گی با یه کسخل

0 views
0%

سلام برای این داستان نام هارو عوض میکنم و بقیه داستان واقعی مهمم نیست باورتون خواستم یه شرحی بدم این ماجرا مال 4سال پیش من ارمان 16سالم بود و یه دوستی به اسم سینا داشتم با داداش سینا که هم سنم بود دوست بودم سینا 10سالش بود من همیشه تو کف سینا و مامانش بودم کیر سینا 5سانتم نمیشد ماله من 17سانت اوایل راضی کرده بودمش باهم سکس کنیم وقتی کیرمو دید پشیمون شد و من به زور تونستم از روی شلوار بکنمش و اونم خیلی برام خوب بود سینا اکانت کلش منو میخواست منم بهش گفتم باید یه روز بهم کون بدی بیخیال شد بعداا گفت اخه ماله تو خیلی بزرگه درد داره گفتم مگه تو تاحالا دادی گفت نه گفتم پس امتحانش کن نیم ساعته فقط با سختی و یکم چرب زبونی راضی به لاپایی شد وقتی رفتیم تو زیر زمین خونشون دوربین گوشیمو گذاشتم گوشه مبلشون و تو حالت فیلم سینا امد پشیمون شده بود ولی میدونست نزاره بزور میکنمش بهش گفتم مامانت جوراب مشکی ساق بلند داره گفت اره میخوای چیکار کنی گفتم برو بیار گفت برای چی گفتم باید بپوشی اخه من عاشق جوراب مشکی نازک زنونم شرت مامانشو اورد با یه جوراب منم خوشحال شدم گفتم بپوش قبول نمیکرد میگفت کثیفه هرجوری بود پوشید بهش گفتم من میخوابم با جورابا بیا جای دهنم امد براش خوردم جورابارو حال داشت میکرد بعدش گفتم شورتو بیاره جای دهنم بخورم خوردم شورتو کشیدم پایین کیرشو خوردم بعد گفتم بخواب ترسیده بود خوابید کیرمو بردم جای دهنش گفتم بخور گفت بدم میاد گفتم منم بدم میومد گفت دفعه اولمه گفتم مگ من چندممه گفت ول کن داشت گریش در میومد گفتم نخوری بزور میبرم تو دهنت دهنتو جر میدم چون زیر زمین بودیم صدا نمیومد گفت چیکار کنم گفتم دهنتو باز کن خودم میبرم توش باز کرد بردم تو میخواست در بیاره ولی نمیتونست خوابیده بود گفتم دندونات به کیرم نخوره اولش میخورد بعدش دیگ نخورد ناراحت شده بود فهمیدم برای اینکه کونو از دست ندم ابمو خالی نکردم بعدش براش ساک زدم گفت دیگه نمیخورما گفتم عیب نداره سوراخ کونشو خوردم داشت حال میکرد یکمم کونمو بردم جای کیرش لاپا فک میکرد داره میکنع گفتم نوبته منه دیگه برگرد گفت قرارمون یادته که گفتم کدوم قرار گفت قرار لاپایی گفتم اره به پشت خوابوندمش رفتم روش یکم لاپایی کردم خسته شدم میخواستم بکنم توش اما یه حسی میگفت نزار کسایی که گی کردن میدونن وقتی به پشت خوابه طرف بدون هیچ فشاری کیر راحت میره توش گفتم بزارم فشار دادم دیدم نرفت اخه قبلا یکی از دوستامه همینجوری دفعه اولش بود کردمش عجیب بود گفت جیکار میکنی گفتم لاپایی دیگه گفت میخواستی تو سوراخ کونم بزاری گفتم نه گفت چرا گفتم نمیخواستم بزارم ولی با این کارت میزارم کیرمو کامل فرو کردم تو کونش طفلک جر خورد داشت داد میزد زیرزمین خیلی پایین بود صدا نمیرفت خبرم نداشت دارم فیلم میگیرم کیرم داشت جا باز میکرد که گفت میخوام برم ولم کن کلشتم واسه خودت