گی با بهترین دوستم

0 views
0%

سلام من اسمم آرمانه ۲۶ سالمه من گی نیستم و این تنها داستان گی من با بهترین دوستم فرید هستش من و فرید از ۶سالگی همسایه بودیم تو بچگی بعضی وقتا شیطونی سکسی میکردیم تهش این بود که دودولامونو نشون هم بدیم و ته تهش به دودولای هم دیگه دست بزنیم بچه بودیم خلاصه خیلیا هم تو بچگی این کارو کردن فرید تو ۱۵ سالگی رفت انگلیس و من ازون روز خیلی دلم براش تنگ شد ما هر هفته حداقل سه چهار بار بهم زنگ میزدیم و خونوادمونم با هم نزدیک بود تا این که تلگرام و واتساپو وایبر و اینام اومد هی با هم چت میکردیم بعد چند سال منم برای درس خوندن رفتم لندن البته فرید منچستر زندگی میکرد بعد یه هفته به فرید زنگ زدم بهش خبر دادم که من لندنم اونم تو کونش عروسی بود و دو سه روز بعد بابام پول فرستاد برام رفتم منچستر آدرس خونه فرید رو گرفتم رفتم پیشش هم دیگرو که دیدیم کلی همو رو بوسیو بغل کردیم وقتی بغلم کرد حس کردم کیرش راست شده با این حس کیر منم یکم سفت شد من بدنم لاغر و ورزشکاری و برنزه کمرمم باریکه چون موقعی که ایران بودم دریا میرفتم همیشه هم بدنم بی مو بود چون از پشم بیزارم کونمم چون اسکات زیاد میزنم سفت و خوش فرمو تمیزه خلاصه کلی نشستیم گپ زدیمو از تفریحاشو کس کردناشو دوس دختراش گفت آخر بعد کلی حرف زدن گفت بیا بریم بیرون یه چرخی بزنیم رفتیم بیرونو سوار ماشینش شدیمو یکم دور زدیم گفت بیا بریم سینما فیلم ببینیم فرید عاشق فیلمای درام و عاشقیه از شانسشم اونروز یه فیلمه رمانتیک داشت گفت آرمان پایه ای بریم سینما گفتم بریم عشقم منظورم از عشقم رفاقتی بود اونم جوگیر شد گفت جون بابا بعد لپمو کشید فرید درشت و قد بلنده و اونم مثل من بدنش بی موعه اما کونش خوش فرم نیست خلاصه نشستیم تو سینما و فیلم بعد نیم ساعت یک ساعت به جا های صحنه دار رسید ناموسا زنه عجب بدنی داشت بِلوند و سینه درشت تکون تکون که میخورد ممه هاش میلرزید کیر جفتمون راست کرده بود فرید یه نگاه به کیرم کرد بعد چشمش رفت سمت کونم من از استرس یه لبخند زدم کیرمم خوابید اما اون جدی گرفت دستشو کرد تو شلوارمو شروع کرد مالیدن کونم دست گرمشو دور لپ کونم آروم تکون میدادو انگشتشو از لای کونم رد میکرد و روی خط کونم اروم دستشو سر میداد منم نتونستم حرفی بزنم که وسط سینما ضایع شه یهو چهار انگشتشو برد لای کونم کیرم راست شد نزدیک بود بگم آه اما جلو خودمو گرفتم شانس آوردیم ردیف آخر بودیم فریدم فهمید که من حشری شدم حرفه ای تر کونمو میمالید منم دیگه سوپر حشری شدمو لبمو گاز گرفتم دلو زدم تو دریا دستمو کردم تو شلوارش کیرش مثل سنگ سفت بود و گرمای کیرش خیلی زیاد بود شروع کردم به مالیدن کیرش و این کار تا ته فیلم ادامه داشت طوری که نفهمیدیم فیلم چطور تموم شد موقع برگشت تو صف که بودیم هی کیرشو میمالید بهم من یکم اعصابم خورد شد اما تحمل کردم تو ماشینش که نشستیم دوباره اون حس چهار انگشتش لای کونم بهم دست داد دستشو گذاشتم رو رونشو رونشو مالیدم بهش گفتم فکر کردم تو گی نیستی اونم گفت من گی نیستم فقط میخوام سکس با بهترین دوستمو تجربه کنم منم خر شدم گفتم امشب تجربه میکنی خونش که رسیدیم کیرش داشت شلوارشو پاره پوره میکرد رفتم تو اتاق لباسای بدنی مو با شلوارک کوتام بپوشم رمانتیکش کنم فهمیدم حشری تر از این حرفاس تند اومد تو اتاقم منو محکم گرفت شروع کرد لب دادن زبونشو تو دهنم میچرخوند منم اینکارو