گی با دایی کیرکلفت

0 views
0%

سلام دوستان گی داستانی که میخوام براتون بگم مربوط میشه به چهار ماه پیش من یک پسر تو پر قد 170 کون خوش فرم داستان از اینجا شروع میشه ی روز که ما می خواستیم بریم خونه پدر بزرگم پدر مادرم تمام خالهام اونجا بودن دایم هم طبق معمول اونجا بود چو تک فرزند بود برای شام موندیم گفتن که کالباسی چیزی بخریم بخوریم به دایم گفتن که بره بخره دایم موتور داره به من هم گفت بیا بریم منم باهاش رفتم سوار شدیم رفتیم وقتی که تو راه بودیم من به شوخی دست زدم به کیرش کیرش خواب بود هیچی نگفت بعد وقتی نون باگد و گالباس خریدم داشتیم بر میگشتیم دیدم داره میره سمت خونش گفت چرا داری میری گفت کار دارم رسیدیم دم درشون درو باز کرد رفتیم تو بعد بهم گفت بیا داخل منم رفتم تو نشستم تو کاناپه هاشون بعد دیدم اومد پیشم گفت راستی اون کاری که سوار موتور بودیم کردی یعنی چی گفتم کدوم کار گفت خودت میدونی گفتم آهان دست زدم به کیرت گفت آره گفتم شوخی کردم گفت شوخی من که باتو شوخی ندارم بعد گفت جلوم دوباره انجام بده ببینم گفتم چی گفت انجام بده من که از خوشحالی داشتم پر در میوردم گفتم ن ول کن با خشونت گفت انجام بده منم انجام دادم این دفعه کیرش زیاد خواب نبود بعد دیدم یک دفعه لباشو گذاشت رو لبام من چشمام باز شود از تعجب بعد دیدم داره دکمه های پیرهنشو باز میکنه وای چه استیلی داشت سینه پر مو خوش بحال زنش بعد تک پوش من رو از تنم در اورد دیگه لباشو از رو لبم برداشت گفت خودت درش بیار بخورش منم کمربندو زیپ شلوارشو باز کردم دیدم که کیر باد کرده یواش یواش کشیدم پایین براش ساک زدم دلتون نخواد چه کیر خوش فرمی چقدر بزرگ وای وقتی که مک میزدم صدای دادش میومد در حینی که داشتم ساک میزدم با مو های سینش بازی میکردم بعد بلند شود اومد پشتم شلوارمو کشید پایین صورتو گذاشت وسط لمبرا کونم هی با زبونش لیس میزد من مست شدم بعد از اینکه کارش تموم شد گفت رو زانو بشین رفت ی سر کنده و با کرم اورد سر کنده رو یکم زد به کونم یکم هم زد به کیرش کرم هم برام زد یکم با انگشت با سوراخم بازی کرد بعد یواش یواش کیرشو گذاشت رو شوراخم کونم هیچ حسی نداشت سر کیرشو کرد تو سوراخم دردی نداشتم تا ته کرد تو بعد شروع کرد به تلنبه زدن بعد ربع ساعت حرکتشو عوض کرد هفتی داشت میکردم دیدم خیس عرق شده بله وای بدنش چقدر باحال شده بود یک دفعه چشبید تو بغلم ی آه کشید آبش مثل فواره ریخت تو کونم چقدر زیاد بود بعد من رفتم دستشویی خودمو تمیز کردم رفتیم همه گفتن چقدر دیر کردید ی دروغی سر هم کردیم بعد از اون سکس چند بار دیگه باهم سکس داشتیم یک بار تو رخت کن استخر چند بار هم تو خونش نوشته پدرام

Date: August 22, 2018

One thought on “گی با دایی کیرکلفت

Leave a Reply

Your email address will not be published.