گفتم کلشو واست میزنم ولی نمیتونی بری گفت حالا میبینی سریع پریدم فیلمو قطع کردم داشت فرار میکرد گفتم مادرجنده فیلمتو گرفتم الان به اون مامان کون گشادت نشون میدم مامانش چهارتا بچه داره این سینا که اخری رو طبیعی به دنیا اورده بزای همون گفتم ترسید اما رفت رفتم خونه براش کلشو فرستادم شاتم دادم که دارم فیلمو واسه داداشش میفرستم گفت این کارا چیه میکنی گفتم من لاشیم کاریمم نمیشه کرد گفت چیکار کنم گفتم باید سکس کنیم همیشه گفت درد داره گفت دفعه اول اینجوزی بزای جا باز کردن با کلی مکافات راضی شد بهم فردا بده خونه ما هرشب ساعت 8تا10خالیه پرستارم ساعت 7میره مامان بابام ساعت8میرن دور میزنن من حوصله ندارم نمیرم امد خونه رفتیم اتاقم یه جوری راه میرفت گفتم ساک بزن لهنمم بد بود از ترس هیچی نگفت برام خورد گفتم داری حرفه ای میشی گفت خیلی پستی گفتم میدونم گفتم لخت شو گفت نمیشه بیخیال شی گفتم نه در اورد گفتم پس جورابا کجاست گفت نگفتی بیار گفتم از این به بعد همیشه بیار گفت من این دفعه فقط بهت میدم گفتم باشه تو خوب جورابای مامانمو و شرتشو دادم بپوشه بدش میومد ولی چون نیورده بود پوشید فیلم گذاشتم قنبل گفتم بکنه نمیدونست چجوری گفتم باهات سکس میکنم همون جوری باز تورو میکنم قبول کرد قنبل کردم نشستم رو کیرش پاهامو به حالت ۷ دادم بالا داشت حال میکرد میدونستم منی نداره ازاد میزاشت تا وقتی خودش از روش خسته میشد گفت ارمان یه جوری شدم گفتم چجوری گفت یه حس خوبیه فهمیدم منیش میخواد بیاد عجیب بود گفتم کیرتو بکش بیرون گفت چرا تو حالت هفتی بودم خواستم برم عقب ابش امد تو کونم حال کرده بود گفتم خوب همه روشایی که کرد منو کردمش ابمم تو هرسه تا روش امد وقتی ابمو حالی میکردم خوشحال میشد موقعی که نشت رو کیرم درد داشت بالا پایین داشت میکرد که همه ابای قبلیم برگشت روی خودم خخ خلاصه دیدم زنگ ایفون میاد برداشتم مهین خانوم بود مامان سینا گفت اینجاست گفتم اره ایفونو زدم امد بالا لباسامو تنم کردم سینام جورابارو در اورد و لباساشو تا مامانش امد پوشید تو راه روی خونه قبل اینکه مامانش بیاد برام ساک زد داشت ابم میومد ک زنگ خونه در امد کشیدم شلوار و شورتمو بالا در باز کردم اسرار کردم بیاد تو امد گفت چیکار میکنید یه ساعته نیستید گفتم داشتیم فوتبال بازی میکردیم چشمم به پاش افتاد جوراب مشکی پاش بود ارضا شدم فعمید به روی خودش نیورد ما با اونا دوستای خونوادگی هستیم برای همین ب من اعتماد داشتند تو این چهارسال باهم سکس میکردیم و عکسای مامانشو برام میفرستاد البته بعد سکس دوم و ارضا شدنش راحت بهم کون میداد و من همچنان تو کف مامانشم تصمیم دارم با بیهوشی بکنمش کسی اگ بیهوشی میشناسه پودر باشه بگه از کجا تهیه کنم اگ شد اونم بکنم داستانشو میزارم البته بعضی از جاهای اضافی داستانمو حذفیدم و امیدوارم خوشتون امده باشه نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.