کوس وکون زنم ریخت زنم با دستمال آبو پاک کرد و ساپورتشو کشید بالا و کمی اب لای کونش بود آرش گفت میتونی مجلس بیای زنم گفت چه مجلسی آرش گفت سکس گروهی تو بیای وسط و بگاییمت زنم گفت چیش بمن میرسه آرش گفت هر جلسه 500 کاسبی چشمای زنم گرد شد آرش گفت دوستم کیرش نازکه اون تو کونت و من تو کوست میزارم و دو کیرت میکنیم زنم گفت وقتی 500 میدی کوس و کونم در اختیارتونه آرش گفت باشه و شماره رد وبدل کردن وقتی اخر شب همه رفتن ناصر گفت مهدیار جون اهل ویسکی هستی گفتم اره ناصر برای زنم و زنشم هم ریخت زنم تابحال نخورده بود برای همین چشاش شهلا شد و اومد وسط برقصن دست ناصرو داداشش نادرو بدون اجازه من کشید وسط برقصن کمی بهم برخورد ولی چون فازم سنگین بود و مستو پاتیل چیزی نگفتم چشم باز کردم دیدم تنهام و وسط سالن خوابم برده و هیچکی نیس دیدم صدا میاد رفتم اروم از لای در نگاه کردم دیدم زنم داره شکم گنده نادرو میبوسه و ناصرم با روغن داره کون زنم رو ماساژ میده از دیدن این صحنه خونم بجوش اومدو داخل رفتم گفتم اینجا چه خبره نادر خیلی راحت گفت اومدیم زن جونتو ماساژبدیم ای بابا زشته امل نباش ناصر شورت پاش بود وکیر نیمه مستشو از کنار شورتش در اورد و داد دست زنم که بمالش نادر زنم رو روی سنگ سونا خوابوند و شورت زنم رو از پاش در اورد و روغن نارگیلو رو کون و کوس زنم ریخت و حالا نمال کی بمال اصلا منو حساب نمیکرد انگشت دو داداش بود که تو سوراخ کوس و کون زنم فرو میرفتو در میومد من گفتم اینجا چه خبره زنم گفت امل بازی در نیار همین ماساژسکسی تو تایلند 250 دلاره که نادر وناصرخان دارن مجانی برام انجام میدن پولم نمیگیرن ناصر گفت اره مهدیار جون ولی اگه تو اجازه بدی دستمزد ماساژ ما یه شب گاییدن زنت باشه من کلم گرم بود و گفتم من از خدامه زنم رو بگایید ولی هرکاری میکنید جلو من باشه نادر گفت قبول ولی ما زنت رو دوکیره وسط کیرامون میزاریم تازه ابمونم تو هردو جا میریزم تازشم همیشه اب کیرمونو تو کون زنت خالی میکنیم تا وولوله بگیره همش بهمون کون بده وکونش بزرگو کشیده تر بشه زنم گفت من عاشق کیر ختنه نکرده و بوی اونم ناصر گفت دوستم ختنه نکرده زنم گفت ایول پس حتما باهاش میخوابم من گفتم چیو بخوابی اگه خایش واریکو داشت و همه رگاش زده بود بیرون چی زنم گفت اگه من میخوام بخورمش و بکونم تو کوس و کونم تو دیگه چی میگی تو هیچکاره ای وبا ناصر خندیدند من بهم برخورد و از سونا زدم بیرون ولی رفتم بالای سقف حرفاشونو گوش کردم زیرا تحریک میشدم نادر کیرشو لای کون زنم گذاشت داشت با سوراخ کوسو کون زنم ور میرفت و سینه های زنم رومیخورد و زنم داشت دیونه میشد ناصر گفت با اجازه مهدیار کسکش و کیرو تا دسته تو کوس زنم جا داد وشروع به تلمبه زدن کرد ونادرم کیرشو تو کون زنم کرد بعد 7 دیقه که منم داشتم با کون زنم جلق میزدم ابشون اومد و همه رو تو کوس وکون زنم خالی کردن زنم تموم ابهایی که ازکون و کوسش بیرون اومد به کون و سینه هاش مالید که جوون و پوست کونش کشیده بمونه نوشته مهدیار

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.