گی پارتی

0 views
0%

سلام به دوستان خوب شهوانی امروز میخوام یکی از خاطره های دوران راهنماییمو براتون تعریف کنم امیدوارم که خوشتون بیاد و ازش رازی باشین اسم من علی هستش و این جریان مربوط به 15سالگیه منه زمانی که سوم راهنمایی بودم من اون دوران تازه به بلوغ رسیده بودم و متاسفانه به شدت اسیر خود ارضایی شده بودم و علاقه ی زیادی به پورن داشتم برای همین همیشه کامپیوترو گوشیم پره پورن بود و هرکی هم فیلم پورن میخواست ازمن میگرفت و تو محلمون خیلی مشهور بودم من همیشه دوتا دوست تویه مدرسه داشتم یکی محمد که خیلی پسر خوشگل و کردنیی بود و امید ماهمیشه باهم بودیم و رفیقای خیلی صمیمی بودیم و شوخیای خرکیه زیادی باهم میکردیم همه چیز از جایی شروع شد که منو ممد مثل همیشه داشتیم از مدرسه بر میگشتیم که ممد ازم خواست روی موبایلش چنتا فیلم پورن براش بریزم راهش رو کج کرد سمت خونه ی ما جلوی درب که رسیدیم ازش خواستم صبر کنه تا گوشیمو بیارمو براش بریزم چند دقیقه بعد باگوشیم اومدمو شروع کردم به ریختن براش که ممد ازم خواس یکیشو براش بزارم ببینه منم که دیدم اوضاع جالب نیس کشیدمش بردمش پشت پارکینگ خونمونو براش یک فیلم گذاشتم ممد شهوتی شد با دیدن فیلم و هی به کون من دست میکشید منم بهش گفتم نکن میگامت ها اون با صدابلند گفت خایه داری دربیار منو بگا منم یکم مکس کردمو گفتم کی کون پر پشم تورو میگایه ساگ میزنی در کنم اونم گفت در کن منم نمیدونم چیشد کیرمو در اوردم و اونم که خیلی متعجب شد تو رودروایسی یک ساگ مشتی برام زد خلاصه اون روز گذشت تا به امتحانای دی ماه نزدیک شدیم اون روز امتحان فارسی داشتیم با امید و ممد قرار گذاشتیم امتحانو زود بدیمو بعدش بریم گیمنت یکم پی اس بزنمیم امتحانو زود و خیلی سریع جواب دادیم و اومدیم بیرون به گیمنت که رسیدیم بسته بود و حسابی اعصابمون داغون شد ممد گفت بریم خونه ی ما امروز کسی نیست و با پلستیشن من بازی کنیم من و امیدم از خدا خواسته قبول کردیم و همگی به طرف خونه ممد رفتیم تو خونه که رسیدیم امید به ممد گفت قبل بازی یک سوپر بزار یک جق دور همی بزنیم ممد قبول کردو فیلمو گذاشت جفتی کیراشونو در اوردن و شروع به جق زدن شدن تا اینکه ممد به من گفت تو چرا نمیزنی خجالت میکشی من جوابی ندادم چند ثانیه بد ممد دستشو از رو شلوار کشید رو کیرمو شروع به مالیدن برام کرد من و امید حسابی متعجب شدیم که ناگهان کیر امیدم گرفت توی دست دیگش به خودم که اومدم دیدم ممد داره کیرمو میکشه و به من و امید میگه بریم رویه تخت من و اومیدم رفتیم رو تخت من رو تخت دراز کشیدم و ممدم به حالت داگی اومد روم و شروع کرد به در اوردن لباسام اومید هم خودش لباساشو در اورد و هر سه ی ما لخت شده بودیم ممد یهو کیرمنو کرد تو دهنش و شروع به ساگ زدن برام کرد خیلی حال میداد با اینکه به نظر میرسید ممد خیلی پر پشم باشه اما بدنش یک لاخ مو هم نداشت امید از پشت به ممد که در حال ساگ زدن برا من بود نزدیک شدو با کلی تف کیرشو لای پای ممد گذاشت و شروع به لاپایی زدن کرد من که تاحالا کون نکرده بودم سریع جامو با امید عوض کردم ممد بهم گفت علی جون بکون تو کونم و پارم کن منم با کلی تف کیرمو کردم تو کونش خیلی گشاد بود فک کنم قبلا به خیلیا از کون داده بود ولی شایدم کیر من کوچیک بود در هر صورت شروع به تلمبه زدن کردم که به یک دقیقه نکشید ابم اومد و افتادم روتخت ممد اومد روم و کونشو گذاشت دم دهنم و با دهنش برام شروع به ساگ زدن کرد اومید دوباره از پشت به کون ممد نزدیک شد اما این بار کیرشو کرد تا ته تو کون ممد ممد سریع از جاش پرید وکلی داد و بیداد کرد فک کنم کیر کلفت امید حسابی ممدو پاره کرده بود اما امید به ممد توجهی نکرد و پرید روش و قفلش کرد رو زمین و کیرشو کرد تو کون ممد به نظرم ممد اون موقع خیلی داشت درد میکشید اما مجبور بود تحمل کنه بعد یکی دو دقیقه تلمبه امید ابش اومد و کیرشو در اودر سر کیرش کثیف شده بود اما شهوت کورش کرده بود با کون نشت رو سینه های ممد و کیرشو به سر و صورت ممد میمالید و دماغ ممدو گرفته بود تو دستش تا ممد دهنشو باز کنه بعد چند ثانیه طاقت ممد تموم شد و مجبور به ساک زدن کیر گوهیه امید شد و منم که دوباره داشتم شق میکردم رفتم جلو و ممد یکم برای من ساک میزد و یکم هم برای امید تا اینکه اب جفتمون دوباره اومد و ممدم ابامونو با حرص و ولع خورد وبدش من رفتم دستشویی و کیرمو شستم و رفتم خونمون شاید فک کنید که این چیزایی که نوشتم کسشعره و همش دروغه ولی اینو بدونید که پسر های ترنس مثل ممد زیادن و چون برای شما همچین اتفاقاتی نیفتاده برای بقیه هم نمی یفته با اینکه زیاد تویه نوشتن ماهر نیستم و جاهایه سکسیش کم بود و جزئیات زیادی هم نداشت ولی امیدوارم خوشتون اومده باشه توصیه نامه امروزه نیاز های جنسی بسیار زیاد شده ولی من به شما توصیه میکنم که هیچ و قت رابطه ی معرقدی نداشته باشید زیا که برا کسی که میده دچار گشاد شدن اسفنکتر ها و بی اختیاری مدفوع و عوارض دیگد میشود و کسی هم که میکند احتمال الودگی و عفونت مجرای ادراری رو زیاد میکنه و د اینده انسان رو چه مرد و چه زن دچار مشکلات جدی میکنه از کون سعی کنید نه بدید ونه بکنید اما اگر خواستید خواهشن از کاندوم استفاده کنید تا دچار مشکلات بعدش نشوید و اشتباه های دوران راهنمایی من رو تکرار نکنید با تشکر برگرفته شده از دست نوشته های یک جقی جلد اول با اندکی تغییر و بازنویسی کاری از سلطال پورن دایی ممد نوشته میم

Date: December 28, 2018

One thought on “گی پارتی

Leave a Reply

Your email address will not be published.