یک روز قبل از نوروز

0 views
0%

دوستان سلام داستانی که میخوام بگم یه واقعیته ولی خب اولین بارمه داستان مینویسم امیدوارم ازراسن خاطره ی من خوشتون بیاد من اسمم ساراس چند سال پیش توی یه اشتباه شماره با یکی به اسم علی آشنا شدم اون موقع سه سالی بود که متاهل بودم علی خیلی پسر مثبت و کارشناسی بود خیلی سعی نمیکرد حرف از سکس بزنه ارتباطمون با یاهو مسنجر شروع شد و این ارتباط چتی تا سه سال طول کشید توی این سه سال خیلی تلاش کردم تا به خودم نزدیکش کنم بهمن ماه بود اقامون رفته بود سفر کاری تهران خونه خالی بود و علی با پدرش دعواش شده بود زنگم زد و اصرار کردم بیاد خونه وقتی اومد تب داشت یه چایی و شام بهش دادم و رفت دراز کشید توی ذهنم همه افکار شیطانی بود که خاله اش زنگش زد و خواست بره کاخ ارزوهام خراب شد ولی موفق شدم یه لب ازش بگیرم وقتی که رفت دیگه چتمون از اون شب همه در مورد لب گرفتن اونروز بود چند روز مونده بود به سال نو که تنها شدم توی خونه بالافاصله زنگ علی زدم که تنهام اونم از خدا خواسته شتابون اومد وقتی اومد خجالت میکشید خیلی محجوب بود ولی من دیگه میخواستم شدید بهش نزدیک شدم و نشستم توی بعلش و لب گرفتم اونم یخش کم کم باز شد سخت گیر لب بودیم خوب کیرشو حس میکردم که بزرگ و بزرگتر میشد خودمو میمالوندم بهش نفس نفس میزد دستشو گرفتم و رفتیم توی اتاق خواب کمکم کرد لباسمو در اوردم و منم واس اونو در اوردم فقط شورت داشتیم و افتادیم به جون هم دیگه داشت نفسم بند میومد عطش کیرشو داشتم و فقط میگفتم علی بکن توزو خدا ولی اون هنوز داشت ور میرفت و سینه هامو میمالوند طاقتم تموم شده بود یهو چرخیدم روش و نسشتم روی کیرش واااااییی رفت تا اخرشش و چشماش گرد شده بود یهو لبمو گرفت کیرش تو کسم بود و لب میگرفتیم و بهم وول میخوردیم هنوز بهم وصل بودیم از شیطنت گفتم علییییی کیرت الان کجاست گفت توی کوووووست و دیگه حشری شده بودیم خراب با یه چرخش اومدم زیرش و شروع کرد تلمبه زدن معرکه بود اه و ناله و سر وصدامون بلند شده بود کیرش عین قطار میرفت توی تونل کس من بلاخرخ به ارزوم رسیده بودم و علی روی من بود و کیرش با کسم اسکی بازی میکرد داغ شده بودیم هی میگفتم علی جرم بده و ون سرعتشو زیاد میکرد یهو بدنم لرزید و همزمان با من علی آبش توی کاندوم خالی کرد و روم خوابید بی حس بودیم یهو جفتمون خندیدیم باورمون نمیشد انقدر بهم نزدیک شدیم و اولین سکسمون انقدر خنده دار بوده بعد اون ماجرا ماهی دوبار با علی سکس توپ داریم نوشته

Date: August 14, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.