گی و بعد عشق

0 views
0%

سلام سیاوش هستم 18سالمه از جیرفت اولین داستانیه که مینویسم اونم برا این مینویسم که دوستم علی ازم خواست مینویسم تا دوباره باهام اشتی کنه حدود15روز پیش تو شهوانی با یکی اشنا شدم به اسم علی ایدی تلشو داد از چهرش خوشم اومد ولی سرد حرف میزد منم گفتم حتما سرکاریه تا چن روز بعد که میخواستم برم کرمان دوباره پیام داد خیلی گرم بود باهم خوب شدیم بهش گفتم که جمعه میخوام بیام کرمان گفت میام دنبالت خودش اصالتا جیرفتی بود ولی کرمان دانشجو بود راستی قیافه من معمولیه زشت نیستم ولی خوشگلم نیستم 177 قدمه74وزنمه و18سالمه و پشت کنکوریم اونم 21سالش بود قدش مث من بود ولی وزنش63بود و موهاش جوگندمی بودن من عاشق مو جوگندمیم خلاصه اومد دنبالم از راه دهبکری رفتیم تو جاده یه کباب خوردیم یه گوشه نگه داشت یکم براش ساک زدم گفت که خیلی دور ارضا بزارم کرمان تو خونه دوباره راه افتاد رسیدیم کرمان رفتیم داخل خونش من اصلا استرس نداشتم چون از اخلاقش خوشم اومده بود من قبل از این با دو نفر بودم با هر دوتاشون وقتی سکس کردم دیگه برا دفعه بعد نمیخواستم چون مثلا اولش لب میگرفتن وسطش نه بدشون میومد یا خیلی چیزای دیگه علی گرفتم بغلش یکم لبامو خورد بعد گفت لخت بشو دوتامون تند لباسا رو در اوردیم و من شروع کردم ساک زدن از پایین لیس میزدم میومدم بالا سرشو مک میزدم و تکرار میکردم بعد از چن دقیقه گفتم خودت تلمبه بزن اونم با کیر15 سانتیش شروع به تلمبه زدن کرد تو دهنم تا عق زدم در اورد گفت بخواب تا وازلینو پیدا کنم من نگا ساعت کردم 5 بود گفتم فوقش رب ساعت میکنه منم میگم دیدی تحمل کردم تو همین فکرا بودم که مالیده شدن یه چیز سردو رو سوراخم حس کردم خیلی حال دادیه انگشتشو کرد تو یکم بازم کرد بعد سر کیرشو کرد داخل من به خاطر سکسا قبلیم با سرش مشکل نداشتم ولی وقتی میخواست بشتر فرو کنه خودمو سفت میگرفتم دید اینجوری نمیشه یه بالشت گذاشت زیر باسنم تا بالاتر بیاد وقتی بالا اومد شروع به فشار کرد که منم میگفتم صب کن درد دارم ارومتر اونم گوش نمیداد و اروم فشار میداد وقتی دید تحمل نمیکنم گفت بچرخ و پاهاتو بگی بالا منم به کمر خوابیدم پاهامو دادم بالا کیرشو اروم کرد تو داشت میومد طرفم که دادم در اومد اونم شروع کرد به خوردن گوشو گردنو لبم واقعا مث یه مسکن بوداروم شدم و شل کردم اونم همونجور که لب میگرفت فشار میداد تا ته کرد داخل کلی درد داشتم ولی تحمل کردم که کم نیارم اونم شروع به تلمبه زدن کرد اینقد زد تا عرقمون دراومد بعد گفت به شکم دراز بکش منم دارز کشیدم اونم دوباره کرد تا ته شروع کرد به تلمبه زدن از درد به خودم میپیچیدم و به غلط کردن افتادم از بس کرده بود کل تنمون عرق بود دیگه خودشم خسته بود گفت میخوای بقیش بزاریم برا شب من نگا ساعت کردم 6بود یک ساعت تمام داشت تلمبه میزد و ابشم نیومد واقعا تعجب اور بود و هر کی میگفت غیر ممکن بود باور کنم اخه نه قرص خورد نه اسپری زد رفتیم بیرون تا یه جنده پیدا کنیم شب جور منو بکشه چون کونم خیلی درد داشت سر شب بود جنده ای در کار نبود یکم گشتیم دویتام زنگ زدن گفتن که برم برج اول بولینگ منم بهش گفتم اونم قبول کرد 8 9 88 8 8 8 9 8 8 9 8 4 9 82 2 ادامه علیرضا اگه داستانو میخونی اشتی کن خواهش میکنم نوشته

Date: August 17, 2019

One thought on “گی و بعد عشق

  1. منم جیرفتی ام اینم شمارم اس بده09229826953 بیا خودم میکنمت علیرضا میخای چکار؟کجای جیرفتی؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.