کردم در حین لب دادن تیشرتمو کند منو حل داد رو تحت سیکس پکامو لیس میزد و نوک سینه هامو میک میزد جورابامو کندو کف پامو بوسید من قبل این که برم پیشش حموم کرده بودم تمیز بودم حالتون بهم نخوره یکم اگشتای پامم میک زدو سریع شلوارمو کند افتاد رومو گردنمو میک زد منم آهم درومده بود در حین این که گردنمو میمکید شرتمم کند و کیر و خایمو میمالید دیگه مثل سگ حشری شده بودم بعد پاشد رفت سراغ کیرم اطرافه کیرمو با صورتش میمالیدو خایمو بوس میکرد پاهامو داد بالا و کون بی مو و برنزمو لیس زد زبون گرمش بین کونم یه حس عالی میداد پامو ول کردو زیپ شلوارشو داد پایینو کیرشو دراورد و گفت همش مال توعه عشقم من لخت مادر زاد اما اون فقط یکم شلوارش پایین بود منم حشری بودم و رفتم سمت کیرش اول با دست کیرشو دادم بالا یکم خایشو مالیدمو بوس دادم بعد دهنمو بردم رک سر کیرشو سر دادم سرمو پایین و فرید بلند آه کشید آروم آروم تا وسطای کیرش ساک میزدم تا این که فرید سرمو گرفتو کیرشو تا ته کرد تو دهنم کیرش دهنمو اتیش کرده بود انقد داغ بود بوی فوق الاده ای هم میداد فک کنم از قبل برنامه چیده بود که منو بکنه کسکش منم تا چند دقیقه کیرشو تا ته ساک میزدمو اونم آه اوه میکردو موهامو نوازش میکرد آخر دیگه کیرشو از دهنم درآوردم و اونم منو حل داد رو تختو پاهامو داد بالا کیرشو رو کونم سر دادو دست کرد زیر تختو یه بطری روغن کوچیک دراود گفت برگرد منم برگشتم روغن و ریخت رو کونمو مالید رو کونمو بعد مالید لای کونم بعد یکم رو کیر خودشم ریختو کیرشو مالید و بعد شروع کرد دوباره سر دادن کیرش رو خط کونم آروم کیرشو سر داد تو کونمو منم بلند گفتم آه فرید گفت جوون عشقم شل کنی کیف میده بهت منم شل کردمو اونم کیرشو هی اروم تو کونم سر میداد منم هی آه و اوه میکردم و اونم خوشش میومد کم کم سرعتش بیش تر شدو آه و اوه منم بیشتر کیرش کونمو گرم کرده بودو تند تند تلمبه میزد منم از دردو لذت ملافه رو گاز میزدم بعد چند تلمبه گفت بر گرد برگشتم و اونم دراز کشید گفت نوبت توعه منم کونم جا باز کرده بود خودمم حشری شده بودم گفتم باشه دراز کشید منم رفتم رو کیرشو شروع کردم بالا پایین کردن کسکش تاخیری استفاده کرده بود یه عالمه بالا پایین کردمو کم کم که نفس کم میاوردم اونم یه آه بلند گفتو کیرشو کشید بیرونو منو حل دادو نشست رو سینمو شروع کرد جغ زدن تا این که آبش اومدو آبشو ریخت رو صورتو سینم منم ابشو با انگشت برمیداشتم میخوردم اونقد حشری بودم که نفهمیدم دارم چی میکنم گفتم نوبت من نشد گفت من کون نمیدم عزیزم تا اومدم حرف بزنم ازم لب گرفتو کیرمو مالید منم حواسم پرت شد تا این که آبمم اومد بعد دو تایی رفتیم حموم تو حمومم یکم همو مالیدیمو اصلانم بعدش پشیمون نبودیم که سکس کردیم بعد تصمیم گرفتیم که این راز پیش خودمون بمونه و تکرار نشه چون جفتمون دوس دختر داشتیم البته من وقتی از ایران رفتم کات کردم اما یکی دیگه پیدا کردم هر از گاهی که جق میزنم وقتی به کس و کون فکر میکنم همزمان به سکسمونم فک میکنم من بعد از اون روز دیگه فریدو ندیدم تا اینکه اونم چند هفته بعدش هر چند وقت یه بار میومد لندن و همه چی عادی پیش میرفت میرفتیم مشروب میخوردیم کلوپ میرفتیم کس میکردیم و کارای دیگه امید وارم از داستان لذت برده باشیدو هرجای جهان که هستید به خوشی زندگی کنید مخلصتون آرمان نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.