گی با بچهای دهات

0 views
0%

سلام من امیر هستم 16 سالمه از تهران میخام داستان گی خودم رو به بچه های دهاتمون براتون تعریف کنم داستان مربوط میشه به وقتی که 14 سالم بود رفته بودیم برای تعطیلات به دهاتمون اونجا یه خونه داشتیم و باغ و از این چیزا صبح حرکت کردیم با وانت و عصر اونجا رسیده بودیم و داشتیم کم کم جاگیر میشدیم منم بعد از انجام کارا رفتم یه دوری بزنم توی باغ که 2 3 کیلومتر دور تر بود وقتی رسیدم رفتم و در خونه باغی رو باز کردم اومدم برق رو روشن کنم که دیدم روشن نمیشه کنتور های خونه باغی با چند خونه باغی اطراف مشترک هستن رفتم تا به صاحب خونه باغی که کنتور توش بود اطلاع بدم تا ببینم چی شده رفتم و دیدم سه چهار تا دوچرخه جلوی در هست اما کسی اونجا نبود یکم رفتم جلو تر که صدا هایی رو از داخل شنیدم که میگفت بخواب به پهلو تا دردش کمتر بشه رفتم جلو تر تا ببینم دقیقا چه خبره که دیدم 3 نفر داشتن با هم گی میکردن سه تاشون به پهلو خوابیده بودن دوتاشون داشتن 69 ساک میزدن و نفر سوم هم داشت کیرشو که تازه ابش اومده بود شق میکرد منم که داشتم حسابی لذت میبردم یواش شلوارم رو تا نصفه کشیدم پایین و با اب دهنم شروع کردم به جق زدن همینطور مشغول جق زدن بودم که حس کردم یکی پشتمه قبل از اینکه بتونم برگردم کیرشو که از قبل اماده کرده بود گزاشت لای درز کونم و از پشت منو گرفت و با یه دستش هم کیرمو میمالوند منم از این وضعیت خوشم اومده بود ولی به روش نیوردم و گفتم ولم کن اونم ولم کرد برگشتم سمتش یه پسر هم سن و سال خودم بود لاغر بود ولی لاغر خوشتیپ کیرش هم تقریبا هم اندازه من بود ولی سرش روبه بالا و شق شق بود همینطور که ماتم زده بود دیدم اون سه نفر هم فهمیدن من اونجام و خودشونو جمع و جور کردن همینطور که 5 نفری هنگ کرده بودیم و دوتا مون نیم لخت بودیم یکی که کوچیکتر از بقیه بود گفت بیاین بریم تو الان میبیننمون منم قاطی اونا رفتم تو خونه باغی اون کوچیکتره که اسمش حمید بود بهم گفت خواهش میکنم به کسی راجب این موضوع نگو منم گفتم باشه و رفتم سمتش و دوباره شلوارم رو کیشدم پایین و پیرهنم رو در اوردم بعد کیرم رو بغل کیرش از سمت جلو همونطور سر پایی گذاشتم لای پاهاش کیر اونم لای پام بود و داشتم گوش ها شو با دندون میگرفتم اون 3 ستا هم که دیدن منم رله هستم دوباره شروع کردن حمید اسپری بغلش رو برداشت و زد به کیرم بعد شروع کرد برام ساک زدن اون 3 تا هم کون همو جر میدادن بعد از اینکه ساک زدنش تموم شد برگشت و به صورت داگی خوابید روی زمین منم بدون اینکه چیزی بگم شروع کردم به باز کردن سوراخش یه تف زدم و با انگشتام بازش کردم بعد سر کیرم رو گذاشتم توش و ازش پرسیدم حاظری اونم بدون اینکه چیزی بگه کونشو داد عقب و کیرم سر خورد تو کون داغ و نرمش تا حالا مثل اون کون رو هنوز ندیدم از کون دختر ها هم گوشتی تر و گرد تر بود شروع کردم عقب جلو کردن اونم باهام همراهی میکرد اون پسره که جلو در دیدم هم اومد پشت سرم درست نفهمدیم چی شد اما یهویی کیرش رو کرد تو کونم خیلی حشری شدی بود چون اون دوتا با هم گی میکردن و کسی حواسش ب این نبود منم حسابی دردم گرفت خلاصه سه تایی شروع کردیم به کردن هم دیگه منم حسابی هات بودم و حمید رو از جون و دل میکردم وسطای کارم بودم که کیر محسن رو هم گرفتم دستم و برا اونم شروع کردم به زدن تا بیشتر حال کنه تو همین حال بودیم که اون پسره رضا که منو میکرد ابش اومد و ریخت توی کونم فقط اون لحظه یه چیز داغ رو تو کونم حس کردم که سریع خنک شد منم که دیر ارضا بودم همچنان تلمبه میزدم اون دو تا هم ارضا شده بودن و حالا سه تایی مارو تماشا میکردن که دیدم باز حشری شدن و شروع کردن به خوردن کیر همدیگه منم وسط تلمبه ها که داشت دیوونم میکرد دیدم داره ابم میاد گفتم بهش چیکار کنم گفت بیا بخورمش منم شروع کردم جق زدن توی دهنش که دیدم یهویی کیرم رو از دست خودم گیرفت و یه ساک حسابی بهش زد تا ابش اومد منم دیدم خیلی بهم حال داده بی معرفتی نشه منم براش یه ساک زدم اون سه تا همینطوری داشتن ساک میزدن منم سریع شلوار و پیرهنم رو پوشیدم و زدم بیرون که دیدم حمید داره صدام میکنه از پرسید کجا میشینید منم گفتم اون خونه باغ مال ماست و خونمون هم چند تا کوچه خیابون بالا تره بیرون باغهاست و چند هفته ای اومدیم اینجا بعد رفتم تا مادامی که اونجا بودیم 7 8 بار کردمش البته بعضی اوقات اون 3 تا دیگه هم بودن ولی در کل خیلی خوب بود پارسال که رفتم دهات اونا نبودن ولی رفته بودن شمال اما رفیقاش بودن فقط دوبار باهم رفتیم اما امسال که هنوزم منتظرم که بریم دهات برم یه حال حسابی دوباره میکنم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.