اولین کون دادن به ماساژور فاعل کیر کلفت

0 views
0%

سلام داستانی که میخام براتون بگم کاملا واقعیه این داستان اولین سکس منه که براتون مینویسم یه روز تو فیس بوک داشتم میچرخیدم که یهو یه پست دیدم که نوشته بود ماساژور و فاعل اینم بگم که منم دوس داشتم که بدم ولی میترسیدم باهاش ارتباط زدم و تو مسنجر شروع به چت کردیم و باهاش قرار گزاشتم بریم مکان من چون میترسیدم مکانش برم وقتی اومد دیدم مردی هستش حدود 39 سال قدی حدود 170 با هم رفتیم مکان و وقتی که لخت شد با شورت بود و من کامل لخت شدم و شروع کرد به ماساژ و بعد بیست دقه که ماساژ داد گفت حالا یکم عشق و حال میکنیم و دوباره ماساژت میدم منم دیگه مثل موم تو دستش نمیتونستم نه بگم وقتی شورتشو دراورد نفسم بند اومد یه کیری داشت که خوابیدش حدود 16 سانت و کلفت واقعا ترسیده بودم گفت ساک بزن من با هر عقب و جلویی که تو دهنم میکردم کیرش بزرگتر و کلفتتر میشد بعد چند دقیقه شروع کرد به مالیدن کون من و هی انگشت میکرد که راه منو باز کنه من دیدم هیچ جور نمیتونم با تف این کیر رو جا بدم رفتم روغن زیتون از کابینت اوردم و به کیرش و کونم و تو سوراخم مالیدم بعد یکم مالیدن شروع کرد به کردن وقتی سرش رو کرد داخل کونم انگار دنیا جلو چشمام سیاه شد و از درد نمیتونستم نفس بکشم خواست در برم از زیرش ولی منو قفل کرده بود با دستاش و نتونستم هی میگفت یکم تحمل کن دردش کم میشه ولی هر تکونی که میداد احساس میکردم دارم جر میخورم و دعا میکردم تموم شه و از دستش در برم حدود هفت هشت دقه که کون من رو گایید و من از در د خیس عرق بودم آبش اومد و آبشو کامل خالی کرد تو کونم و کیرش رو درنیاورد تا خوابید کیرش وقتی کیرشو دراورد احساس کردم تازه متولد شدم ولی نای اینکه از جام تکون بخورم رو نداشتم سوراخم شدید درد میکرد بعد نیم ساعت شروع کرد به مالیدن و ماساژ دوباره و من اصلا نای اینکه تکون بخورم رو نداشتم یه مقدار که مالید احساس کردم کیرش دوباره بلند شده چون روی رونهام و باشنم احساسش میکردم تا خواستم بلند شم و فرار کنم دوباره خوابید روم و تف زد و فرو کرد تو ایندفعه درد کمی داشتم ولی حدود بیست دقه کرد و آبش رو ریخت رو کمرم منم تا چند ساعت واقعا درد داشتم و نمیتونستم درست بشینم این بود داستان اولین سکس من نوشته مهرداد

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.