کون دادنم از طریق کلش اف کلنز

0 views
0%

سلام این خاطره مال دو سال پیشه من که ۱۶ سالم بود من قبلا تجربه کون دادن به رفیقم رو داشتم ولی تجربه با مرد غریبه رو نه من تو کلش اف کلنز رفتم تو یک کلن گی که مال شهر خودم بود و پیام بازی و یکی پیدا کردم اییدی لاینشو دادو رفتیم چت کردیم من همیشه همین کار رو میکنم ولی بعد از ترس طرفو بلاک میکنم ولی نمیدونم اون موقع کل مغزمو کلیک کردم رو این که برم بدم بهش و همینجور شد طرف که اسمشو میذارم میلاد بهم میگفت قبلا با رفیقاش سکس داشته یعنی رفیقاشو کرده ولی خیلی وقته که سکس نداشته خلاصه بگم وقتی حرفامون جدی شد شماره دادیم و زنگید حرف زدیم زمستون بود بهم گفت برم به یک ادرسی که مشخص بود پایین شهره و وقتی رفتم تو خونه دیدم تنها نشسته و داره قلیون میکشه قدو هیکل خوبی داشت و بعد نشستیم به حرف زدن و کم کم دستشو گذاشت رو کیرم بعد لب بازی و کم کم لخت شدیم و براش ساک زدم بعد اون بهم گفت برگردم که بکنه توش وقتی برگشتم دیدم یک مرد دیگه جلوم وایستاده نگو بعد ها فهمیدم اون خونه مال رفیقش بوده و امید هم جون مکان نداشته منو برد اونجا ولی بهم نگفت رفیقشم هست ولی یهو رفیقش اومد بعد که رفیقش رو دیدم ترسیدم وبعد گفت نترس منم هستم چه بخوایی و نخوایی راستش بدم نمیومد با دونفر باشه ولی ترس داشتم بعد برای رفیق امید که اسمش مصیب بود ساک زدم در حالی که سا میزدم امید داشت انگشتش سوراخمو باز میکرد و بعد از این که کونم قشنگ باز شد گذاشت توش و درد بدی گرفت منو و بعدش تند تند عقب و جلو میکرد که یهو کشید بیرون و ابشو ریخت روی کونم که رفیقش ناراحت شد گفت کثیف کردی من بدم میاد ولی رفیقشم نامردی نکرد کیرش از امید بزرگ تر بود اونم گذاشت تو کونم رفیقش کمرش سفت بود یک ۲۰ دقیقه ای قشنگ کرد منو و بعدش منو برگردوند ابشو ریخت رو شکممو سینه هام و جفتشون کنارم دراز کشیدن و خوابیدن من رفتم حموم و حاضر شدم و منو تا یک جایی رسوندن و رفتن تا الانم هیچ خبری ازشون ندارم نوشته اصغر

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.