دادن زنم تو مستی

0 views
0%

با سلام این داستان واقعیه مدت ۲ ساله که ازدواج کردیم زنم ۲۵ سالشه و اندامه ورزشکاری داره همیشه وقتی تو خیابون میریم چشمای مردمو میبینم چطور دارن در میان بیشتر اوقات حین سکس فیلم میزاریم که بیشتر حال بده منم قبل از سکس اسپری میزنم تا بیشتر طول بکشه آخه زنم خیلی دوس داره سکسش طولانی باشه بعضی وقتها همزمان که میکنمش هرچیزی که گیرم بیاد میکنم تو کونش وسط های سکس خیلی حشری میشه تقریبا سه ماه پیش بود که منو زنم و پسر عموم شب خونه بودیم و بعد از شام بساط مشروب راه انداختیم پسرعموم اسمش سعیده چندسال ازم کوچکتره و مجرد قبلنا تو زمان مجردیم باهم دوسه تا کس بلند کردیم چندوقت یکبار میاد خونه ما و شب میمونه آخرهای خوردن بود که خیلی مست کرده بودیم زنم بلند شد یه آهنگ شاد گذاشت و دست منو گرفت رقصیدن همینجور که میرقصیدیم لبامو میگرفت و بغلم میکرد پشتشو میکرد طرفم و خودشو بهم میمالید یهو ماکسیشو درآورد و فقط شرت و سوتین تنش بود خودشو بدجوری میمالید تو گوشم میگفت منو بکن خیلی حشری شده بودم سعیدو میدیدم که داره مارو نگاه میکنه و کیرشو از رو شلوار میمالونه به زنم گفتم سعید اینجاس گفت فقط منو بکن و پرید شلوارمو کشید پایین و کیرمو گرفت تو دستاش هی میمالید و میخورد خوابوندمشو و شرت و سوتینشو کندم فاصلمون تا سعید نیم متر میشد خیلی داغ شده بودیم کیرمو با دسته خودش گرفت کرد تو کسش و همزمان که من عقب و جلو میکردم اونم منو با دستاش که رو کمرم قفل بود عقبو جلو میکرد زنم برعکس شد و مدل سگی وایساد طوری که صورتش طرف سعید بود سعید هیچی نمیگفت و فقط نگاه میکرد کیرم تو کسش بود تو این حالت تنگ تر میشد موهاشو از پشت گرفته بودم و تلمبه میزدم یهو زنم سعیدو صدا زد و گفت چیرو میمالی یکساعت بلند شو درش بیار میخوام بخورمش سعید به من نگاه میکرد و تکون نمیخورد نمیدونم چرا اینجوری شد که با آه و ناله زنم با سر به سعید اشاره کردم که بیاد اونم درحالی که خجالت میکشید اومد جلو و شلوارشو تا نیمه کشید پایین کیر سفید و بزرگی داشت ولی اندازه مال من نمیشد جلو زنم به زانو وایسادو زنم کیرشو گذاشت تو دهن چه خوب براش ساک میزد بهش داد زد و گفت لباساتو دربیار سعید میخوام بیام رو کیرت سعید هم لخت شد و همون جلو خوابید زنم رفت جلو کیره من دراومد از کسش رو کیر سعید نشست منم از پشت گذاشتم توش زیاد نمیتونستم عقب و جلو کنم زود در میومد ولی زنم تقریبا سی چهل ثانیه رو کیره سعید بالا پایین کرد طوری بالا پایین میکرد که فکر میکردم الانه که کیرش کنده شه آب سعید زود اومد و وقتی میخواست ارضا بشه کیرشو کشید بیرون آبش ریخت رو شکم خودش زنم کسشو داد عقب درحالی سعید که هنوز زیرش افتاده بود و حال نداشت من از پشت گذاشتم تو کسش یکم گشاد شده بود وقتی مستم دیر ارضا میشم داشتم تلمبه میزدم که سینه هاشو گذاشت تو دهن سعید سعید در باینکه حال نداشت ولی سعی کرد سینه هاشو بخوره داشتم تند میزدم که زنم لرزید جیغ و داد میزد داشت ارضا میشد با مشت محکم میزد تو سینه سعید با دیدنه این حالش منم آبم اومد ریختم تو کسش زنم ولو شد رو شکم سعید منم افتادم کنارش داشت گریه میکرد بخاطر ارضا شدنش بود سعید یکم ترسیده بود و هیچی نمیگفت تقریبا یه نیم ساعتی همونجا افتادیم و بعدش منو زنم بلند شدیم رفتیم حموم تو حمون همش میخندید کیرمو گرفت تو دهن و شرو کرد ساک زدن بهم گفت سعیدو صدا نمیزنی بیاد قبول کردم سعیدو صدا زدم اومد تو حموم شرو کرد واسه هردومون ساک زدن خیلی تند میزد گفت یکیتون برید سراغ کونم سعید رفت عقب و کیرشو گذاشت در کونه زنم ایندفعه بیشتر طول کشید تقریبا یه پنج دقیقه ای عقب و جلو کرد تا آبش اومد خالی کرد تو کون زنم گفت دارم میمیرم دوش گرفت و رفت زنم میگفت تا ارضام نکنی ولت نمیکنم آوردمش بیرون دم در حموم شرو کردم یا یه دست سینه راستشو گرفتم کسشو کردم تو دهن و با انگشت هایدست راستم کردم تو کسش عقبو جلو میکردم چند دقیقه طول کشید تا ارضا شد اون شب هرسه نفرمون کنار هم خو ابیدیم زنم وسط دوتامون بود لخت زیر پتو تو بغل هم فرداش ساعت ۱۲ ظهر بیدار شدیم بعد از این ماجرا الان بیشتر از ده بار با هم سکس سه نفره انجام دادیم امیدوارم لذت برده باشید نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.